REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 291

Zarząd Planowania Logistyki - P4

DECYZJA Nr 529/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie realizacji planu przydziałów gospodarczych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz określonych stanowisk przez dysponentów środków budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 4260) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji planu przydziałów gospodarczych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz określonych stanowisk przez dysponentów środków budżetowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 w ppkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stanowisk żołnierzy zawodowych wymienionych w pkt 2 ppkt 50-52, 54 i 62 załącznika do niniejszej decyzji.”;

2) W załączniku do decyzji:

a) w pkt 1 Wykazu komórek i jednostek organizacyjnych przydzielanych na zaopatrzenie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

- ppkt 85, 86, 88 i 96 uchyla się;

- ppkt 89-95 otrzymują brzmienie:

„89) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu;

90) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi;

91) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy;

92) Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu;

93) Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy;

94) Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie;

95) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu;”,

- w ppkt 100 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się ppkt 101-109 w brzmieniu:

„101) Centralny Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie;

102) Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni*);

103) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy*);

104) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni*);

105) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie*);

106) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie*);

107) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie*);

108) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie*);

109) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.*)”,

b) w pkt 2 Wykazu komórek i jednostek organizacyjnych przydzielanych na zaopatrzenie Dowódcy Garnizonu Warszawa:

- ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie*);”,

- pkt 48 otrzymuje brzmienie:

48) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie;”,

- w ppkt 55 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje ppkt 56-62 w brzmieniu:

„56) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie;

57) Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce;

58) Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie;

59) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;

60) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;

61) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;

62) Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w ramach realizacji kontraktu na dostawę samolotów F-16”.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

*) Z wyłączeniem działu finansowego

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA