REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 294

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

DECYZJA Nr 535/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowego (marynarza) oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1288), ustala się, co następuje:

1. W dokumentach etatowych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:

1) stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, oznaczone kodem stopnia etatowego „73”, stają się stanowiskami służbowymi zaszeregowanymi do stopnia etatowego szeregowego (marynarza). Oznaczenie kodem stopnia etatowego pozostaje bez zmian;

2) w przypadku stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowego (marynarza):

a) wymagania kwalifikacyjne („WK”) oznacza się kodem kwalifikacji „70” (ukończenie gimnazjum),

b) grupę uposażenia („GU”) oznacza się kodem grupy uposażenia „0”, z zastrzeżeniem ppkt 3,

c) rodzaj stanowiska oznacza się kodem rodzaju stanowiska „M”;

3) dla stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowego (marynarza), występujących w etatach polskich kontyngentów wojskowych, nie uwzględnia się grupy uposażenia oznaczonej kodem grupy uposażenia „0”.

2. Dotychczasowe dokumenty etatowe jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z uwzględnieniem pkt 1, uznaje się za obowiązujące.

3. Dowódcy (szefowie, dyrektorzy, komendanci, kierownicy) w procesie wyznaczania na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego szeregowego (marynarza), żołnierzy zasadniczej służby wojskowej uwzględnią postanowienia art. 182 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141. poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308).

4. W „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi tabelami należności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 211 oraz z 2007 r. nr 4, poz. 47 i Nr 23, poz. 239), załączniki Nr 1-5, 12, 17, 18 i 24 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-9 do niniejszej decyzji*.

5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spowoduje stosowanie systemu informatycznego „ETAT” do postanowień niniejszej decyzji.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

* Załączniki do niniejszej decyzji zostaną opublikowane formie uzupełnienia do „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej” - sygn. Do Szt. Gen. 1585/2005.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-19
  • Data wejścia w życie: 2008-12-19
  • Data obowiązywania: 2008-12-19
  • Z mocą od: 2008-12-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA