REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 6

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 stycznia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gliwicach, stanowiącym załącznik Nr 7 do zarządzenia:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa – w tym zadań w zakresie militaryzacji.”,

c) w § 10 w ust. 1 w pkt 3:

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) otolaryngologiczny,”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) oddział anestezjologii i intensywnej terapii,”,

d) w § 10 w ust. 1 pkt 5-9 otrzymują brzmienie:

„5) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,

6) poradnia medycyny sportowej,

7) pracownie diagnostyczne, w tym laboratorium analityczne;

8) apteka szpitalna;

9) apteka ogólnodostępna,”,

e) w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 10-14 w brzmieniu;

„10) blok operacyjny;

11) sterylizatornia;

12) pracownia diagnostyki obrazowej:

a) pracownia USG,

b) pracownia tomografii komputerowej,

c) pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;

13) pracownia endoskopii,

14) pracownia fizjoterapii:

a) pracownia fizykoterapii,

b) pracownia kinezyterapii,

c) pracownia hydroterapii,

d) pracownia krioterapii,

e) pracownia masażu leczniczego.”;

2) w statucie 24 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kudowie-Zdroju, stanowiącym załącznik Nr 18 do zarządzenia, w § 10 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dział farmacji szpitalnej;”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zakład rehabilitacji leczniczej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-04
  • Data wejścia w życie: 2009-02-19
  • Data obowiązywania: 2009-02-19
  • Dokument traci ważność: 2011-12-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA