reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 251/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. f i § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa organizację kontroli jednostek sektora finansów publicznych resortu obrony narodowej, w zakresie określonym w art. 46 ust. 1 i 2 oraz art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), zwanej dalej „ustawą".

2. Do kontroli, o której mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej decyzji, mają zastosowanie przepisy decyzji Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 83) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 207, poz. 1735).

3. Kontrolę zarządzają:

1) Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny - w podległych (podporządkowanych) komórkach (jednostkach) organizacyjnych;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w podległych komórkach (jednostkach) organizacyjnych;

3) Dyrektor Departamentu Kontroli oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie problematyki im przypisanej - w komórkach ( jednostkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej;

4) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - w podległych jednostkach organizacyjnych;

5) dyrektorzy departamentów, szefowie generalnych zarządów, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wobec których sprawują funkcję nadzorczą, oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych; 6) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, dowódcy okręgów wojskowych, korpusów oraz związków taktycznych (flotylli, dywizji, brygad) - w podległych jednostkach organizacyjnych.

4. Kontrolę przeprowadzają:

1) Departament Kontroli wraz z podległymi delegaturami i Departament Budżetowy - w komórkach (jednostkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2) osoby (zespoły kontrolujące), jako organy kontroli, upoważnione przez osoby wymienione:

a) w pkt 3 ppkt 1 i 2 - w podległych (podporządkowanych) komórkach (jednostkach) organizacyjnych,

b) w pkt 3 ppkt 4-6 - w podległych (nadzorowanych) jednostkach organizacyjnych.

5. Dyrektor Departamentu Kontroli koordynuje plany zamierzeń kontrolnych i przesyła osobom zarządzającym kontrolę informację o jednostkach sektora finansów publicznych, które w danym roku będą objęte kontrolą, w zakresie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 i art. 153 ust. 3 ustawy, przez Departament Kontroli wraz z podległymi bezpośrednio delegaturami.

6. Osoby zarządzające kontrolę przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, raz na pół roku, w terminie do ostatniego dnia miesiąca lipca i stycznia, wyniki kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 i art. 153 ust. 3 ustawy.

7. Traci moc decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2001 r. w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 158).

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama