REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 133

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 240/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,

b) Doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra (wskazanemu przez Szefa Gabinetu Politycznego),

c) Radcy Koordynatora osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej,

d) Dyrektora Departamentu,

e) Szefa Zarządu,

f) Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

g) Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

h) Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych (na stanowisku wojskowym),

i) Szefa Sekretariatu osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej,

j) Szefa Biura Koordynacyjnego w Sztabie Generalnym WP,

k) innym, zaszeregowanym do stopnia etatowego generała brygady (równorzędnym) i wyższym.”;

2) w załączniku do decyzji pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezależnie od ilości samochodów funkcyjnych, po dwa samochody dyżurne przysługują w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych i w Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz. 34, Nr 5, poz. 48, z 2005 r. Nr 17, poz.161, z 2006 r. Nr 2, poz.14, Nr 11, poz. 132 i Nr 23, poz.309, z 2007r. Nr 3, poz.35, Nr 4, poz. 42, Nr 14, poz. 152 i Nr 21, poz. 211 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 53 i Nr 8, poz. 99.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-05-21
  • Data obowiązywania: 2008-05-21
  • Dokument traci ważność: 2009-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA