REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 66

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 13/PUM z dnia 26.01.2010 r., Nr 14/PUM z dnia 26.01.2010 r. i Nr 15/PUM z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zmiany decyzji o akredytacji OiB (nieogł.), ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 1;

2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 21);

3) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 31);

4) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 4;

5) zmieniony zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 51)).

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Podsekretarz Stanu
do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji: M. Idzik

 

 

1) Poprzedni zakres akredytacji OiB został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 180).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załączniki do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 marca 2010 r. (poz. 66)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej
akredytacji OiB

1

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Określa załącznik Nr 2

2

Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Określa załącznik Nr 3

 

Załącznik 2. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 17/MON/2009]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 17/MON/2009

Wydanie 1

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Grupa 4

– miny morskie,

Odporność wyrobu
na wyładowania elektrostatyczne
(do 30 kV)

PN-EN 61000-4-2:1999
+ /A2:2003
NO-06-A211:2005
AECTP 500 Ed.3.
procedura 508/2
PB-RBL/30:2009

– zapalniki do min,

– wyrzutnie min,

– ochraniacze morskich pól minowych,

– wyposażenie okrętowych sekcji minerskich,

Odporność obwodów zasilania
i linii wejścia/wyjścia wyrobu
na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu BURST

PN-EN 61000-4-4:2005
PB-RBL/31:2009

– trały morskie,

– bomby głębinowe,

– wyrzutnie bomb głębinowych,

Odporność obwodów zasilania
i linii wejścia/wyjścia wyrobu
na udary napięciowe typu SURGE

PN-EN 61000-4-5:2006
PB-RBL/32:2009

– rakietowe bomby głębinowe,

– wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych,

– przyrządy kierowania strzelaniem bomb rakietowych,

Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania

PN-EN 61000-4-11:2007
PB-RBL/33:2009

– torpedy,

– wyrzutnie torpedowe,

– przyrządy kierowania strzelaniem torpedowym,

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych

PN-EN 55013:2004
+ /A1:2005 + /A2:2008
PN-EN 55022:2006
+ /A1:2008
NO-06-A500:2008,
procedura. PCE-01,
PCE-02, PCE-03
NO-06-A200:2008
PN-IEC 60533:2002
PN-V 84010:2002
MIL-STD-461F, procedura
CE101, CE102, CE106
PB-RBL/34:2009

– zdalnie sterowane bojowe środki rażenia.

 

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

PN-EN 61000-4-8:1998 + /A1:2003

PB-RBL/35:2009

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

Odporność na impulsowe pole magnetyczne typu SURGE

PN-EN 61000-4-9:1998
+ /A1:2003
PB-RBL/36:2009

Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, w tym w zakresie częstotliwości: od 10 kHz do 18 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-02
NO-06-A200:2008
MIL-STD-461F,
procedura RS103
PN-EN 61000-4-3:2007
+ /A1:2008
STANAG 4234
PB-RBL/37:2003,
wraz z instrukcjami:
IB-RBL/37-01:2003,
IB-RBL/37-02:2003,
IB-RBL/37-03:2003

Odporność wyrobu na zimno, suche gorąco, wilgotne gorąco, zmiany temperatury oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (dla wyrobów o maksymalnych wymiarach 0.8m x 0.9m x 1.0m)

NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12
PN-EN 60068-1:2005
PN-V-04061:2007
PB-RBL/101:2005

Grupa 5

– stacje radiolokacyjne

Tłumienność pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 1 GHz

NO-06-A501:2009
STANAG 4557:2001
PB-RBL/40:2001

– wozy dowodzenia i kierowania środkami obrony przeciwlotniczej

 

 

 

 

 

Dotyczy:
Kabin i obudów

 

 

Grupa 8

ładunki do niszczenia min morskich.

Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008
+ /IS1:2009
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-06
PB-RBL/38:2004

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych przez wyrób do otoczenia w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 18 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRE-01
PB-LBK/25:1998
IB-LBK/25-03:1998

Grupa 9

– stacja hydrolokacyjna ZOP,

Odporność na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

PN-EN 61000-4-10:1999
+ /A1:2003
PB-RBL/39:2009

– stacja hydrolokacyjna OPM,

– przyrządy i urządzenia do pomiarów hydroakustycznych,

Odporność na przebiegi oscylacyjne

PN-EN 61000-4-12:2009
PB-RBL/41:2009

– systemy kontroli i zobrazowania sytuacji podwodnej,

Odporność wyrobu na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

PN-EN 61000-4-29:2004
NO-06-A108:2005,
Załącznik B
p. B.1, B.6 i B.7
PB-RBL/42:2009

– okrętowe radiostacje KF,

– okrętowe radiostacje UKF,

– okrętowe odbiorniki BDF,

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

– pojazdy podwodne bezzałogowe,

Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005, p. 3
NO-06-A104:2005
IEC 255-5:1977
PN-EN 60255-5:2005, p. 6
PB-RBL/43:2009

– urządzenie do łączności podwodnej.

– wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych,

Odporność wyrobu na ciągi impulsów quasiprostokątnych

NO-06-A500:2008,
procedura PCS-07
PN-V-90008:2005,
procedura CS-115
MIL-STD-461F,
procedura CS115
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS08
PB-RBL/44:2005

– sprzęt systemów transmisji danych LINK11,16, 22,

– sprzęgi programowo-sprzętowe pomiędzy morskimi narodowymi systemami dowodzenia i systemami dowodzenia NATO oraz innych RSZ.

Odporność wyrobu na oddziaływanie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz

NO-06-A500:2008
procedura PRS-01
PN-V-90008:2005,
procedura RS-101
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NRS01
PB-RBL/45:2009

Pomiar poziomu indukcji magnetycznej zakłóceń w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz

NO-06-A200:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PRE-01
PN-V-90008:2005,
procedura RE-101
MIL-STD-461F,
procedura RS 101
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NRE01
PB-RBL/46:2009

Bezpieczeństwo radiowych urządzeń nadawczych

PN-EN 60215:2003

Bezpieczeństwo użytkowania

PN IEC 60945:2004
PN-EN 60065:2004
+ /A1:2006 + /AC:2007
+ /A11:2009
PN-EN 61984:2005

Odporność wyrobu na zimno, suche gorąco, wilgotne gorąco, zmiany temperatury oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (dla wyrobów o maksymalnych wymiarach 0.8m x 0.9m x 1.0m)

NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12
PN-EN 60068-1:2005
PN-V-04061:2007
PB-RBL/101:2005

Odporność wyrobu na wyładowania elektrostatyczne (do 30 kV)

PN-EN 61000-4-2:1999
+ /A2:2003
NO-06-A211:2005
AECTP 500 Ed.3
procedura 508/2
PB-RBL/30:2009

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008
+ /IS1:2009
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-06
PB-RBL/38:2004

Odporność wyrobu na ciągi impulsów quasiprostokątnych

NO-06-A500:2008,
procedura PCS-07
PN-V-90008:2005,
procedura CS-115
MIL-STD-461F,
procedura CS115
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS08
PB-RBL/44:2005

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych

NO-06-A500:2008,
procedura PRE-02

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych

PN-EN 55013:2004
+ /A1:2005 + /A2:2008
PN-EN 55022:2006
+ /A1:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCE-01,
PCE-02, PCE-03
NO-06-A200:2008,
PN-IEC 60533:2002
PN-V 84010:2002
MIL-STD-461F, procedura
CE101, CE102, CE106
PB-RBL/34:2009

Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, w tym w zakresie częstotliwości: od 10 kHz do 18 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-02
NO-06-A200:2008
MIL-STD-461F,
procedura RS103
PN-EN 61000-4-3:2007
+ /A1:2008
STANAG 4234
PB-RBL/37:2003,
wraz z instrukcjami:
IB-RBL/37-01:2003,
IB-RBL/37-02:2003,
IB-RBL/37-03:2003

Badanie odporności na zmiany napięcia stałego

NO-06-A104:2005

Odporność wyrobu na zimno, suche gorąco, wilgotne gorąco, zmiany temperatury, podwyższoną i obniżoną temperaturę oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (dla wyrobów o maksymalnych wymiarach 0.8m x 0.9m x 1.0m)

NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12
PN-EN 60068-1:2005
PN-V-04061:2007
PB-RBL/101:2005

 

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

Odporność wyrobu na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

PN-EN 61000-4-29:2004
NO-06-A108:2005,
Załącznik B
p. B.1, B.6 i B.7
PB-RBL/42:2009

Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005, p. 3
NO-06-A104:2005
IEC 255-5:1977
PN-EN 60255-5:2005, p. 6
PB-RBL/43:2009

Grupa 11

– absorbery mikrofalowe,

Odporność wyrobu na narażenia przewodzone elektromagnetyczne sinusoidalne o częstotliwości od 30 Hz do 50 kHz

NO-06-A200:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-01
PN-V-90008:2005,
procedura CS-101
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS01
MIL-STD-461F,
procedura CS101
PB-RBL/47:2009

 

– urządzenia nawigacji lądowej.

Odporność wyrobu na zaburzenia o częstotliwości od 50 Hz do 100 kHz

NO-06-A200:2008
NO-06-A500:1998,
procedura PCS-05
PN-V-90008:2005,
procedura CS-109
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS06
MIL-STD-461F,
procedura CS109
PB-RBL/48:2009

Odporność wyrobu na zimno, suche gorąco, wilgotne gorąco, zmiany temperatury oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (dla wyrobów o maksymalnych wymiarach 0.8m x 0.9m x 1.0m)

NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12
PN-EN 60068-1:2005
PN-V-04061:2007
PB-RBL/101:2005

Grupa 16

– sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne,

Tłumienność pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 1 GHz

NO-06-A501:2009
STANAG 4557:2001
PB-RBL/40:2001

 

– sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminale abonenckie (stacjonarne i polowe),

Oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz

NO-06-A212:2005
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 508/3

 

– sprzęt i urządzenia do wideokonferencji,

 

– zapalniki (radiolokacyjne zapalniki zbliżeniowe),

 

 

 

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

- sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminale abonenckie (stacjonarne i polowe),

Emisja zaburzeń
radioelektrycznych - odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne

PN-EN 55013:2004
+ /A1/2005+/A2:2008
+ /Ap1:2004

- sprzęt i urządzenia do wideokonferencji

 

Emisja przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń

PN-EN 55014-1:2007

 

Emisja zaburzeń
radioelektrycznych - urządzenia informatyczne

PN-EN 55022:2006
+ /A1:2008

 

Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych

PN-EN 61000-2-4:2003

 

Odporność wyrobu na wyładowania elektrostatyczne (do 30 kV)

PN-EN 61000-4-2:1999
+ /A2:2003
NO-06-A211:2005
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 508/2
PB-RBL/30:2009

 

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

PN-EN 61000-4-8:1998
+ /A1:2003
PB-RBL/35:2009

 

Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania

PN-EN 61000-4-11:2007
PB-RBL/33:2009

 

Odporność na przebiegi oscylacyjne

PN-EN 61000-4-12:2009
PB-RBL/41:2009

 

Odporność wyrobu na narażenia przewodzone elektromagnetyczne sinusoidalne o częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz

NO-06-A200:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-01
PN-V-90008:2005,
procedura CS-101
MIL-STD-461F,
procedura CS101
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS01
PB-RBL/47:2009

 

Odporność na narażenia przewodzone, tłumienie sygnałów niepożądanych od 30 Hz do 20 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PCS-03

 

Odporność na narażenia przewodzone, modulacja skrośna od 30 Hz do 20 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PCS-04

 

Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008
+ /IS1:2009
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-06
PB-RBL/38:2004

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Odporność wyrobu na ciągi impulsów quasiprostokątnych

NO-06-A500:2008, procedura PCS-07
PN-V-90008:2005,
procedura CS-115
MIL-STD-461F,
procedura CS115
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS08
PB-RBL/44:2005

Odporność wyrobu na oddziaływanie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-01
PN-V-90008:2005,
procedura RS-101

Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, w tym w zakresie częstotliwości:
od 10 kHz do 18 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-02
NO-06-A200:2008
MIL-STD-461F,
procedura RS 103
PN-EN 61000-4-3:2007
+ /A1:2008
STANAG 4234
PB-RBL/37:2003,
wraz z instrukcjami:
IB-RBL/37-01:2003,
IB-RBL/37-02:2003,
IB-RBL/37-03:2003

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych

PN-EN 55013:2004
+ /A1:2005 + A2:2008
PN-EN 55022:2006
+ /A1:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCE-01, PCE-02,
PCE-03
NO-06-A200:2008
PN-IEC 60533:2002
PN-V 84010:2002
MIL-STD-461F,
procedura CE101, CE102,
CE106
PB-RBL/34:2009

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych

NO-06-A500:2008,
procedura PRE-02

Badanie odporności na zmiany napięcia stałego

NO-06-A104:2005

Odporność wyrobu na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

PN-EN 61000-4-29:2004
NO-06-A108:2005,
Załącznik B
p. B.1, B.6 i B.7
PB-RBL/42:2009

Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005, p. 3
NO-06-A104:2005
IEC 255-5:1977
PN-EN 60255-5:2005 p. 6
PB-RBL/43:2009

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 17

- jednostki pływające Marynarki Wojennej w zakresie charakterystyk taktyczno -technicznych,

Rozkład potencjału pola elektrycznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym

PN-V-84000:1998,
pkt. 4.3.9
PB-RBL/18:2000
NO-19-A201:1998
+ /A1:2007
NO-19-A200-2:1998
+ /A1:2007
NO-19-A200-3:1998
+ /A1:2007
NO-19-A200-4:1998
+ /A1:2007
NO-19-A200-5:1998
+ /A1:2007

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej,

- zespoły prądotwórcze prądu przemiennego (jedno i trój- fazowe) i prądu stałego,

- kontenerowe zespoły spalinowo-elektryczne dużej mocy do zasilania obozowisk,

Napięcie oraz natężenie prądu elektrycznego wejścia / wyjścia (230 V, 400 V; 100A) / (60 V; 150A)

PB-LBK/19:2009

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej,

Rozkład potencjału pola elektrycznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym

PB-LBK/22A:1996

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- budowle brzegowe bazowania okrętów Marynarki Wojennej o wymaganiach podwyższonych i szczególnych,

Poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16A)

PN-EN 61000-3-2 :2007

Wahania napięcia i migotania światła powodowane przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16A w sieciach zasilających niskiego napięcia

PN-EN 61000-3-3:2009

- instalacje przesyłowe cieczy i gazów, sieci zasilania w energię elektryczną na potrzeby bazowania okrętów i statków powietrznych lotnictwa morskiego.

Emisja w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

PN-EN 61000-6-3:2008

Emisja w środowiskach przemysłowych

PN-EN 61000-6-4:2008

Odporność wyrobu na zimno, suche gorąco, wilgotne gorąco, zmiany temperatury oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (dla wyrobów o maksymalnych wymiarach 0.8m x 0.9m x 1.0m)

NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12
PN-EN 60068-1:2005
PN-V-04061:2007
PB-RBL/101:2005

Odporność wyrobu na narażenia przewodzone elektromagnetyczne sinusoidalne o częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz

NO-06-A200:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-01
PN-V-90008:2005,

 

procedura CS-101
MIL-STD-461F,
procedura CS-101
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS01
PB-RBL/47:2009

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008
+ /IS 1:2009
NO-06-A500:2008,
procedura PCS-06
PB-RBL/38:2004

Odporność wyrobu na ciągi impulsów quasiprostokątnych

NO-06-A500:2008,
procedura PCS-07
PN-V-90008:2005,
procedura CS-115
MIL-STD-461F,
procedura CS-115
AECTP 500 Ed. 3,
procedura 501/NCS08 PB-RBL/44:2005

Odporność wyrobu na oddziaływanie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-01
PN-V-90008:2005,
procedura RS-101

Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, w tym w zakresie częstotliwości: od 10 kHz do 18 GHz

NO-06-A500:2008,
procedura PRS-02
NO-06-A200:2008
MIL-STD-461F,
procedura RS 103
PN-EN 61000-4-3:2007
+ /A1:2008
STANAG 4234
PB-RBL/37:2003,
wraz z instrukcjami:
IB-RBL/37-01:2003,
IB-RBL/37-02:2003,
IB-RBL/37-03:2003

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych

PN-EN 55013:2004
+ /A1:2005+/A2:2008
PN-EN 55022:2006
+ /A1:2008
NO-06-A500:2008,
procedura PCE-01,
PCE-02, PCE-03
NO-06-A200:2008
PN-IEC 60533:2002
PN-V 84010:2002
MIL-STD-461F,
procedura CE101, CE102,
CE106
PB-RBL/34:2009

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych

NO-06-A500:2008,
procedura PRE-02

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 3. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 16/MON/2009]

Załącznik Nr 3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 16/MON/2009

Wydanie 1

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ
S.A. LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI, ODPORNOŚCI UDAROWEJ I PÓL
MAGNETYCZNYCH

ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 4

- granaty podwodne,

- zapalniki do granatów,

- miny lądowe,

- miny przeciwdesantowe,

- środki alternatywne dla min,

- zapalniki do min,

- elementy składowe i wyposażenie trałów morskich,

- zapalarki minerskie,

- wykrywacze przedmiotów zawierających materiały wybuchowe,

- zapalniki do bomb,

- zdalnie sterowane bojowe środki rażenia.

Dotyczy:

urządzeń o masie do 80 kg.

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

 

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005 PB-RFL/22:2008

- miny morskie,

- miny lądowe,

- miny przeciwdesantowe,

- zapalniki do min,

- trały morskie.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

PB-RFL/16:2008

Grupa 7

- proste środki detekcji,

- półautomatyczny i automatyczny sprzęt do wykrywania lub pomiaru skażeń,

- przyrządy do określania parametrów wybuchów jądrowych,

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

- elementy okrętowych systemów OPBMAR.

Dotyczy:

urządzeń o masie do 80 kg.

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

Grupa 8

- ładunki do niszczenia min morskich,

- środki inicjujące - spłonki.

Dotyczy:

urządzeń o masie do 80 kg.

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

 

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

 

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

Grupa 9

- komponenty systemu sterowania uzbrojeniem okrętu,

- naboje sygnałowe dla okrętów podwodnych,

- okrętowe systemy zakłóceń pasywnych i aktywnych,

- elementy stacji hydrolokacyjnych ZOP,

- elementy stacji hydrolokacyjnych OPM,

- urządzenia do łączności podwodnej,

- boje radiohydroakustyczne,

- imitatory hydroakustyczne,

- pławy sygnalizacyjne;

- przyrządy i urządzenia do pomiarów hydroakustycznych,

- elementy systemu kontroli i zobrazowania sytuacji podwodnej,

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne procedury badawcze

 

- okrętowe radiostacje KF,

- okrętowe radiostacje UKF,

- okrętowe odbiorniki BDF,

- elementy militarnego, okrętowego terminala satelitarnego SHF,

- elementy stacji kontrolno-pomiarowych pól fizycznych okrętów oraz sprzętu obrony biernej i poligonów demagnetyzacyjnych,

- wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych,

- niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą,

- wyposażenie do podwodnych prac ratowniczych,

- morskie ubrania ratownicze dla załóg okrętów nawodnych i podwodnych,

- pojazdy podwodne bezzałogowe,

- infrastruktura obsługi pojazdów podwodnych,

- wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych,

- elementy okrętowych systemów dowodzenia i kierowania okrętem,

- sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia,

- sprzęt morskich systemów dowodzenia NATO,

- sprzęt systemów transmisji danych LINK 11, 16, 22,

- sprzęgi programowo-sprzętowe pomiędzy morskimi narodowymi systemami dowodzenia i systemami dowodzenia NATO oraz innych RSZ.

Dotyczy:

urządzeń o masie do 80 kg.

 

 

- wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych,

- niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą,

- pojazdy podwodne bezzałogowe,

- infrastruktura obsługi pojazdów podwodnych,

- wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

PB-RFL/16:2008

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 10

- lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza,

- radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa,

- lotnicze kamizeli ratunkowe,

- lotnicze łódki ratunkowe,

- urządzenia magnetometryczne do zabudowy na statku powietrznym,

- urządzenia hydroakustyczne do zabudowy na statku powietrznym,

- urządzenia namiarowe do zabudowy na statku powietrznym,

- pokładowe środki lotniczej łączności radiowej,

- pokładowe radioelektroniczne układy nawigacji,

- wyposażenie specjalistyczne statków powietrznych lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dotyczy:

urządzeń o masie do 80 kg.

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

Grupa 11

- naziemne radiostacje lotnicze stacjonarne, mobilne (przewoźne) zakresu UHF, VHF/UHF

Dotyczy:
urządzeń o masie do 80 kg

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005

PB-RFL/02:2008

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

Grupa 16

- zestawy do zdalnego sterowania wybuchami,

- elementy zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania środkami walki jednolite dla wszystkich RSZ i RW

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne udokumentowane procedury badawcze

 

- systemy informatyczne, w tym automatyczne systemy wspomagania dowództw i sztabów,

- sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne

- sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminale abonenckie (stacjonarne i polowe),

- sprzęt i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemu łączności i informatyki,

- sprzęt i wyposażenie łączności troposferycznej i satelitarnej,

- sprzęt i urządzenia do wideokonferencji,

- rozgłośnie elektroakustyczne plecakowe.

Dotyczy:
urządzeń o masie do 80 kg

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

Grupa 17

- symulatory i ćwiczebne środki minersko-zaporowe,

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej,

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej.

Dotyczy:
- urządzeń o masie do 80 kg

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania1 sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/02:2008

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne;

Odporność całkowita na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/03:2008

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/21:2008

Częstotliwości rezonansowe konstrukcji urządzeń.

NO-06-A107:2005
PB-RFL/22:2008

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych,

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

PB-RFL/16:2008

 

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 4. [Wykaz Jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załącznik Nr 4

WYKAZ

Jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1

Jednostka Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Określa załącznik Nr 5

 

Załącznik 5. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 15/MON/2009]

Załącznik Nr 5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 15/MON/2009

Wydanie 1

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

JEDNOSTKA CERTYFIKACJI WYROBÓW

ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 4

- granaty podwodne

- zapalniki do granatów,

- miny morskie,

- zapalniki do min,

- wyrzutnie min,

- ochraniacze morskich pól minowych,

- wyposażenie okrętowych sekcji minerskich

- trały morskie,

- bomby głębinowe,

- wyrzutnie bomb głębinowych,

- rakietowe bomby głębinowe,

- wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych,

- przyrządy kierowania strzelaniem bomb rakietowych,

- wyrzutnie torpedowe,

- przyrządy kierowania strzelaniem torpedowym,

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

PN-V 84010:2002

Okręty nawodne

- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych

- Wymagania i badania

PN-V 90010:2005

Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej

- Pomiary skuteczności ekranowania i filtrowania kabli, złączy i korpusów uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli działanie czynników środowiskowych

NO-06-A200:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne - Wymagania i metody badań

NO-06-A212:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz

- Wymagania i badania

 

 

 

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

- zdalnie sterowane bojowe środki rażenia.

NO-06-A500:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna
- Procedury badań zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

 

NO-10-A217:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna
- Elektryczne i elektroniczne zapalniki morskich środków bojowych
- Wymagania i badania

 

NO-19-A500:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Metody badań i kryteria oceny

 

NO-20-A500-6:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Kompatybilność elektromagnetyczna
- Postanowienia ogólne

 

POLE MAGNETYCZNE I DEMAGNETYZACJA

 

NO-20-A500-7
1999+/A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Pole magnetyczne - Metody badań i kryteria oceny

 

WIBROAKUSTYKA I ODPORNOŚĆ UDAROWA

 

PN-N 01354:1991

Drgania - Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażenia

 

PN-N 01358:1990

Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn

 

NO-20-A500-3 :1999+/Al:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Drgania
- Pomiary i kryteria oceny

 

NO-20-A500-4:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność na drgania - Metody badania i kryteria oceny

 

NO-20-A500-5 :1999+/A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność całkowita na udary jednokrotne - Metody badania i kryteria oceny

 

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
- Wymagania środowiskowe

 

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH: ODPORNOŚĆ NA ZIMNO, SUCHE GORĄCO I WILGOTNE GORĄCO

 

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
- Wymagania środowiskowe

 

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania konstrukcyjne

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Grupa 5

- stacje radiolokacyjne

- wozy dowodzenia i kierowania środkami obrony przeciwlotniczej

Dotyczy: Kabin i obudów

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Tłumienność obiektów ekranujących

- Wymagania

Grupa 8

- ładunki do niszczenia min morskich.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne - Wymagania i metody badań

NO-10-A217:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Elektryczne i elektroniczne zapalniki morskich środków bojowych - Wymagania i badania

WIBROAKUSTYKA I ODPORNOŚĆ UDAROWA

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania środowiskowe

Grupa 9

- stacja hydrolokacyjna ZOP,

- stacja hydrolokacyjna OPM,

- urządzenie do łączności podwodnej,

- boje radio-hydroakustyczne,

- pławy sygnalizacyjne,

- przyrządy i urządzenia do pomiarów

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

PN-IEC 60533 :2002

Instalacje elektryczne i elektroniczne na statkach

- Kompatybilność elektromagnetyczna

PN-V 84010:2002

Okręty nawodne

- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Wymagania i badania

PN-EN 55014-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

hydroakustycznych,

- systemy kontroli i zobrazowania sytuacji podwodnej,

- okrętowe radiostacje KF,

- okrętowe radiostacje UKF,

- okrętowe odbiorniki BDF,

- wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych,

- niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą,

- pojazdy podwodne bezzałogowe,

- infrastruktura obsługi pojazdów podwodnych,

- wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych,

- sprzęt systemów transmisji danych LINK11,16, 22,

- sprzęgi programowo-sprzętowe pomiędzy morskimi narodowymi systemami dowodzenia i systemami dowodzenia NATO oraz innych RSZ.

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

NO-06-A200:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne

- Wymagania i metody badań

NO-06-A212:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz

- Wymagania i badania

NO-06-A500:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Procedury badań zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-19-A500: 2009

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Metody badań i kryteria oceny

NO-20-A500-6:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Kompatybilność elektromagnetyczna

- Postanowienia ogólne

KTW-58-A810

Stacja Hydrolokacyjna SHL - 100AM

KTW-58-A812

Zautomatyzowane okrętowe centrum, nadawczo -odbiorcze pk. „Piotrosz”

POLE MAGNETYCZNE I DEMAGNETYZACJA

NO-20-A500-7:1999+ /A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Pole magnetyczne -Metody badań i kryteria oceny

WIBROAKUSTYKA I ODPORNOŚĆ UDAROWA

PN-N 01354:1991

Drgania - Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażenia

PN-N 01358:1990

Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn

NO-20-A200:2007

Okrętowe amortyzatory metalowo - gumowe

- Wymagania techniczne, badania i kryteria oceny

NO-20-A500-3:1999+ /A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Drgania

- Pomiary i kryteria oceny

NO-20-A500-4:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność na drgania - Metody badania i kryteria oceny

NO-20-A500-5:1999+ /A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność całkowita na udary jednokrotne

- Metody badania i kryteria oceny

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH: ODPORNOŚĆ NA ZIMNO, SUCHE GORĄCO I WILGOTNE GORĄCO

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60945:2004

Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Wymagania ogólne - Metody badania i wymagane wyniki badań

PN-EN 50262:2006

Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60998-2-2:2006

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego

- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z bezgwintowymi elementami zaciskami

PN-EN 60309-1:2002 + /A1:2009

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych

- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60309-2:2002 + /A1:2009

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych

- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN 61204:2001 + /A1:2002

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego

- Właściwości i wymagania bezpieczeństwa

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania konstrukcyjne

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Grupa 11

- urządzenia nawigacji lądowej,

- absorbery mikrofalowe,

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

NO-06-A200:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-20-A203:2006

Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Likwidator radiowy

- Wymagania i badania

NO-20-A204:2006

Radionawigacyjny fazolokacyjny system określania pozycji

- Okrętowy odbiornik fazolokacyjny

- Wymagania i badania

KTW-20-A807-1

Zintegrowany system nawigacyjny Kompatybilność elektromagnetyczna

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH: ODPORNOŚĆ NA ZIMNO, SUCHE GORĄCO I WILGOTNE GORĄCO

NO-20-A205:2006

Radionawigacyjny fazolokacyjny system określania pozycji

- Nadajniki stacji brzegowych

- Wymagania klimatyczne

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

Grupa 16

- zapalniki (radiolokacyjne zapalniki zbliżeniowe),

- sprzęt i urządzenia radioliniowe, radiotelefoniczne,

- sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminale abonenckie (stacjonarne i polowe),

- sprzęt i urządzenia do wideokonferencji.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

PN-EN 55014-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

PN-EN 55014-2 :1999 + /A1:2004 + /IS1:2007 + /A2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń

- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne - Wymagania i metody badań

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Tłumienność obiektów ekranujących

- Wymagania

NO-06-A500:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Procedury badań zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-19-A500:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Metody badań i kryteria oceny

NO-20-A500-6:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Kompatybilność elektromagnetyczna

- Postanowienia ogólne

NO-06-A212:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz

- Wymagania i badania

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

WIBROAKUSTYKA I ODPORNOŚĆ UDAROWA

PN-N 01358:1990

Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn

NO-20-A500-3 :1999+/A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Drgania

- Pomiary i kryteria oceny

NO-20-A500-4:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność na drgania - Metody badania i kryteria oceny

NO-20-A500-5 :1999+/A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność całkowita na udary jednokrotne

- Metody badania i kryteria oceny

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH: ODPORNOŚĆ NA ZIMNO, SUCHE GORĄCO I WILGOTNE GORĄCO

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61204:2001 + /A1:2002

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego

- Właściwości i wymagania bezpieczeństwa

Grupa 17

- zespoły prądotwórcze prądu przemiennego (jedno- i trójfazowe) i prądu stałego,

- kontenerowe zespoły spalinowo-elektryczne dużej mocy do zasilania obozowisk,

POLE ELEKTRYCZNE I OCHRONA KATODOWA

PN-V-84000:1998

Okrętowe systemy ochrony katodowej

- Ogólne wymagania i badania

NO-19-A201:1998 + /A1:2007

Systemy kształtowania pola elektrycznego okrętów

- Wymagania techniczne i kryteria oceny

NO-19-A200-2:1998 + /A1:2007

Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu

- Metody pomiarów - Postanowienia ogólne

NO-19-A200-3:1998+/A1:2007

Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu

- Czujniki do generacji przepływowego pola elektrycznego - Część 3: Wymagania ogólne i badania

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

- jednostki pływające Marynarki Wojennej w zakresie charakterystyk taktyczno-technicznych,

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej,

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej

NO-19-A200-4:1998+/A1:2007

Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu

- Urządzenia do pomiarów potencjału elektrochemicznego - Część 4: Ogólne wymagania i badania

NO-19-A200-5:1998+/A1:2007

Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu

- Część 5: Metody oceny zakłóceń pola elektrycznego

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

PN-EN 55014-1 :2007

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

PN-EN 55014-2 :1999 + /A1:2004 + /IS1:2007 + /A2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń

- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań

- Wymagania środowiskowe

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne

- Wymagania i metody badań

NO-06-A500:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Procedury badań zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Tłumienność obiektów ekranujących

- Wymagania

NO-06-A212:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz - Wymagania i badania

NO-19-A500:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Metody badań i kryteria oceny

NO-20-A500-6:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Kompatybilność elektromagnetyczna - Postanowienia ogólne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

POLE MAGNETYCZNE I DEMAGNETYZACJA

NO-20-A500-7:1999+ /A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Pole magnetyczne -Metody badań i kryteria oceny

WIBROAKUSTYKA I ODPORNOŚĆ UDAROWA

PN-N 01354:1991

Drgania - Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażenia

PN-N 01358:1990

Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn

NO-20-A500-3:1999+ /A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Drgania

- Pomiary i kryteria oceny

NO-20-A500-4:2009

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność na drgania - Metody badania i kryteria oceny

NO-20-A500-5 :1999+/A1:2008

Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność całkowita na udary jednokrotne

- Metody badania i kryteria oceny

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania środowiskowe

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH: ODPORNOŚĆ NA ZIMNO, SUCHE GORĄCO I WILGOTNE GORĄCO

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania środowiskowe

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań -Postanowienia ogólne

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

PN-EN 60529 :2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60947-1:2008

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 62208:2006

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne

PN-EN 61204 :2001 + /A1:2002

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego

- Właściwości i wymagania bezpieczeństwa

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Wymagania konstrukcyjne

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

- Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-26
  • Data wejścia w życie: 2010-04-26
  • Data obowiązywania: 2010-04-26
  • Dokument traci ważność: 2011-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA