REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 18 poz. 241

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 420/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) ustala się, co następuje:

1. Z dniem 30 września 2008 r. wprowadza się w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej system doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych; szczegółowe zasady funkcjonowania systemu określają wytyczne, stanowiące załącznik do decyzji.*

2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) koordynuje wdrożenie nowego systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;

2) jest upoważniony do dokonywania zmian w systemie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W decyzji Nr 160/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania systemu doskonalenia zawodowego oficerów i podoficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nieogł.), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Komendanci jednostek szkolnictwa wojskowego - w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., na podstawie założeń organizacyjno-programowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, 2 i 3, pkt 3 ppkt 1 i 2, pkt 4 ppkt 1 i 2, pkt 5 ppkt 1 i 2 oraz pkt 6 ppkt 1 i 2, opracują programy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz przedstawią je:

1) do uzgodnienia - Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w odniesieniu do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla oficerów, realizowanych w uczelniach wojskowych oraz kursu kwalifikacyjnego dla starszego chorążego sztabowego;

2) do zatwierdzenia - właściwemu dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych i Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w odniesieniu do kursów kwalifikacyjnych organizowanych w podległych im jednostkach szkolnictwa wojskowego."

2) uchyla się pkt 11.

4. Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc decyzja Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Doskonalenia Zawodowego Kadry w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 130 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 144).

5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA