REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 44

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie wprowadzenia do etatów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej stanowisk przeznaczonych dla pracowników

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu podwyższenia efektywności struktury zatrudnienia w resorcie obrony narodowej, rozumianej jako odpowiednie relacje ilościowe pomiędzy kadrą zawodową, żołnierzami służby zasadniczej i pracownikami, oraz zabezpieczenia realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

1. W etatach jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi", zwiększa się liczbę stanowisk przewidzianych dla pracowników, kosztem zmniejszenia liczby stanowisk w ramach planowanego zatrudnienia pracowników, dotychczas rozliczanego z tzw. planu zatrudnienia.

2. Zamierzenie, o którym mowa w pkt 1, realizowane będzie w dwóch etapach:

1) w etapie pierwszym - do dnia 30 czerwca 2006 r. - w jednostkach organizacyjnych stanowiących zasadniczy komponent bojowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w etapie drugi - do dnia 30 czerwca 2007 r. - w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

3. W ramach planowanego zatrudnienia pracowników, ustalonego w decyzji budżetowej na dany rok dla poszczególnych dysponentów, należy dążyć do osiągnięcia nie mniej niż 90 procent stanowisk etatowych.

4. Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego:

1) opracują wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające wprowadzenie stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich bezpośrednim podporządkowaniu, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji;

2) uzgodnią wnioski organizacyjno-etatowe, o których mowa w ppkt 1, z właściwymi dysponentami środków budżetowych oraz z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego;

3) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie - odpowiednio do zamierzeń wskazanych w pkt 2 - do dnia 31 marca 2006 r. i 31 marca 2007 r. - uzgodnione wnioski organizacyjno-etatowe, o których mowa w ppkt 1.

5. Wnioski organizacyjno-etatowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, powinny zawierać informację o zmianach struktury zatrudnienia i ich skutkach dla sytuacji pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, której dotyczy etat.

6. Przy opracowywaniu wniosków organizacyjno--etatowych należy w szczególności:

1) zapewnić utworzenie stanowisk umożliwiających zatrudnienie pracowników dotychczas zatrudnionych na podstawie tzw. planu zatrudnienia;

2) uwzględnić:

a) specyfikę poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz charakter i zakres realizowanych przez nie zadań,

b) planowane zatrudnienie pracowników określone w decyzjach budżetowych i zawiadomieniach odpowiedniego szczebla oraz klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy,

c) założenia polityki zatrudnienia pracowników resortu obrony narodowej oraz planowane zmiany organizacyjne i dyslokacyjne w bezpośrednio podporządkowanych jednostkach organizacyjnych,

d) potrzeby w zakresie utworzenia stanowisk (komórek) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych stanowisk (komórek) stosownie do obowiązujących przepisów,

e) stanowisko zakładowych organizacji związkowych (okręgowych) wynikające z opiniowania proponowanych stanowisk pracy wprowadzanych do etatu.

7. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na podstawie uzgodnionych wniosków organizacyjno-etatowych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, wyda dokumenty etatowe umożliwiające realizację zamierzenia o którym mowa w pkt 1, w terminach określonych w pkt 2.

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-08
  • Data wejścia w życie: 2006-03-23
  • Data obowiązywania: 2006-03-23
  • Dokument traci ważność: 2010-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA