REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 132

Zarząd Szkolenia – P7

DECYZJA Nr 188/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) i § 1 pkt 7 lit. a-c i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”; stanowiący załącznik do decyzji.*

2.Traci moc decyzja Nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zestawienia wzorów dokumentów do Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 191 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 197).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

* „Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” zostanie wydany w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Szt. Gen. 1613/2009

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-06
  • Data wejścia w życie: 2009-06-30
  • Data obowiązywania: 2011-02-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA