REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 113

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 31 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) upoważniam:

1. Do weryfikacji w imieniu Ministra Obrony Narodowej świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w § 31 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w zakresie swojej właściwości:

1) dowódcę jednostki wojskowej, która stanowi narodowy element wsparcia dla Kwatery Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie;

2) dowódcę jednostki wojskowej, która stanowi narodowy element wsparcia dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;

3) dowódców innych jednostek wojskowych, które stanowią narodowy element wsparcia, w przypadku brania udziału tych jednostek we wspólnych działaniach obronnych z siłami zbrojnymi Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i siłami zbrojnymi uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju.

2. Osoby, o których mowa w pkt 1:

1) podpisują weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”;

2) uwierzytelniają podpisaną weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
  • Data wejścia w życie: 2009-05-05
  • Data obowiązywania: 2009-05-05
  • Dokument traci ważność: 2010-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA