REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 24 poz. 221

Departament Infrastruktury

DECYZJA Nr 414/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 10, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 94, poz. 917), w związku z uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M. R z 2003 r. Nr 11, poz. 159) i decyzją Nr 142/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie przygotowania strategii gospodarowania zbędnymi środkami bojowymi w resorcie obrony narodowej (nieogł.), ustala się, co następuje:

1. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Dowódca JW 2305:

1) klasyfikują środki bojowe, zwane dalej „środkami”, jako zbędne dla Sił Zbrojnych na podstawie:

a) raportów o jakości posiadanych środków, sporządzanych przez uprawnione jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej,

b) planów wycofywania z Sił Zbrojnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentów:

- środków,

- zasadniczych komponentów środków;

2) przekazują środki zbędne dla Sił Zbrojnych do Agencji Mienia Wojskowego, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) składają corocznie - Szefowi Sztabu Generalnego WP - pisemne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w ppkt 1 i 2, w terminie do dnia 15 marca za rok ubiegły, a także każdorazowo na jego żądanie.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Dowódca JW 2305 klasyfikują środki, jako zbędne dla Sił Zbrojnych oraz przekazują je do Agencji Mienia Wojskowego, także na podstawie innych materiałów i okoliczności, niewymienionych w pkt 1 ppkt 1.

3. Realizację zadań, o których mowa w pkt 2, uwzględnia się w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3.

4. Szef Sztabu Generalnego WP prowadzi mo-nitoring realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1-3.

5. Prezes Agencji Mienia Wojskowego:

1) przejmuje i zagospodarowuje otrzymane zbędne środki, na podstawie odrębnych przepisów;

2) podejmuje działania mające na celu unieszkodliwienie zbędnych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku niemożliwości ich zagospodarowania;

3) składa corocznie - Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej - pisemne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w ppkt 1 i 2, w terminie do dnia 31 marca za rok ubiegły, a także każdorazowo na jego żądanie.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-12-27
  • Data obowiązywania: 2005-12-27
  • Dokument traci ważność: 2018-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA