REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 5 poz. 65

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2008 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z przyznanymi kwotami dotacji podmiotowych, stanowiących załącznik Nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 marca 2007 r.(poz. 65)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

Dotacje podmiotowe ogółem

296 298 840,00

1.

Dotacje podmiotowe na utrzymanie mocy produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych, w tym na:

17 532 840,00

1.1.

75215
2580

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.

2 257 380,00

1.2.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

2 106 300,00

1.3.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

1 074 210,00

1.4.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

4 462 170,00

1.5.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

4 220 000,00

1.6.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A.

3 412 780,00

2.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

265 029 000,00

2.1.

80302
2520

Akademia Obrony Narodowej

37 625 000,00

2.2.

Wojskowa Akademia Techniczna

59 385 000,00

2.3.

Akademia Marynarki Wojennej

36 981 000,00

2.4.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

45 126 000,00

2.5.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

85 912 000,00

3.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

13 737 000,00

3.1.

92118
2550

Muzeum Wojska Polskiego

11 119 000,00

3.2.

Muzeum Marynarki Wojennej

1 384 000,00

3.3.

Pomorskie Muzeum Wojskowe

1 234 000,00

 

Załącznik 2. [Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe]

Załącznik Nr 2

WYKAZ
jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

Dotacje celowe ogółem

497 642 140,46

1.

Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 2000 dotacje i subwencje

125 335 050,46

1.1.

7520
2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom

1 995 568,74

1.2.

75204
2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

15 852 163,64

1.3.

75211
2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

314 000,00

1.4.

70013
2840

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM)

105 000 000,00

1.5.

70013
2800

Dotacja dla WAM na przygotowanie techniczne, remonty i wyposażenie lokali mieszkalnych dla uchodźców – wydatek związany z realizacja zadań wynikających z „Rządowego Programu Pomocy Cudzoziemcom...”

129 949,08

1.6.

71032
2840

Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego

790 249,00

1.7.

85157
2490

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

53 120,00

1.8.

85195
2490

Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, z tego:

1 200 000,00

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

167 200,00

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

123 500,00

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

161 500,00

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Lublinie

44 000,00

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Oliwie

85 500,00

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku

58 900,00

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie

58 900,00

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

437 800,00

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

62 700,00

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

2.

Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 6000 wydatki majątkowe

372 307 090,00

2.1.

75204
6210

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dotacje WDW/WZW) w tym:

39 116 500,00

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie

4 482 100,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach

2 552 000,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Rogowie

3 953 500,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni

3 387 400,00

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Solinie

1 280 000,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Sopocie

1 601 000,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Unieście

8 201 100,00

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Waplewie

8 997 500,00

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Zakopanem

4 661 900,00

2.2.

80302
6220

Dotacja dla Akademii Obrony Narodowej na inwestycje budowlane

2 500 000,00

2.3.

Dotacja dla Wojskowej Akademii Technicznej na inwestycje budowlane

5 000 000,00

2.4.

70013
6220

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

195 000 000,00

2.5.

85195
6220

Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla Wojskowego Szpitala Klinicznego wraz z Przychodniami w Bydgoszczy

1 154 121,00

2.6.

Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla Wojskowego Szpitala Klinicznego wraz z Przychodniami w Krakowie

2 000 000,00

2.7.

85195
6220

Zakupy inwestycyjne dla resortowych SPZOZ/JBR, z tego:

52 054 790,00

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

2 100 000,00

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

1 899 970,00

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

3 746 980,00

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Lublinie

3 608 000,00

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie

530 000,00

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Oliwie

1 194 360,00

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

2 100 000,00

106 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach

520 000,00

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

900 000,00

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku

1 342 000,00

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie

1 287 910,00

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

600 000,00

111 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu

2 350 000,00

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Przemyślu

600 000,00

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

 

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu

485 000,00

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu

500 000,00

117 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu

150 000,00

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy Zdroju

365 730,00

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku Zdroju

340 000,00

85195
6220

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku

399 160,00

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku Zdroju

499 490,00

24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Kudowie Zdroju

302 820,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku

96 240,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku Białej

50 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie

100 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gdyni, ul. Pułaskiego 4

352 040,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gdyni Oksywiu

120 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku

90 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wielkopolskim

100 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu

748 280,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

49 050,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie

59 290,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Legionowie

100 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Łodzi

120 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie

102 900,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Powidzu Witkowie

48 190,00

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Radomiu

50 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie

50 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie Szczecińskim

220 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku

200 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie

50 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu

50 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu

100 000,00

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie

200 000,00

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie

100 000,00

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie

100 000,00

85195
6220

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

1 950 000,00

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cypelek” SPZOZ w Warszawie

250 000,00

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

3 311 690,00

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

16 360 000,00

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

235 690,00

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie

870 000,00

2.8.

85195
6220

Inwestycje budowlane SPZOZ/JBR, z tego:

69 736 000,00

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

2 550 000,00

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

765 000,00

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

14 421 900,00

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Lublinie

3 638 500,00

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Oliwie

6 943 700,00

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

3 000 000,00

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku

676 200,00

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie

677 100,00

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

2 087 300,00

111 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu

3 900 000,00

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Przemyślu

2 000 000,00

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

85195
6220

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu

2 105 300,00

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy Zdroju

4 478 700,00

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku Zdroju

3 381 600,00

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku

1 950 000,00

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku Zdroju

60 000,00

24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Kudowie Zdroju

20 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie

66 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

200 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie

315 900,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie

161 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Powidzu Witkowie

45 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie

87 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach

60 000,00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku

173 800,00

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie

1 619 900,00

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

2 720 400,00

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

5 990 000,00

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

5 269 100,00

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie

372 600,00

2.9.

92118
6220

Dotacja dla państwowych instytucji kultury na zakup eksponatów muzealnych i sprzętu w tym dla:

5 745 679,00

2.9.1.

Muzeum Wojska Polskiego

3 747 079,00

2.9.2.

Muzeum Marynarki Wojennej

1 360 800,00

2.9.3.

Pomorskie Muzeum Wojskowe

637 800,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-31
  • Data wejścia w życie: 2009-03-31
  • Data obowiązywania: 2009-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA