REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 23 poz. 302

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 529/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2007 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji wspólnie z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego przeprowadzą rokowania i podpiszą umowę z „PKP Intercity" sp. z o.o. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50 % ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla żołnierzy zawodowych, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych, działalności pozabudżetowej i akademii wojskowych.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2007 r.

3. Wykupienie uprawnień, o których mowa w pkt 1, realizuje się w odniesieniu do:

1) żołnierzy zawodowych, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej i pracowników wojskowych jednostek budżetowych - ze środków budżetowych właściwych dysponentów budżetu przeznaczonych na przejazdy i podróże służbowe;

2) żołnierzy zawodowych, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej i pracowników działalności pozabudżetowej - ze środków tej działalności;

3) żołnierzy zawodowych, zasadniczej nadterminowej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej i pracowników akademii wojskowych - ze środków tych jednostek organizacyjnych.

4. W odniesieniu do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 3, wykupuje się legitymacje dla 21.059 osób, w tym dla:

1) 13.142 żołnierzy zawodowych, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej;

2) 7.917 pracowników resortu obrony narodowej.

5. W przypadku dodatkowego zapotrzebowania limit, o którym mowa w pkt 4, można zwiększyć do 22.000 osób.

6. Legitymacje, o których mowa w pkt 4, wydaje się w pierwszej kolejności żołnierzom i pracownikom odbywającym podróże służbowe lub dojeżdżającym do miejsca pracy oraz żołnierzom korzystającym z prawa do przejazdu raz w miesiącu do miejsca stałego zamieszkania jego małżonka lub dzieci, środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, którzy zadeklarowali chęć posiadania uprawnienia, o którym mowa w pkt 1.

7. Rozdziału legitymacji dla pracowników resortu obrony narodowej dokonuje się z udziałem organizacji związkowych.

8. W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381).

9. Dowódca Dowództwa Operacyjnego, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, opracuje wytyczne w sprawie postępowania związanego z korzystaniem przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2007 r.

10. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dowódca Dowództwa Operacyjnego przygotują i przedstawią w terminie do dnia 10 grudnia 2007 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na rok 2008.

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA