REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 133

Zarząd Planowania Logistyki – P4

DECYZJA Nr 189/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) planowanie i organizowane szkoleń specjalistycznych personelu logistycznego oraz specjalistów technicznych dla określonych rodzajów (grup) UiSW.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Gestorzy UiSW oraz COL mają prawo do nadzorowania użytkowników UiSW w zakresie realizacji ustaleń dotyczących eksploatacji i wykorzystania bojowego przypisanego rodzaju (grupy) UiSW.

2. Dowództwo Wojsk Specjalnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego występującego wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych realizuje zadania gestora i centralnego organu logistycznego określone w § 2 i § 3.”;

3) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Traci moc decyzja Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 16, z późn. zm.).

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE GESTORÓW UiSW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH]

Załącznik do decyzji Nr 189/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 czerwca 2009 r. (poz. 133)

ZESTAWIENIE GESTORÓW UiSW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

I

SPRZĘT ROZPOZNANIA 1 WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ

 

1. bojowe wozy rozpoznawcze;

Zarząd Analiz
Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;

3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;

4. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;

5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;

6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;

7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;

8. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;

9. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;

10. fotolaboratoria polowe;

11. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i elektronicznego oraz WE:

a) zamontowane na statkach powietrznych, w tym zasobniki,

b) morskie (lotnictwa morskiego, brzegowe),

c) przenośne i montowane na pojazdach;

12. bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze;

13. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

14. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

15. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

16. transportery – elaboratory rakiet ulotkowych;

Zarząd Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2

Szefostwo Środków Bojowych
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

17. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;

18. amunicja i rakiety ulotkowe;

19. lotnicze bojowe środki ulotkowe;

20. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;

Zarząd Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

21. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt, i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;

22. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, urządzenia wejścia/wyjścia, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;

23. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;

24. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;

25. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;

26. sprzęt i wyposażenie do pomiarów geodezyjnych;

27. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;

28. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora.

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

II

SPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE

 

1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

Departament Informatyki
i Telekomunikacji

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

2. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie resortem obrony narodowej;

3. urządzenia ochrony kryptograficznej;

4. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla sprzętu informatyki;

5. sprzęt i wyposażenie informatyki;

6. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) oraz chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

7. mobilne kancelarie kryptograficzne;

8. sprzęt i urządzenia stacjonarnych sieci komputerowych.

III

SPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI

 

1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki;

Zarząd
Planowania Systemów
Dowodzenia i Łączności – P6

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;

3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne wszystkich RSZ i RW;

4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie, stacjonarne i polowe;

5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;

6. systemy identyfikacji bojowej;

7. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);

8. samochody sztabowe;

9. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;

10. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemu łączności;

11. trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności;

12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

13. wojskowe satelitarne odbiorniki GPS;

14. sprzęt i urządzenia wideokonferencji;

15. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do UiSW gestora;

16. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

17. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora.

IV

SPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO

 

1. wyposażenie obiektów kuchennych i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;

Szefostwo Służby
Żywnościowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby
Żywnościowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

2. produkty żywnościowe oraz ich opakowania;

3. sprzęt polowy służby żywnościowej, w tym opancerzony (samochody do przewozu chleba, chłodnie na samochodzie, ciastownie, cysterny do wody na samochodzie i przyczepie, kasyna i bufety polowe, piece piekarskie), kuchnie polowe, zbiorniki na wodę, polowe magazyny wody, podgrzewacze wody, manierki, menażki, niezbędniki, itp.;

4. kontenery chłodnicze;

5. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek;

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

6. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

Szefostwo Służby
Żywnościowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby
Żywnościowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

7. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;

8. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

9. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

Szefostwo Służby MPS
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby MPS
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

10. rakietowe materiały napędowe i sprzęt do rmn;

11. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;

12. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

13. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;

14. okrętowy sprzęt mps;

15. zbiorniki magazynowe i transportowe do mps;

16. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

17. kontenery specjalistyczne służby mps;

18. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;

19. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;

20. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

21. przedmioty zaopatrzenia mundurowego;

Szefostwo Służby
Mundurowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby
Mundurowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

22. materiały i narzędzia do naprawy i konserwacji przedmiotów zaopatrzenia mundurowego;

23. namioty obozowe;

24. sprzęt polowy służby mundurowej, w tym opancerzony (pralnie, łaźnie, urządzenia grzejne oraz do wytwarzania pary);

25. sprzęt stacjonarny służby mundurowej, wyposażenie warsztatów krawieckich, szewskich, pralni i łaźni;

26. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

27. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;

28. namioty techniczne i kontenery warsztatowe służby uzbrojenia i elektroniki;

Szefostwo Służby
Uzbrojenia i Elektroniki
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby
Uzbrojenia i Elektroniki
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

29. warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki;

30. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych służby uzbrojenia i elektroniki;

31. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

32. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;

33. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

34. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej;

Szefostwo Służby
Czołgowo-Samochodowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby
Czołgowo-Samochodowej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

35. samochody transportowe, w tym opancerzone:

a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,

b) małej ładowności wysokiej mobilności,

c) średniej ładowności wysokiej mobilności,

d) dużej ładowności wysokiej mobilności,

e) ogólnego przeznaczenia:

– osobowe,

– autobusy i mikrobusy,

– małej ładowności,

– średniej ładowności,

– dużej ładowności;

36. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;

37. motocykle, motocykle z wózkiem, rowery;

38. podwozia pojazdów specjalnych, podwozia bazowe (w tym opancerzone) pod urządzenia specjalistyczne na samochodach i przyczepach;

39. pojazdy do prac pomocniczych:

a) traktory kołowe,

b) gąsienicowe;

40. sprzęt ewakuacyjny techniki lądowej;

41. warsztaty obsługowo-remontowe służby czołgowo-samochodowej;

42. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych służby czołgowo samochodowej;

43. przyczepy transportowe;

44. naczepy;

45. urządzenia dźwigowe na samochodach;

46. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;

47. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

48. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

49. urządzenia dźwigowo-transportowe (przeładunkowe):

Szefostwo Transportu
i Ruchu Wojsk – Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu
i Ruchu Wojsk – Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk

a) sprzęt do podnoszenia i przemieszczania ładunków:

– podnośnik widłowy spalinowy,

– podnośnik widłowy akumulatorowy,

– podnośnik widłowy spalinowy terenowy,

– podnośnik widłowy spalinowy do przeładunku kontenerów,

b) sprzęt do transportu wewnętrznego:

– wózek transportowy spalinowy,

– wózek transportowy akumulatorowy,

– przyczepa do wózka transportowego,

– wózek paletowy,

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

c) sprzęt magazynowy:

Szefostwo Transportu
i Ruchu Wojsk – Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu
i Ruchu Wojsk – Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk

– paleta ładunkowa typu EUR,

– paleta płaska,

– pojemnik siatkowy,

– pojemnik metalowy,

d) kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia serii 1;

50. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;

51. urządzenia dźwigowo-transportowe (przeładunkowe) do zabezpieczenia transportu lotniczego;

52. wojskowy tabor kolejowy;

53. sprzęt i urządzenia regulacji ruchu:

a) zestaw posterunku regulacji ruchu PRR,

b) zestaw indywidualny regulującego,

c) zestaw znaków i wskaźników drogowych,

d) zestaw regulacji ruchu na samochodzie;

54. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

55. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

56. warsztaty obsługowo-remontowe do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej;

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Łączności, Informatyki
i WE Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

57. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej;

58. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

59. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

60. chemiczne źródła światła.

Szefostwo Techniki Lotniczej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

V

SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA

 

1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

Inspektorat
Wojskowej Służby Zdrowia

Inspektorat
Wojskowej Służby Zdrowia

2. wyposażenie medyczne wozów ewakuacji medycznej (transporterów opancerzonych kołowych i gąsienicowych);

3. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

4. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

5. zestawy medyczne i wyroby medyczne tabelaryczne;

6. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

7. wyroby medyczne ratowniczo-ewakuacyjne;

8. wyroby medyczne do badań lotniczo-lekarskich;

9. wyroby medyczne diagnostyczno-laboratoryjne, w tym aparatura kontrolno-pomiarowa;

10. wyroby medyczne naukowo-badawcze;

11. wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;

12. wyroby medyczne przeznaczone do badań klinicznych;

 

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

13. wyroby medyczne wykonane na zamówienie;

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

14. wyroby medyczne powszechnego użytku;

15. produkty lecznicze, produkty weterynaryjne, produkty biobójcze i kosmetyki;

16. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne);

17. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

18. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

19. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VI pkt. 1);

20. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok.

VI

SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

 

1. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;

Szefostwo Obrony
Przed Bronią Masowego Rażenia

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;

3. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;

4. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;

5. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR);

6. sprzęt do zadymiania;

7. miotacze ognia;

8. sprzęt do kontroli napromieniowania;

9. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby OPBMR;

10. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby OPBMR;

11. sprzęt do pozoracji skażeń;

12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

13. namioty i kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

14. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

15. warsztaty obsługowo-remontowe do UiSW gestora;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

16. środki bojowe OPBMR.

Szefostwo Obrony
Przed Bronią Masowego Rażenia

Szefostwo Środków Bojowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

VII

UZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

 

1. przenośne przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe;

Szefostwo Obrony
Przeciwlotniczej

Szefostwo Służby
Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe (nie ujęte w Lp. X pkt. 4);

3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie (nie ujęte w Lp. X pkt. 4);

4. sprzęt radiolokacyjny OPL (nie ujęty w Lp. X pkt. 4);

5. wozy dowodzenia i kierowania środkami OPL;

6. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych oraz do transportu amunicji dla UiSW gestora (nie ujęty w Lp. X pkt. 4);

7. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

 

8. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

11. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

12. amunicja i rakiety przeciwlotnicze;

Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

13. imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem UiSW gestora;

14. stacje kontrolno-pomiarowe do sprawdzania rakiet.

VIII

UZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY

 

1. czołgi;

Szefostwo Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych

Szefostwo Służby
Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. bojowe wozy opancerzone;

3. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;

4. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

5. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

6. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

7. opancerzenie pojazdów;

8. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);

Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. amunicja do uzbrojenia lądowego z wyłączeniem amunicji, dla której gestorem jest Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;

Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. granaty i środki pozoracji pola walki;

11. amunicja sportowa;

12. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

13. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

14. szable wojskowe, bagnety, noże specjalne;

Szefostwo Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Służby Uzbrojenia
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

15. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

16. indywidualne wyposażenie żołnierza z wyjątkiem wyposażenia specjalistycznego;

17. kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne oraz ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną (modułowe systemy indywidualnej walki, kombinezony dla strzelca broni pokładowej);

18. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy;

19. broń strzelecka indywidualna, zespołowa pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;

20. sprzęt warsztatowo-magazynowy do sprzętu przynależnego gestorowi;

21. broń sportowa;

22. hełmy wojskowe;

23. akustyczne systemy wykrywania strzału;

24. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

Szefostwo Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Służby Uzbrojenia
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

25. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

26. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

27. śmigłowce bojowe i inne wojsk lądowych;

Szefostwo Wojsk Aeromobilnych
Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Techniki Lotniczej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

28. uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie do śmigłowców bojowych oraz innych śmigłowców wojsk lądowych;

29. zestawy do lokalizacji i wykrywania celów;

30. sprzęt spadochronowo-desantowy, ubiory specjalne załóg śmigłowców wojsk lądowych;

31. urządzenia i sprzęt do zrzutu towarów z pokładu statku powietrznego nie stanowiące wyposażenia statku powietrznego;

32. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

33. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

34. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

35. środki bojowe do śmigłowców wojsk lądowych;

Szefostwo Wojsk
Aeromobilnych
Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Środków Bojowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

36. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;

Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii
Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

37. zestawy rakietowe przeciwpancernych pocisków kierowanych;

38. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);

39. moździerze powyżej 60 mm;

40. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;

41. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;

42. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

43. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

44. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

45. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

46. rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa (dotyczy środków będących na wyposażeniu wojsk rakietowych i artylerii);

Szefostwo Wojsk
Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych

Szefostwo Środków
Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

47. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;

Szefostwo Inżynierii Wojskowej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

48. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów wiaduktów oraz mostów (nisko i wysokowodnych):

a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych (nisko i wysokowodnych),

b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,

c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,

d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,

e) urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;

49. sprzęt do prac minersko-zaporowych;

50. sprzęt i środki do maskowania;

 

51. sprzęt przeprawowy;

Szefostwo Inżynierii Wojskowej

Szefostwo Eksploatacji
Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

52. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego;

53. maszyny i sprzęt do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;

54. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;

55. elektrownie oświetleniowe oraz zestawy oświetleniowe;

56. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;

57. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

58. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;

59. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;

60. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

61. warsztaty obsługowo-remontowe sprzętu inżynieryjnego;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

62. środki minersko-zaporowe.

Szefostwo Inżynierii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IX

UZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY

 

 

 

1. samoloty bojowe;

Szefostwo Wojsk Lotniczych
Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Techniki Lotniczej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. samoloty szkolno-bojowe i szkolno-treningowe;

3. samoloty transportowe i łącznikowe;

4. śmigłowce transportowe i inne nie wymienione u innych gestorów;

5. inne statki powietrzne, w tym bezzałogowe statki powietrzne nie wymienione u innych gestorów;

6. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

7. urządzenia do analizy informacji rejestratorów pokładowych;

8. urządzenia i sprzęt awaryjny;

9. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;

10. kontenery specjalistyczne do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;

11. chemiczne źródła zasilania do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;

12. lotnicze urządzenia szkolno-treningowe (trenażery, symulatory) dla UiSW gestora;

13. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;

Zarząd Rozpoznania i WE Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

14. elektroenergetyczne systemy zasilania lotnisk;

Zarząd Planowania A-5 Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

15. awaryjne systemy hamowania samolotów;

16. zespoły spalinowo-elektryczne:

a) do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej,

b) stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia

17. stacje radiolokacyjne dwuwspółrzędne – odległościomierze i wysokościomierze;

Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

18. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne;

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

19. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;

Szefostwo Szkolenia Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

20. zautomatyzowane systemy naprowadzania samolotów;

Zarząd Dowodzenia
i Łączności Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

21. sprzęt ubezpieczenia lotów;

22. sprzęt nawigacji lotniczej;

23. sprzęt radiowej łączności lotniczej;

24. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne dla sprzętu lotniczego za wyjątkiem środków typowych dla sprzętu lotniczego przynależnego innym gestorom;

Szefostwo Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

25. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

26. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;

27. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych – przewoźne;

28. lotnicze warsztaty obsługowo-remontowych oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-remontowych stacjonarnych i polowych;

29. specjalistyczny sprzęt do budowy i remontu sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk.

Zarząd Planowania A-5 Dowództwa Sił Powietrznych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

X

UZBROJENIE I SPRZĘT MORSKI

 

1. okręty bojowe;

Zarząd Operacji Morskich N-3 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;

3. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;

4. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;

5. kontenery specjalistyczne do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej;

6. chemiczne źródła zasilania do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;

7. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;

Zarząd Operacji Morskich N-3 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

8. okręty szkolne;

Szefostwo Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. jachty morskie, łodzie okrętowe (motorowe), wiosłowe, transportowe, pontony i robocze;

10. morskie urządzenia treningowe i trenażery symulacji bojowej;

11. morski sprzęt minerski;

Szefostwo Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej;

Oddział Szkolenia Specjalistycznego Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

13. okręty i kutry ratownicze;

Szefostwo Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

14. łodzie ratownicze, ratunkowe, zabezpieczenia prac nurkowych i szalupy ratunkowe;

15. morski oraz lotnictwa morskiego sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy;

16. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;

17. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;

18. morskie urządzenia radiowe, radiolokacyjne, hydroakustyczne, hydrolokacyjne i magnetyczne;

Zarząd Dowodzenia
i Łączności N-6 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

19. urządzenia do łączności podwodnej;

20. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;

21. okrętowe systemy walki i dowodzenia;

22. morskie zautomatyzowane systemy dowodzenia;

23. okręty rozpoznawcze;

Zarząd Rozpoznania i WE N-2 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

24. morskie rozpoznawcze systemy bezzałogowe;

25. okrętowe zestawy zakłóceń pasywnych (OZZP);

26. okrętowe systemy rozpoznania i walki elektronicznej;

Zarząd Rozpoznania i WE N-2 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

27. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

28. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany do zabezpieczenia sił Marynarki Wojennej;

29. morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;

30. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);

31. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił morskich;

32. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;

33. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej;

34. zespoły sprężarkowe i prądotwórcze infrastruktury portowej;

Zarząd Planowania Obronnego i Rozwoju N-5 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

35. zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury portowej;

36. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

37. okręty pomocnicze i bazowe jednostki pływające;

Zarząd Planowania Logistycznego N-4 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

38. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;

39. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;

40. kontenery morskie i palety okrętowe;

41. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;

42. urządzenia i sprzęt warsztatów morskich środków bojowych;

Zarząd Planowania Logistycznego N-4 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

43. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;

Zarząd Planowania Logistycznego N-4 Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

44. torpedowozy;

45. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwigi i żurawie);

46. śmigłowce i samoloty morskie;

Oddział Lotnictwa Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

47. lotnicze systemy i urządzenia morskie;

48. lotnicze urządzenia szkolno-treningowe (symulatory) dla UiSW gestora;

49. mobilne lądowe zestawy rakietowe MW;

Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

50. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

51. środki bojowe dla mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW.

Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej Dowództwa Marynarki Wojennej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XI

SPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE K-O

 

1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Dom Żołnierza Polskiego

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;

3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. sprzęt i gry klubowe;

6. instrumenty muzyczne;

7. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe (elektroakustyczne), kluby polowe, muzea, polowe zestawy estradowe, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;

8. sprzęt elektroakustyczny;

9. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

10. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

11. utwory plastyczne;

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Dom Żołnierza Polskiego

12. prasa i dzienniki urzędowe;

13. odznaki tytułów honorowych i broń biała;

14. repliki historycznej broni strzeleckiej;

15. repliki umundurowania historycznego;

16. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

17. utwory filmowe i fotograficzne;

18. aparaty do badań psychologicznych

19. namioty do działalności wychowawczej.

XII

URZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

 

1. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;

3. pojazdy gospodarki komunalnej;

4. paliwa stałe, ciekłe i gazowe do celów grzewczych budynków i budowli;

5. maszyny i urządzenia budowlane;

6. studnie stacjonarne;

7. warsztaty infrastruktury wojskowej;

8. obrabiarki i sprzęt do obróbki drewna;

9. żurawie samojezdne;

10. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;

11. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;

12. sprzęt kwaterunkowy (polowy, koszarowy, szkolny, biurowy, szpitalny, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, gabinetowy);

13. materiały budowlane;

14. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;

15. kontenery mieszkalne;

16. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);

17. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;

18. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

19. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości będących w trwałym zarządzie ministerstwa obrony narodowej;

20. systemy oraz urządzenia zabezpieczające przechowywanie UiSW metodami dynamicznego osuszania powietrza.

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

XIII

SPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

1. pojazdy specjalne pożarnicze;

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla UiSW gestora;

3. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW gestora;

4. sprzęt i środki gaśnicze;

5. sprzęt i armatura wodna;

6. sprzęt ratowniczy;

7. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;

8. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;

9. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;

10. wyposażenie w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej strażaka;

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla UiSW gestora.

XIV

SPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

1. samochody interwencyjne;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. samochody więźniarki;

3. motocykle ŻW;

4. broń gładkolufowa;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

5. amunicja do broni gładkolufowej;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

6. sprzęt i wyposażenie policyjne;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

7. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;

Zarząd Operacyjny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

8. sprzęt i wyposażenie kryminalistyczne.

Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

XV

SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY UiSW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

XVI

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

3. mobilne kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych (w tym opancerzone);

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

4. oprogramowanie do deklasyfikacji elektronicznych nośników informacji zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową

5. dokumator – kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;

6. czytnik do mikrofilmów;

7. kopiarka do mikrofilmów;

8. komora do dezynsekcji zasobu archiwalnego.

XVII

WZORCE JEDNOSTEK MIAR RESORTU OBRONY NARODOWEJ, PRZYRZĄDY POMIAROWE KONTROLNE WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCH I RUCHOME LABORATORIA METROLOGICZNE

Wojskowe Centrum Metrologii

Wojskowe Centrum Metrologii

XVIII

SPRZĘT SPORTOWY

 

1. urządzenia, sprzęt i ubiory na wyposażenie hal, sal i innych obiektów sportowych;

Zarząd Szkolenia – P7

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny na potrzeby dyscyplin sportowych użytecznych dla wojska;

3. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-06
  • Data wejścia w życie: 2009-07-21
  • Data obowiązywania: 2009-07-21
  • Dokument traci ważność: 2012-10-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA