reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 539/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON, poz. 31, Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 22, poz. 187 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 308), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12 i Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 5, poz. 48, z 2005 r. Nr 17, poz. 161 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 11, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) Dyrektora Departamentu,

b) Szefa Zarządu,

c) Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

d) Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

e) Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych (na stanowisku wojskowym),

f) Szefa Sekretariatu osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej,

g) innym, zaszeregowanym do stopnia etatowego generała brygady (równorzędnym) i wyższym;",

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ryczałt miesięczny przydzielony osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania samochodu osobowego do celów służbowych przysługuje:

a) Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra,

b) Zastępcy Dyrektora Departamentu,

c) Dyrektorowi Biura,

d) Głównemu Księgowemu Budżetu Resortu,

e) na innych stanowiskach zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownik z grupą 16 C (równorzędnym) i wyższym, jeśli osoba uprawniona nie korzysta z samochodu służbowego."

2) w pkt 2:

a) w ppkt 1 skreśla się lit. d,

b) w ppkt 2 skreśla się lit. d;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba funkcyjna uprawniona do ryczałtu miesięcznego ma prawo wjazdu na teren obiektów wojskowych na zasadach obowiązujących dla samochodu służbowego.”

4) załącznik wymieniony w pkt 4 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH]

Załącznik do decyzji Nr 539/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 309)

RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH

1. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) jeden samochód dyżurny przysługuje w każdej komórce organizacyjnej (z wyjątkiem biur), w której jest mniej niż dwa służbowe samochody funkcyjne, z zastrzeżeniem ppkt 2;

2) niezależnie od ilości samochodów funkcyjnych, dwa samochody dyżurne przysługują Departamentowi Wojskowych Spraw Zagranicznych, jeden samochód dyżurny w Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej.

2. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych:

1) liczbę samochodów dyżurnych oraz liczbę samochodów w dyspozycyjnej kolumnie transportowej określa Szef Sztabu Generalnego WP;

2) w dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wojskowego oraz korpusu, jako zasadę przyjmuje się, że jeden samochód dyżurny przysługuje od 50 do 100 wojskowych stanowisk etatowych oraz na każde kolejne 50 tych stanowisk.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama