REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 20 poz. 225

PEŁNOMOCNICTWO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 12, 13, 16-18, 20 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)) oraz § 1 pkt 11 lit. e i f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) – udzielam

Panu gen. bryg. Anatolowi WOJTANOWI
SZEFOWI ZARZĄDU ANALIZ WYWIADOWCZYCH
I ROZPOZNAWCZYCH - P2
SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

pełnomocnictwa do:

1) zawierania i wypowiadania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, porozumień i umów o współpracy w zakresie geografii wojskowej i dziedzin pokrewnych oraz wymiany materiałów i danych geograficznych z podmiotami krajowymi, w tym zawierania i wypowiadania umów licencyjnych na wykorzystywanie materiałów i danych geograficznych z tymi podmiotami;

2) udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie materiałów i danych geograficznych z wojskowego zasobu geograficznego wraz z licencją określającą zasady ich wykorzystania, do struktur dowodzenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Partnerstwa dla Pokoju oraz Unii Europejskiej – dla celów planowania i realizacji działań oraz ćwiczeń;

3) udzielania zgody na odpłatne udostępnianie materiałów i danych geograficznych z wojskowego zasobu geograficznego wraz z licencją określającą zasady ich wykorzystania, podmiotom zagranicznym właściwym do spraw geografii wojskowej (zagranicznym wojskowym służbom geograficznym) reprezentującym strony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Partnerstwa dla Pokoju oraz Unii Europejskiej, z którymi brak jest podpisanych umów lub porozumień – dla celów związanych z realizacją zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa.

Porozumienia i umowy o współpracy, o których mowa w pkt 1 oraz decyzje o odpłatnym lub nieodpłatnym udostępnieniu materiałów i danych geograficznych, o których mowa w pkt 2-3, Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podpisuje z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” i uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej realizującą płatne lub nieodpłatne udostępnianie materiałów i danych geograficznych z wojskowego zasobu geograficznego wynikające z niniejszego pełnomocnictwa, jest Wojskowe Centrum Geograficzne.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-24
  • Data wejścia w życie: 2009-10-30
  • Data obowiązywania: 2009-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA