REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 289

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

DECYZJA Nr 522/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawowaniu przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 387/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawowaniu przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) członkowie zespołu:

a) Dyrektor Departamentu Administracyjnego,

b) Dyrektor Departamentu Budżetowego,

c) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

d) Dyrektor Departamentu Kadr,

e) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

f) Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

g) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

h) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego,

i) Dyrektor Departamentu Prawnego,

j) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

k) Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

l) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

m) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

n) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

o) Szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

p) Szef Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

q) Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

r) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

s) Szef Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

t) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

u) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

v) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

w) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

x) Dowódca Garnizonu Warszawa,

y) Przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

z) Szef Oddziału Polityki Bezpieczeństwa NATO i UE Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego.”;

2) w pkt 5 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zależnie od potrzeb, zaprasza na posiedzenia Zespołu i podzespołów osoby inne niż wymienione w pkt 1 ppkt 4;”;

3) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a. Przewodniczący podzespołów tematycznych, o których mowa w pkt 5 ppkt 4 zapraszają, zależnie od potrzeb, osoby inne niż wymienione w pkt 1 ppkt 4 na posiedzenia kierowanych przez siebie podzespołów.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-19
  • Data wejścia w życie: 2008-12-19
  • Data obowiązywania: 2008-12-19
  • Dokument traci ważność: 2013-08-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA