REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 86

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 165/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie odbywania spotkań z żołnierzami oraz pracownikami wojska dotyczących aktualnych problemów środowiska wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c) i e), pkt 9 lit. h) i i) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 2 ppkt 1 decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz.12) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie odbywania spotkań z żołnierzami oraz pracownikami wojska dotyczących aktualnych problemów środowiska wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej:"

2) w pkt 2 w ppkt 5 wyrazy: „Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwego do spraw społecznych" zastępuje się wyrazami „Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji"

3) w pkt 3 wyrazy: „Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwy do spraw społecznych" zastępuje się wyrazami „Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji"

4) Załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Wykaz jednostek wojskowych, akademii, szkół i ośrodków szkolenia, w których odbywają spotkania Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej]

Załącznik do decyzji Nr 165/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 kwietnia 2008 r. (poz. 86)

Wykaz

jednostek wojskowych, akademii, szkół i ośrodków szkolenia, w których odbywają spotkania Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Lp.

Osoba wizytująca

Nazwa jednostki

Miejscowość

1

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

Akademia Obrony Narodowej

Warszawa Rembertów

2

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

Akademia Marynarki Wojennej

Gdynia

3

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP

Dowództwo 1 Dywizji Zmechanizowanej

Legionowo

4

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 SG WP

25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Tomaszów Mazowiecki

5

Zastępca Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 SG WP

1 Brygada Rakietowa OP

Bytom

6

Szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 SG WP

Dowództwo 12 Dywizji Zmechanizowanej

........................................................

12 Brygada Zmechanizowana

Szczecin

7

Zastępca Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 SG WP

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Dęblin

8

Szef Zarządu Planowania Logistyki - P4 SG WP

10 Brygada Logistyczna

Opole

9

Zastępca Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4 SG WP

1 Brygada Logistyczna

Bydgoszcz

10

Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SG WP

Dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

...................................................

34 Brygada Kawalerii Pancernej

Żagań

11

Zastępca Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SG WP

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Ustka

12

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 SG WP

Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej

Elbląg

13

Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia - P7 SG WP

1 Brygada Saperów

Brzeg

14

Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 SG WP

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Poznań

 

Lp.

Osoba wizytująca

Nazwa jednostki

Miejscowość

15

Zastępca Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 SG WP

1 Pułk Specjalny

Lubliniec

16

Szef Biura Koordynacyjnego SG WP

3 Brygada Rakietowa

Warszawa

17

Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

Jednostka Wojskowa 2305

Warszawa

18

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

1 Brygada Pancerna

Wesoła

19

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego

16 Brygada Zmechanizowana

Morąg

20

Dyrektor Departamentu Budżetowego

4 Pułk Chemiczny

Brodnica

21

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego

Dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego

Kraków

22

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Zegrze

23

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

3 Brygada Zmechanizowana

Lublin

24

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

20 Brygada Zmechanizowana

Bartoszyce

25

Dyrektor Departamentu Kadr

7 Brygada Obrony Wybrzeża

Słupsk

26

Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr

8 Flotylla Obrony Wybrzeża

Świnoujście

27

Dyrektor Departamentu Kontroli

1 Brygada Artylerii

Węgorzewo

28

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Toruń

29

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Wrocław

30

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawa

31

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

3 Brygada Radiotechniczna

Wrocław

32

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

9 Brygada Kawalerii Pancernej

Braniewo

33

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

61 Brygada Rakietowa OP

Skwierzyna

34

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

21 Brygada Strzelców Podhalańskich

Rzeszów

35

Dyrektor Departamentu Prasowo--Informacyjnego

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Świętoszów

36

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

1 Brygada Lotnictwa Taktycznego

Świdwin

37

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych

2 Brygada Zmechanizowana

Złocieniec

38

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

23 Brygada Artylerii

Bolesławiec

39

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

2 Brygada Lotnictwa Taktycznego

Poznań

40

Dyrektor Departamentu Transformacji

17 Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz

41

Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji

Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych

Kielce

42

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

3 Brygada Lotnictwa Transportowego

Powidz

 

Lp.

Osoba wizytująca

Nazwa jednostki

Miejscowość

43

Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Koszalin

44

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Sieradz

45

Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

3 Flotylla Okrętów

........................................................

6 Brygada Desantowo--Szturmowa

Gdynia

............................

Kraków

46

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

2 Brygada Radiotechniczna

Bydgoszcz

47

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków

15 Brygada Zmechanizowana

Giżycko

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-30
  • Data obowiązywania: 2008-05-30
  • Dokument traci ważność: 2012-05-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA