REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 11 poz. 121

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 171/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75 i Nr 10, poz.116) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 9 „Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 czerwca 2009 r. (poz. 121)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

0,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-350 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

350 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

5 587 134,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 587 134,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

3 856 406,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

396 608,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 459 798,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 166 418,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 166 418,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-24 863 444,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-396 608,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-240 456,00

427

Zakup usług remontowych

-3 900 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 300,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-38 980 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 657 920,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

251 856,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

251 856,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

67 158,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 158,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

3 838,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 838,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

6 396,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 396,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

3 464 188,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 928 388,00

414

Wpłaty na PFRON

1 531 500,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 300,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

20 322 080,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 322 080,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-348 000,00

414

Wpłaty na PFRON

348 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

123 744,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93 944,00

414

Wpłaty na PFRON

29 800,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-11 565 242,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-16 101 042,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

395 344,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 170,00

408

Uposaż. i świadcz. pień. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby

30 170,00

427

Zakup usług remontowych

3 900 000,00

430

Zakup usług pozostałych

240 456,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 579 468,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

274 928,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

198 540,00

414

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 106 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe

0,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 233 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-1 233 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 233 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-724 000,00

249

Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię

-724 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

724 000,00

249

Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię

724 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

82 596 250,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

80 886 250,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

5 587 134,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 587 134,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

3 459 798,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 459 798,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 166 418,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 166 418,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

36 618 600,00

427

Zakup usług remontowych

-3 900 000,00

430

Zakup usług pozostałych

28 600,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 490 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

2 314 752,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 314 752,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

4 080 220,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 080 220,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

25 648 820,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 114 414,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

3 993 780,00

408

Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby

30 170,00

427

Zakup usług remontowych

3 900 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-389 544,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

2 010 508,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

736 512,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

114 996,00

430

Zakup usług pozostałych

1 159 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

1 080 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe

1 080 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 080 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

630 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

630 000,00

430

Zakup usług pozostałych

630 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 536 936,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

2 383 936,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

490 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

490 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

67 158,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 158,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

3 838,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 838,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

6 396,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 396,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 105 984,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-412 316,00

414

Wpłaty na PFRON

1 514 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 300,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

710 560,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-493 984,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

83 544,00

414

Wpłaty na PFRON

1 106 000,00

430

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

153 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe

153 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

153 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-529 120,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-529 120,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

20 880,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 880,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-550 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-650 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

209 198,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

209 198,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

18 570,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

18 570,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

22 572,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 072,00

414

Wpłaty na PFRON

17 500,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

83 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

83 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne

59 508,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 308,00

414

Wpłaty na PFRON

25 200,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

25 548,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

684,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

24 864,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca JW 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 962 666,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

4 962 666,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

4 981 430,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-18 570,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-83 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-83 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne

64 236,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 636,00

414

Wpłaty na PFRON

4 600,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

286 856,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

286 856,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

251 856,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

251 856,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

35 000,00

430

Zakup usług pozostałych

35 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 625 357,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

7 816 977,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-213 123,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 333,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-240 456,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

8 030 100,00

430

Zakup usług pozostałych

8 030 100,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

808 380,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-724 000,00

249

Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię

-724 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

1 532 380,00

249

Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię

724 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

452 880,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

355 000,00

622

Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p.

500,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 294 660,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 294 660,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

1 285 660,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 285 660,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

9 000,00

430

Zakup usług pozostałych

9 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-348 000,00

414

Wpłaty na PFRON

348 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność

2 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 172 000,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

0,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-350 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

350 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-1 172 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

68 000,00

430

Zakup usług pozostałych

68 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-1 240 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 240 000,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 720,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

9 720,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

9 720,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 720,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 240,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 240,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 240,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 240,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-98 845 203,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-96 173 823,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

396 608,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

396 608,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-68 112 581,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-396 608,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-27 333,00

430

Zakup usług pozostałych

-100 900,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-38 980 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-28 607 740,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

8 761 760,00

430

Zakup usług pozostałych

650 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 111 760,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-37 239 610,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-34 216 140,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-3 623 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 170,00

430

Zakup usług pozostałych

630 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-1 233 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-1 233 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 233 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-1 438 380,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-1 438 380,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-452 880,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-355 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-630 000,00

622

Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p.

-500,00

 

Załącznik 3. [Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych]

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych

(w tys. zł)

§

Ogółem

70013

75001

75057

75201

75202

75203

75204

75207

249

966

 

 

 

 

 

 

 

 

252

25 189

 

 

 

 

 

 

 

 

258

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

113 107

113 107

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

304

5 617

 

37

12

2 466

874

370

 

248

307

117 573

 

127

687

20 278

7 584

4 283

4 556

4 218

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

411

40 459

 

 

38

1 012

2 871

1 010

7 767

453

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

2 225

 

 

 

 

 

 

 

 

417

10 216

 

207

12

2 900

1 496

607

 

402

418

3 642

 

 

 

1 810

466

296

 

 

421

621 418

 

 

1 175

8 518

2 361

3 970

546 866

533

422

20 560

 

 

 

 

 

 

13 800

 

 

§

Ogółem

70013

75001

75057

75201

75202

75203

75204

75207

423

10 000

 

 

 

 

 

 

7 551

 

424

790

 

 

 

135

153

15

 

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

106 949

 

614

 

 

 

2 703

95 628

519

430

271 204

 

525

130

36 820

36 487

14 737

4 243

1 816

435

1 296

 

 

 

257

82

 

 

31

436

3 392

 

 

 

 

173

40

 

183

437

3 305

 

 

 

5

66

80

 

 

438

127

 

 

 

 

2

 

 

1

439

4 568

 

 

 

46

22

9

 

122

441

32 866

 

552

14

13 234

1 049

1 844

 

1 098

442

14 833

 

2 249

600

 

1 239

601

406

167

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

14 500

 

 

 

 

 

 

14 500

 

461

225

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1 362

 

20

 

314

158

15

 

6

474

2 450

 

140

40

419

233

136

 

73

475

3715

 

68

40

400

44

162

 

54

605

202 784

 

660

 

 

 

 

202 124

 

606

13 213

 

4 406

2 633

 

 

 

5 696

 

621

1 265

 

 

 

 

 

 

1 265

 

622

242 649

128 337

 

 

 

 

 

 

 

2000

178 462

113 107

 

 

 

 

 

 

 

3000

123 207

 

164

699

22 744

8 458

4 653

4 556

4 466

4000

1 185 420

 

4 375

2 049

65 870

46 902

26 225

690 761

5 458

6000

459 911

128 337

5 066

2 633

 

 

 

209 085

 

X

1 947 000

241 444

9 605

5 381

88 614

55 360

30 878

904 402

9 924

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

75208

75209

75210

75213

75215

75216

75217

75218

75219

75220

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

 

 

 

563

 

 

 

 

147

566

307

64

 

7

5 203

 

51 317

 

 

1 437

12 876

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

80

2

14

3 842

 

 

 

 

173

18 002

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417

 

 

 

670

 

 

 

 

45

2 230

418

 

 

 

54

 

 

 

 

 

495

421

 

 

 

4716

 

9 621

650

1 400

565

34 508

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 837

423

 

 

 

 

 

2 425

24

 

 

 

424

 

 

 

68

 

 

 

 

 

243

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427

 

 

 

 

 

5 727

 

 

 

 

430

2

2

2

14 464

 

20 046

 

 

2 257

24 045

435

 

 

 

466

 

 

 

 

16

246

436

 

 

 

2 614

 

 

 

 

113

103

437

 

 

 

2 736

 

 

 

 

74

131

438

 

 

 

25

 

 

 

 

 

14

439

 

 

 

37

 

 

 

 

 

304

441

 

 

 

3 334

 

 

 

 

367

7 387

442

 

 

 

4 828

 

3

 

 

280

1 262

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

 

 

 

197

 

 

 

 

9

320

474

 

 

 

333

 

 

 

 

9

574

475

 

 

 

326

 

 

 

 

 

1 616

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

75208

75209

75210

75213

75215

75216

75217

75218

75219

75220

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

3000

64

 

7

5 766

 

51 317

 

 

1 584

13 442

4000

82

4

16

38 710

 

37 822

674

1 400

3 908

97 317

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

146

4

23

44 476

32 000

89 139

674

1 400

5 492

110 759

§

75295

75301

75503

75506

80302

85156

85157

85195

92118

249

 

 

 

 

 

 

 

966

 

252

15 741

 

 

 

9 448

 

 

 

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

10

 

 

 

 

 

 

304

301

 

 

 

 

 

 

33

 

307

4 183

46

72

143

 

 

 

492

 

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

411

4 083

358

210

 

 

 

 

544

 

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

2 225

 

 

 

417

776

164

96

143

 

 

 

468

 

418

328

 

 

 

 

 

 

193

 

421

5 872

210

140

139

 

 

 

174

 

422

594

 

 

 

 

 

 

329

 

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

163

 

 

3

 

 

 

10

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

1 513

82

24

12

 

 

 

127

 

430

78 771

1 579

281

295

 

 

 

34 702

 

435

142

22

13

5

 

 

 

16

 

436

135

 

17

14

 

 

 

 

 

437

158

12

22

 

 

 

 

21

 

438

81

4

 

 

 

 

 

 

 

439

4 028

 

 

 

 

 

 

 

 

441

2 669

103

74

179

 

 

474

488

 

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

75295

75301

75503

75506

80302

85156

85157

85195

92118

442

2 998

 

 

 

 

 

 

200

 

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

2

223

 

 

 

 

 

470

160

37

10

1

 

 

 

115

 

474

349

48

26

18

 

 

 

52

 

475

653

118

61

40

 

 

 

133

 

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

 

199

224

55

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

11 047

 

 

91 604

11 661

2000

22 941

 

 

 

9 448

 

 

966

 

3000

4 491

46

82

143

 

 

 

525

 

4000

118 791

2 737

976

1 072

 

2 225

474

37 572

 

6000

 

199

224

55

11 047

 

 

91 604

11 661

X

146 223

2 982

1 282

1 270

20 495

2 225

474

130 667

11 661

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-24
  • Data wejścia w życie: 2009-06-24
  • Data obowiązywania: 2009-06-24
  • Z mocą od: 2009-06-03
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA