REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 130

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się statut jednostki badawczo--rozwojowej pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny” z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.*

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Medycznemu (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 97).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-07-12
  • Data obowiązywania: 2008-07-12
  • Dokument traci ważność: 2011-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA