REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 18 poz. 239

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 141, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 1:

a) uchyla się pkt 154-156 i 158;

b) w pkt 158 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 159-162 w brzmieniu:

„159) 1 Batalionowi Zmechanizowanemu w Lęborku - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 159 do zarządzenia;

160) 3 Batalionowi Zmechanizowanemu w Zamościu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 160 do zarządzenia;

161) 14 Batalionowi Zmechanizowanemu w Przemyślu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 161 do zarządzenia;

162) 22 Batalionowi Piechoty Górskiej w Kłodzku - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 162 do zarządzenia."

2) załączniki Nr 159-162 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia3).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 138, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 16, poz. 196 i Nr 19, poz. 248, z 2007 r. Nr 23, poz. 233 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 84.

3) Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-10
  • Data wejścia w życie: 2008-10-10
  • Data obowiązywania: 2008-10-10
  • Z mocą od: 2008-07-01
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA