REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 269

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

DECYZJA Nr 442/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadza się do realizacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Program profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego wśród żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę poza granicami państwa”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.*

2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest jednostka organizacyjna wojskowej służby zdrowia – Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni.

3. Nadzór nad merytoryczną realizacją Programu sprawuje konsultant wojskowej służby zdrowia w dziedzinie epidemiologii.

4. Program będzie finansowany z budżetu resortu obrony narodowej.

5. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawrze z wykonawcą umowę na realizację Programu;

2) na wniosek konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie epidemiologii, uzasadniony postępem w rozwoju nauk medycznych, może dokonywać merytorycznej nowelizacji części Programu.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008r. Nr 220 poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA