REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 1

Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 stycznia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 7 i 37,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Garnizonowemu Ośrodkowi Mobilizacyjnemu w Zgierzu – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do zarządzenia;”,

c) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) 9 Rejonowej Bazie Materiałowej w Warszawie Rembertów – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 30 do zarządzenia;”;

2) w załączniku Nr 1 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Batalionu określa „Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Dowodzenia Okręgu Wojskowego”, nadany według odrębnych przepisów.”;

3) w załączniku Nr 2 do zarządzenia w i 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Brygady określa „Szczegółowy zakres działania 10 Brygady Logistycznej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

4) w załączniku Nr 3 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 1 Bazy Materiałowo-Technicznej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

5) w załączniku Nr 4 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 2 Bazy Materiałowo-Technicznej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

6) w załączniku Nr 5 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Składnicy określa „Szczegółowy zakres działania Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

7) w załączniku Nr 6 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

8) w załączniku Nr 8 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Dowództwa określa „Szczegółowy zakres Dowództwa 1 Brygady Logistycznej”, nadany według odrębnych przepisów.”;

9) w załączniku Nr 9 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego Czarne”, nadany według odrębnych przepisów.”;

10) w załączniku Nr 10 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego Kraków”, nadany według odrębnych przepisów.”;

11) w załączniku Nr 11 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Zgierzu przeformowany na podstawie decyzji Nr PF-42/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Lądowych, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Zgierz.”,

c) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego Zgierz”, nadany według odrębnych przepisów.”;

12) w załączniku Nr 12 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego Rzeszów”, nadany według odrębnych przepisów.”;

13) w załączniku Nr 13 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego Szczecin”, nadany według odrębnych przepisów.”;

14) w załączniku Nr 14 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Oddziału określa „Szczegółowy zakres działania Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy”, nadany według odrębnych przepisów.”;

15) w załączniku Nr 15 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych – Grudziądz”, nadany według odrębnych przepisów.”;

16) w załączniku Nr 16 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 2 Okręgowych Warsztatów Technicznych – Jastrzębie Śląskie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

17) w załączniku Nr 17 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 3 Okręgowych Warsztatów Technicznych – Modlin”, nadany według odrębnych przepisów.”;

18) w załączniku Nr 18 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 4 Okręgowych Warsztatów Technicznych – Żurawica”, nadany według odrębnych przepisów.”;

19) w załączniku Nr 19 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania 5 Ośrodka Przechowywania Sprzętu”, nadany według odrębnych przepisów.”;

20) w załączniku Nr 20 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu”, nadany według odrębnych przepisów.”;

21) w załączniku Nr 21 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania 12 Ośrodka Przechowywania Sprzętu”, nadany według odrębnych przepisów.”;

22) w załączniku Nr 22 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Pułku określa „Szczegółowy zakres działania 3 Pułku Drogowo-Mostowego”, nadany według odrębnych przepisów.”;

23) w załączniku Nr 23 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Pułku określa „Szczegółowy zakres działania 2 Pułku Komunikacyjnego”, nadany według odrębnych przepisów.”;

24) w załączniku Nr 24 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 2 Rejonowej Bazy Materiałowej – Wałcz”, nadany według odrębnych przepisów.”;

25) w załączniku Nr 25 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 3 Rejonowej Bazy Materiałowej – Łódź”, nadany według odrębnych przepisów.”;

26) w załączniku Nr 26 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 4 Rejonowej Bazy Materiałowej – Grudziądz”, nadany według odrębnych przepisów.”;

27) w załączniku Nr 27 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 5 Rejonowej Bazy Materiałowej – Nowogród Bobrzański”, nadany według odrębnych przepisów.”;

28) w załączniku Nr 28 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 6 Rejonowej Bazy Materiałowej – Wrocław”, nadany według odrębnych przepisów.”;

29) w załączniku Nr 29 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 7 Rejonowej Bazy Materiałowej – Stawy”, nadany według odrębnych przepisów.”;

30) w załączniku Nr 30 do zarządzenia:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Bazy jest Warszawa Rembertów.”

b) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 9 Rejonowej Bazy Materiałowej – Warszawa Rembertów”, nadany według odrębnych przepisów.”;

31) w załączniku Nr 31 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 11 Rejonowej Bazy Materiałowej – Olsztyn”, nadany według odrębnych przepisów.”;

32) w załączniku Nr 32 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych – Bydgoszcz”, nadany według odrębnych przepisów.”;

33) w załączniku Nr 33 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 9 Rejonowych Warsztatów Technicznych – Krosno Odrzańskie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

34) w załączniku Nr 34 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 10 Rejonowych Warsztatów Technicznych – Oleśnica”, nadany według odrębnych przepisów.”;

35) w załączniku Nr 35 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 20 Rejonowych Warsztatów Technicznych – Lublin”, nadany według odrębnych przepisów.”;

36) w załączniku Nr 36 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Warsztatów określa „Szczegółowy zakres działania 21 Rejonowych Warsztatów Technicznych – Rzeszów”, nadany według odrębnych przepisów.”;

37) w załączniku Nr 38 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku”, nadany według odrębnych przepisów.”;

38) w załączniku Nr 39 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy”, nadany według odrębnych przepisów.”;

39) w załączniku Nr 40 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku”, nadany według odrębnych przepisów.”;

40) w załączniku Nr 41 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach”, nadany według odrębnych przepisów.”;

41) w załączniku Nr 42 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

42) w załączniku Nr 43 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

43) w załączniku Nr 44 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi”, nadany według odrębnych przepisów.”;

44) w załączniku Nr 45 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

45) w załączniku Nr 46 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu”, nadany według odrębnych przepisów.”;

46) w załączniku Nr 47 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu”, nadany według odrębnych przepisów.”;

47) w załączniku Nr 48 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

48) w załączniku Nr 49 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

49) w załączniku Nr 50 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie”, nadany według odrębnych przepisów.”;

50) w załączniku Nr 51 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania WSzW określa „Szczegółowy zakres działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze”, nadany według odrębnych przepisów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-04
  • Data wejścia w życie: 2009-02-04
  • Data obowiązywania: 2009-02-04
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA