REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 97

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

DECYZJA Nr 179/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku ze zmianami wynikającymi z transformacji struktur dowódczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz przyjęciem przez stronę polską stanowiska w Dowództwie Operacji Unii Europejskiej w Republice Czadu ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 23, z późn. zm1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 2:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Dowództwie Komponentu Sił Morskich (CC-Mar HQ Naples), Sojuszniczym Dowództwie Sił Połaczonych (JFC HQ Naples), STRIKEFORNATO, Neapol, Włochy,”,

b) uchyla się literę k,

c) po literze w kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę x w brzmieniu:

x) Dowództwie Operacji EUFOR TCHAD/RCA - Mount Valerien, Francja.".

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 22, poz. 210, z 2006 r. Nr 13, poz. 169, Nr 21, poz. 274, z 2007 r. Nr 17, poz. 183.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-30
  • Data obowiązywania: 2008-05-30
  • Dokument traci ważność: 2009-12-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA