REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 23 poz. 251

Dowództwo Sił Powietrznych

DECYZJA Nr 414/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o zamiarze wykonywania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej właściwą do przyjęcia informacji, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzyskaną informację przekazuje niezwłocznie:

1) Dyżurnej Służbie Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu monitorowania przebiegu lotu i sprawozdawczości;

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

3) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w przypadku wykonywania zdjęć lotniczych w strefie nadgranicznej.

3. Dowódca Sił Powietrznych informuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o właściwości wynikającej z pkt 1.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany jednolitego tekstu ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-30
  • Data wejścia w życie: 2010-01-14
  • Data obowiązywania: 2010-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA