REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 34

PEŁNOMOCNICTWO Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lutego 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.1) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam

Panu gen. bryg. lek. Sławomirowi Maratowi
Szefowi Inspektoratu
Wojskowej Słu
żby Zdrowia
Szefowi Służby Zdrowia WP

pełnomocnictwa do:

reprezentowania Ministra Obrony Narodowej jako organu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej we wszystkich sprawach związanych z przekazaniem poza resort obrony narodowej niżej wymienionych szpitali:

1) 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach;

2) 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach;

3) 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu;

4) 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu;

5) 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu;

6) 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu;

7) 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu;

8) 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu;

9) 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu;

10) 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lądku-Zdroju;

11) 24 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kudowie-Zdroju.

Ustanowiony pełnomocnik jest upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową lub pracownikowi zatrudnionemu w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia do poszczególnych rodzajów czynności lub określonej czynności związanej z przedmiotowym połączeniem. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników każdy z nich może działać samodzielnie w granicach ustanowionego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo niniejsze jest udzielone na czas oznaczony od dnia jego ustanowienia do dnia zakończenia procedury połączenia, nie dłużej jednak niż przez czas zajmowania stanowiska służbowego Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

W sprawie objętej niniejszym pełnomocnictwem, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem Klauzul i „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
  • Data wejścia w życie: 2010-02-02
  • Data obowiązywania: 2010-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA