REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 26

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

DECYZJA Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 lutego 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 332/MON z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 6:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podejmować decyzje w sprawach:

a) przedstawienia propozycji zadeklarowania (notyfikowania) limitów liczebności personelu oraz ilości konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej niższych niż wskazane w załączniku Nr 1 pkt 1 lit. a i b, a także notyfikowania działalności wojskowej w skali niższej niż ograniczenia wskazane w załączniku Nr 1 pkt 2,

b) określenia - w porozumieniu z Podsekretarzem Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej

– obszarów lub obiektów, nad którymi przeloty wykonywane w ramach działań weryfikacyjnych są zabronione lub niewskazane, a także ogólnych zasad przelotów nad takimi obszarami i obiektami oraz wkraczania na ich teren;”,

b) w ppkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) określenie procedur doprowadzania do wiadomości szefów zespołów towarzyszących, powołanych w związku ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia działania weryfikacyjnego w określonym rejonie, informacji o znajdowaniu się w tym rejonie obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. b;”;

2) uchyla się pkt 19;

3) w załączniku Nr 3 w części I w pkt 4 „Informacje dotyczące stosowania Kodeksu Postępowania w Polityczno-Wojskowych Aspektach Bezpieczeństwa” w tabeli treść kolumny „Podstawa formalna i uwagi” otrzymuje brzmienie:

„Decyzja Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa OBWE Nr 2/09”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA