| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych

DECYZJA Nr 308/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2005 r.

w sprawie współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 z późn. zm.1), a także uwzględniając art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 5, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 3-5 i art. 17 wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 200 z 25 lipca 2001, str. 5), ustala się, co następuje:

1. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych jest odpowiedzialny za współpracę z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, a w szczególności za koordynowanie realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu Centrum, jako agendy Unii Europejskiej.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) WSI - Wojskowe Służby Informacyjne;

2) Centrum - Centrum Satelitarne Unii Europejskiej.

3. Szef WSI, w zakresie swoich kompetencji, przygotowuje lub podejmuje decyzje personalne dotyczące kandydatów na przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Zarządzie Centrum oraz kandydatów do pracy w innych organach Centrum.

4. Szef WSI, w ramach istniejącej struktury Inspektoratu WSI i w ramach limitu stanowisk przeznaczonych dla tych służb, utworzy wydział zajmujący się w szczególności gromadzeniem, analizowaniem i przekazywaniem właściwym organom materiałów powstających w wyniku działalności Centrum.

5. Szef WSI planuje i realizuje wydatki związane z współpracą z Centrum oraz wykonywaniem uprawnień i obowiązków, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności wynikające z obowiązku wpłacania przez Rzeczpospolitą Polską corocznej składki do budżetu Centrum.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Graboś

Doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »