REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 8 poz. 102

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia ćwiczeń w ramach działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie 2 pkt 12 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa kompetencje i obowiązki do przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami, sztabami oraz jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, w ramach działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej, realizowanej na podstawie „Programu oceny jednostek resortu obrony narodowej”, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Programu oceny jednostek resortu obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 82).

2. Dokumentację ćwiczeń, zarządzanych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora

Departamentu Kontroli, Dowódcę Garnizonu Warszawa, opracują nadrzędne organy dowodzenia względem dowódcy najwyższego szczebla kontrolowanego.

3. Dokumentację do ćwiczeń, prowadzonych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcę Garnizonu Warszawa, zatwierdza Szef Sztabu Generalnego WP.

4. Kierownikami ćwiczeń, realizowanych w ramach wszystkich rodzajów kontroli w resorcie obrony narodowej, zarządzanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Sztabu Generalnego WP, są bezpośredni przełożeni dowódcy najwyższego szczebla ćwiczącego.

5. Ćwiczenia w czasie kontroli zarządzanych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i Dyrektora Departamentu Kontroli mogą, za ich zgodą, prowadzić zastępcy dowódców (komendantów, szefów) oraz szefowie rodzajów wojsk dowództw rodzajów Sił Zbrojnych z jednostkami organizacyjnymi powierzonymi im w zakresie działania zawartym w dokumencie kompetencyjnym, w stosunku do których sprawują nadzór i ponoszą odpowiedzialność za ich wyszkolenie.

6. Pozostałe ćwiczenia, zarządzane przez inne osoby uprawnione do kontroli zgodnie z decyzją Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 83) opracowuje, zatwierdza się i prowadzi zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

7.Traci moc decyzja Nr 131/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia ćwiczeń w ramach działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej (nieogł.).

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-05-18
  • Data wejścia w życie: 2006-06-02
  • Data obowiązywania: 2006-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA