REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 87

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 166/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie broni służbowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 24 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479, z 2005 r. Nr 260, poz. 2179, z 2006 r. Nr 195, poz. 1440 oraz z 2007 r. Nr 41, poz. 260), w celu zapewnienia warunków do wydawania, przechowywania i zabezpieczenia broni służbowej i amunicji stanowiącej uzbrojenie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję w sprawie broni służbowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa", stanowiącą załącznik do decyzji, zwaną dalej „instrukcją".

2. Przepisy instrukcji stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa na stanowiskach ujętych w wykazach stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy pełniących służbę

poza granicami państwa, zwanych dalej „żołnierzami", z wyjątkiem żołnierzy na stanowiskach w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.

3. Broń służbową i amunicję wydaną żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa, przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, uważa się za wydaną zgodnie z instrukcją.

4.Traci moc decyzja Nr 198/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 134).

5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

* „Instrukcję w sprawie broni służbowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa" zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Uzbr. 2640/2008Departament Administracyjny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-30
  • Data obowiązywania: 2008-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA