REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 22 poz. 279

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

ZARZĄDZENIE Nr 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 57, poz. 344) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Statut jednostki budżetowej2) nadaje się niżej wymienionym Wojskowym Biurom Emerytalnym:

1) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Białymstoku-w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Bydgoszczy - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Gdańsku - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

4) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Katowicach - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

5) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Kielcach - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do zarządzenia;

6) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Krakowie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do zarządzenia;

7) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Lublinie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do zarządzenia;

8) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Łodzi - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do zarządzenia;

9) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Olsztynie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do zarządzenia;

10) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Poznaniu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 10 do zarządzenia;

11) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Rzeszowie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do zarządzenia;

12) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Szczecinie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia;

13) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu we Wrocławiu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 13 do zarządzenia;

14) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Warszawie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 14 do zarządzenia;

15) Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Zielonej Górze - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 15 do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 150).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 kwietnia 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984.

2) Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-04
  • Data wejścia w życie: 2008-12-04
  • Data obowiązywania: 2009-08-25
  • Z mocą od: 2008-04-21
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA