REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 6 poz. 78

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie określenia zadań Gabinetu Politycznego Ministra

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768) ustalam, co następuje:

1. Gabinet Polityczny Ministra jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach należących do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej.

2. Do podstawowych zadań Gabinetu Politycznego należy:

1) obsługa korespondencji adresowanej do Ministra Obrony Narodowej (opracowanie jej pod względem merytorycznym oraz przedstawienie Ministrowi do decyzji);

2) zapewnienie doradztwa o charakterze programowym i ogólnopolitycznym Ministrowi;

3) weryfikacja i ukierunkowanie, zgodnie z programem Rady Ministrów, działań Ministra;

4) realizacja zadań w zakresie polityki informacyjnej Ministra;

5) bieżąca i stała współpraca z gabinetami politycznymi oraz rzecznikami ministrów;

3. W skład Gabinetu Politycznego Ministra wchodzą stanowiska pracowników:

1) Szef Gabinetu Politycznego Ministra;

2) Doradca Ministra do spraw Prasowo-Informacyjnych - Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej;

3) Asystent Polityczny;

4) Asystent Polityczny.

4. Zakresy działania pracowników zatrudnionych w Gabinecie Politycznym:

1) Szef Gabinetu Politycznego Ministra realizuje zadania powierzone przez Ministra, w szczególności:

a) nadzorowanie spraw prowadzonych przez Gabinet Polityczny Ministra i zadań powierzonych przez Ministra,

b) przedstawianie i referowanie Ministrowi bieżącej korespondencji oraz przedkładanie do podpisu gotowych dokumentów,

c) koordynowanie zadań realizowanych przez departamenty bezpośrednio podległe Ministrowi,

d) współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej, partii politycznych, związków zawodowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych,

e) inicjowanie i koordynowanie spotkań Ministra,

f) kreowanie prac związanych z kształtowaniem wizerunku Ministra Obrony Narodowej i resortu obrony narodowej;

2) Doradca Ministra do spraw Prasowo-Informacyjnych - Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej realizuje zadania dotyczące:

a) bieżącego informowania opinii publicznej, wypowiadania się w imieniu Ministra w sprawach dotyczących Ministerstwa jako urzędu oraz delegowanie właściwych osób do wystąpień medialnych,

b) wyjaśniania działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Ministra, w tym w szczególności wydawania oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Ministra,

c) komentowania i przedstawiania w środkach masowej informacji stanowiska resortu w sprawach dotyczących zarówno jego działalności, jak też funkcjonowania Sił Zbrojnych RP,

d) komentowania wydarzeń krajowych i zagranicznych w zakresie zadań Ministra,

e) udzielania odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Ministra oraz jednostek organizacyjnych resoru obrony narodowej, w tym zwłaszcza udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,

f) przekazywania, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;

3) Asystent Polityczny Ministra realizuje zadania dotyczące:

a) prowadzenia bieżącej korespondencji Ministra, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi,

b) prowadzenia bieżących kontaktów Ministra,

c) wykonywania zadań zleconych przez Ministra,

d) zastępstwa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w czasie jego nieobecności;

4) Asystent Polityczny Ministra realizuje zadania dotyczące:

a) prowadzenia bieżącej korespondencji Ministra, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi,

b) prowadzenia bieżących kontaktów Ministra,

c) wykonywania zadań zleconych przez Ministra.

5. Szef Gabinetu Politycznego Ministra opracuje projekt wykazu zmian do etatu Gabinetu Politycznego Ministra w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej decyzji.

6.Traci moc decyzja Nr396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zadań Gabinetu Politycznego Ministra.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-04-06
  • Data wejścia w życie: 2007-03-15
  • Data obowiązywania: 2007-03-15
  • Dokument traci ważność: 2010-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA