REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 6 poz. 76

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768) oraz „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2007 r. Nr 1, poz. 9), ustala się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne wymienione w „Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych" stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2006 r. (M.P. z 2007 r. Nr 1, poz. 9), są bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub dowódcom (dyrektorom, szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

2. Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.

3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej, na zasadach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38).

4. Traci moc decyzja Nr 281/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 177).

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM]

Załącznik do decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 marca 2007 r. (poz. 76)

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG
ŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

I. Jednostki organizacyjne podległe:

1

Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

2

Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

3

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni

Minister Obrony Narodowej

4

Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Dowódca Wojsk Lądowych

5

Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu

Dowódca Wojsk Lądowych

6

Dowództwo Operacyjne w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

7

Dowództwo Wojsk Specjalnych w Bydgoszczy

Minister Obrony Narodowej

8

Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

9

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

10

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie

Podsekretarz Stanu Pan Jacek KOTAS

11

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Szef Sztabu Generalnego WP

12

Jednostka Wojskowa Nr 2305

Minister Obrony Narodowej

13

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

14

Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

15

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

16

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

Sekretarz Stanu

17

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie

Sekretarz Stanu

18

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie

Sekretarz Stanu

19

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie

Sekretarz Stanu

20

Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie

Sekretarz Stanu

21

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

22

Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

24

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

25

Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

26

Terenowy Oddział Techniki Morskiej w Gdyni

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

27

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

28

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

29

Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

30

Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie

Podsekretarz Stanu Pan Jacek KOTAS

31

Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

32

Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

33

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Kontroli

34

Wojskowe Biuro Badań Społecznych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

35

Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

36

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie

Szef Biura Koordynacyjnego

37

Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1

38

Redakcja Wojskowa w Warszawie

Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego

39

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie

Dyrektor Generalny MON

40

Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

41

Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

42

Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

43

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

44

Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

45

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

46

Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

47

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

48

Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

49

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

50

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

51

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

52

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

53

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

54

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

55

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

56

Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy, Gdyni, Radomiu i we Wrocławiu

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

57

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie

Szef Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

58

Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

59

Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

60

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

Szef Sztabu Generalnego WP

61

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie

Dowódca Wojsk Lądowych

62

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu Pan Jacek KOTAS

63

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie

Sekretarz Stanu

64

Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Zegrzu

Dowódca Wojsk Lądowych

65

Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i Koszalinie

Dowódca Sił Powietrznych

66

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

Dowódca Marynarki Wojennej

67

Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

68

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

69

Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA, oraz w Mons, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

70

Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

71

Polski Zespół Łącznikowy przy JFC HQ NORTH z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA

Szef Sztabu Generalnego WP

72

Polski Zespół Łącznikowy przy ACC HQ NORTH z siedzibą w Ramstein, NIEMCY

Szef Sztabu Generalnego WP

73

Polski Zespół Łącznikowy przy LCC HQ NORTH z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY

Szef Sztabu Generalnego WP

74

Polski Zespół Łącznikowy przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampa, Floryda, USA

Szef Sztabu Generalnego WP

75

Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia do Operacji ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Høvelte k. Kopenhagi, DANIA

Szef Sztabu Generalnego WP

76

Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

77

Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Cappellen, LUKSEMBURG

Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

78

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" - etat nr JS/001/0

Sekretarz Stanu

79

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" - etat nr IS/001/0

Szef Sztabu Generalnego WP

80

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" - etat nr IS/002/0

Szef Sztabu Generalnego WP

81

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - etat nr IS/003/0

Szef Sztabu Generalnego WP

82

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych" - etat nr KS/001/0

Podsekretarz Stanu Pan Bogusław WINID

83

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej" - etat nr KS/002/0

Podsekretarz Stanu Pan Bogusław WINID

84

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

85

Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

86

Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

87

Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

88

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

89

Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

90

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

91

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

92

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

II Jednostki organizacyjne:

A. Nadzorowane:

1

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Podsekretarz Stanu Pan Jacek KOTAS

2

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Sekretarz Stanu

3

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

4

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

5

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dowódca Marynarki Wojennej

6

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dowódca Wojsk Lądowych

7

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Dowódca Sił Powietrznych

8

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

9

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

10

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

11

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

12

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

13

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

14

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

15

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

16

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

17

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

18

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

19

Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

20

Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

21

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

22

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

23

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

24

Garnizonowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

25

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

26

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

27

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

28

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie i Zakopanem

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

29

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

30

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

31

Dom Żołnierza Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

32

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

33

Centrala Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie

Dyrektor Departamentu Budżetowego

34

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

35

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie

Minister Obrony Narodowej

2

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Minister Obrony Narodowej

3

Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

4

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie

Minister Obrony Narodowej

5

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Minister Obrony Narodowej

6

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Minister Obrony Narodowej

7

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Minister Obrony Narodowej

8

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1

Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

2

Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

3

Wojskowa Drukarnia w Łodzi

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

4

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

5

Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

6

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

7

Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

8

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

13

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

14

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu i Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

15

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

16

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

17

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

18

Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA