REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 25 poz. 287

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 630/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz. 153, Nr 18, poz. 189, Nr 19, poz. 199, Nr 22, poz. 225, 228 i 229, Nr 24, poz. 252 i Nr 25, poz. 272) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 630/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2007 r.(poz. 287)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-9 536,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

15 473,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-106 009,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-6 428 748,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 216,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

26 067,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-18 444,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-31,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 908 272,00

426

Zakup energii

10 638,00

430

Zakup usług pozostałych

7 806,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-3 663 803,00

460

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.

72 075,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-23 009,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-23 009,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-183 836,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-147 961,00

430

Zakup usług pozostałych

-35 875,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

256 129,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-26 036,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-23 672,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

216 953,00

430

Zakup usług pozostałych

88 884,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

3 250 000,00

420

Fundusz operacyjny

3 250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

3 250 000,00

420

Fundusz operacyjny

3 250 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-45 216,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-45 216,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-90 536,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

405

Uposażenia żoł.zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15 473,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-106 009,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-147 961,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

405

Uposażenia żoł.zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-147 961,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

193 281,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-23 672,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

216 953,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-14 203,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-14 203,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

11833,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 833,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-26 036,00

405

Uposażenia żoł.zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-26 036,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-9 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-23 009,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-23 009,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-44 875,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-35 875,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

88 884,00

430

Zakup usług pozostałych

88 884,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

9 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

9 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 250 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

3 250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

3 250 000,00

420

Fundusz operacyjny

3 250 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 250 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

3 250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

3 250 000,00

420

Fundusz operacyjny

3 250 000,00

 

DYSPONENT: 12 TOL Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

15 397,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

15 397,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

15 397,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

14 905,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

492,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

10 639,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

10 639,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

10 639,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

26 067,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-33 349,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-523,00

426

Zakup energii

10 638,00

430

Zakup usług pozostałych

7 806,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

45 216,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

45 216,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

45 216,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 216,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 511 833,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-6 511 833,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-6 511 833,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 920 105,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-3 663 803,00

460

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

72 075,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Z mocą od: 2007-12-31
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA