REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 5 poz. 58

UPOWAŻNIENIE Nr 10/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 138 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.2)) oraz § 2, § 5, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 128, poz. 1343), upoważniam

Pana generała Franciszka Gągora – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

do podpisywania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych:

1) żołnierzom zawodowym w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generała (admirała);

2) żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych do podpułkownika (komandora porucznika), w przypadku nadawania i unieważniania przydziału mobilizacyjnego do innej jednostki wojskowej niż ta, w której żołnierz pełni służbę, w sytuacji gdy obie z tych jednostek podlegają Ministrowi Obrony Narodowej.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje decyzje personalno-mobilizacyjne z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-09
  • Data wejścia w życie: 2010-03-12
  • Data obowiązywania: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA