REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 9 poz. 111

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) ustala się, co następuje:

1. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. likwiduje się zakład budżetowy - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie, zwany dalej „zakładem”.

2. W procesie likwidacji dyrektor zakładu:

1) zapewni niezakłócone funkcjonowanie zakładu do czasu jego likwidacji, a w szczególności świadczenie usług, stosownie do zawartych już umów i dokonanych rezerwacji;

2) spowoduje pokrycie, w maksymalnym stopniu ze środków własnych zakładu, zobowiązań wobec pracowników i dostawców oraz innych zobowiązań powstałych do dnia zakończenia działalności;

3) rozwiąże umowy o pracę z pracownikami, przy zachowaniu zasad określonych przepisami prawa pracy, obowiązującymi w przypadku likwidacji zakładu pracy;

4) złoży do właściwych organów administracji i urzędów informację o zakończeniu działalności oraz rozwiąże umowy zawarte na okresy przekraczające termin likwidacji;

5) spowoduje realizację zadań w zakresie inwentaryzacji, określonych w art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252) i opracuje wniosek o przekazanie mienia w obowiązującym trybie, w terminie zapewniającym możliwość jego przekazania w dniu 1 września 2006 r.;

6) spowoduje sporządzenie bilansu na dzień zakończenia działalności.

3. Dokumentację finansowo-księgową i pracowniczą oraz inną dokumentację zakładu, wymagającą na podstawie obowiązujących przepisów prawnych archiwizowania, dyrektor zakładu przekaże do Filii nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

4. Dyrektor zakładu, w terminie 14 dni od wejścia w życie decyzji, opracuje i przedstawi:

1) Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji - szczegółowy harmonogram przedsięwzięć związanych z likwidacją zakładu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - informację o wysokości wydatków z tytułu zobowiązań oraz kosztów likwidacji, przekraczających możliwości pokrycia ze środków własnych zakładu i niezbędnych do sfinansowania z budżetu resortu obrony narodowej.

5. Dyrektor Departamentu Budżetowego - zapewni środki finansowe na pokrycie wydatków, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, oraz określi tryb i zasady prowadzenia rozliczeń w tym zakresie.

6. Dyrektor Departamentu Infrastruktury - spowoduje niezwłoczne wstrzymanie działań inwestycyjno-remontowych w nieruchomościach zakładu.7. Dyrektor Departamentu Kontroli - dostosuje plany działalności kontrolnej do postanowień decyzji.

8. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji zakładu.

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-06
  • Data wejścia w życie: 2006-06-06
  • Data obowiązywania: 2006-09-08
  • Z mocą od: 2006-05-15
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA