REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 7 poz. 69

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 marca 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977, z 2004 r. Nr 202, poz. 2068 i Nr 285, poz. 2848, z 2007 r. Nr 41, poz. 259), w celu wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych, biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych oraz wchodzących w skład załóg lotniczych, odbywających podróże służbowe w rejon stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych – na okres wykonywania zadań poza granicami państwa – oraz ich rozliczania po zakończeniu misji lub zadania z przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 421/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 259 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

Decyzja w sprawie wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych, biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych oraz wchodzących w skład załóg lotniczych, odbywających podróże służbowe w rejon stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a. Pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład załóg lotniczych (stewardessa i steward), odbywających podróże służbowe w rejon stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych, zaopatruje się w przedmioty zaopatrzenia mundurowego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 5 do decyzji.”;

3) dodaje się załącznik Nr 5 do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 2 Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia dla pracowników wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych pkt 6 uwag otrzymuje brzmienie:

Wysokość stawek równoważnika, o którym mowa w pkt 5, ustala się analogicznie jak dla żołnierzy zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich


Załącznik 1. [WYKAZ UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA DLA PRACOWNIKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAŁÓG LOTNICZYCH (STEWARDESSA I STEWARD), ODBYWAJĄCYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE W REJON STACJONOWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH]

Załącznik do decyzji Nr 92/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 marca 2010 r. (poz. 69)

Załącznik Nr 5

WYKAZ
UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA DLA PRACOWNIK
ÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAŁÓG LOTNICZYCH (STEWARDESSA I STEWARD), ODBYWAJĄCYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE W REJON STACJONOWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH

1. Należność umundurowania i wyekwipowania dla pracowników (stewardessa i steward) wchodzących w skład załóg lotniczych, odbywających podróże służbowe w rejon stacjonowania polskich Kontyngentów Wojskowych w strefie:

 

1)

umiarkowanej;

6-7

2)

zwrotnikowej i podzwrotnikowej;

8-9

3)

tropikalnej;

10-11

4)

górskiej;

12-13

5)

zimnej.

14-15

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Symbol IM WP

LK

J.m.

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

 

I. UMUNDUROWANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych

640 138

82

szt.

1

6

 

 

 

 

1

6

1

6

2

Kurtka ubrania ochronnego

640 006

00

szt.

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

3

Bluza polowa tropikalna w kamuflażu pustynnym

640 015

86

szt.

 

 

1

6

1

6

 

 

 

 

4

Czapka zimowa

640 099

06

szt.

1

6

 

 

 

 

1

6

1

6

5

Kapelusz polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

640 181

90

szt.

 

 

1

6

1

6

 

 

 

 

6

Kapelusz polowy tropikalny wzór 93

640 183

12

szt.

 

 

1

6

1

6

 

 

 

 

7

Bluza polowa wzór 93

640 237

40

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

8

Spodnie polowe wzór 93

640 239

62

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

9

Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego

640 520

23

szt.

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

10

Rękawice zimowe pięciopalcowe

640 698

59

para

 

 

 

 

 

 

1

8

1

8

11

Spodnie ubrania ochronnego

640 711

75

szt.

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

12

Spodnie polowe tropikalne w kamuflażu pustynnym

640 718

02

szt.

 

 

1

6

1

6

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Symbol
IM WP

LK

J.m.

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

Ilość

Okres używalności

 

II. BIELIZNA I POŚCIEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Koszulka specjalna – letnia

641 338

49

szt.

 

 

1

2

1

2

 

 

 

 

14

Koszulka letnia koloru khaki

641 453

57

szt.

1

2

 

 

 

 

1

2

1

2

15

Karimata

641 440

27

szt.

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

16

Skarpetki specjalne

641 682

75

par

 

 

2

4

2

4

 

 

 

 

17

Skarpety letnie

641 718

31

para

2

4

2

4

2

4

2

4

 

 

18

Skarpety zimowe

641 717

70

para

2

4

 

 

 

 

2

4

2

4

19

Śpiwór dla pododdziałów specjalnych

641 808

03

szt.

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

 

III. OBUWIE I OPORZĄDZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Buty specjalne

642 784

45

para

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

21

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

642 801

05

para

 

 

1

6

1

6

 

 

 

 

 

IV. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego wzór 93

640 375

25

szt.

2

x

2

x

2

x

2

x

2

x

23

Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego w kamuflażu pustynnym

640 376

86

szt.

 

 

1

x

1

x

 

 

 

 

24

Okulary przeciwsłoneczne

644 542

55

szt.

 

 

1

8

1

8

 

 

 

 

 

Uwagi:

1. Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania określonego w niniejszym załączniku powstaje z dniem objęcia stanowiska stewardessy/ /stewarda. Umundurowanie i wyekwipowanie wydaje się po raz pierwszy po zaliczeniu w skład załogi lotniczej odbywającej podróż służbową w rejon stacjonowania polskich kontyngentów wojskowych, odpowiednio do strefy klimatycznej jego stacjonowania. Uprawnienie do należności umundurowania i wyekwipowania ustaje z dniem zwolnienia z pełnienia obowiązków na tym stanowisku. W przypadku skierowania do wykonywania zadań w innej strefie klimatycznej, stosownie do potrzeb, przysługują należności z więcej niż jednego podzestawu.

2. Przedmioty wymienione w lp. 13, 14, 16-18, 20-24 przechodzą na własność z chwilą wydania. Pozostałe przedmioty podlegają rozliczeniu w wojskowej jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu mundurowym pracownik pozostaje, po ustaniu uprawnienia do ich posiadania.

3. Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na których są noszone.

4. W uzasadnionych przypadkach centralny organ logistyczny może ustalać inne należności niż wymienione w zestawie, w zależności od potrzeb oraz specyfiki wykonywanego zadania.

5. Pracownicy mają prawo użytkować otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie wyłącznie w czasie podróży służbowych w rejon stacjonowania polskich kontyngentów wojskowych.

6. Przedmioty wydane pracownikom wpisywać każdemu użytkownikowi w kartę wyposażenia osobistego, spisując je z ewidencji wojskowej jednostki budżetowej.

7. Kolumny 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 tworzą podzestawy.

8. Za przedmioty nowych wzorów określone w lp. 14, 17, 18, 20 można wydawać pracownikom przedmioty dotychczasowych wzorów, zgodnie z następującymi zasadami:

a) za koszulkę letnią koloru khaki – koszulkę z krótkimi rękawami koloru khaki,

b) za skarpety letnie – skarpetki letnie koloru czarnego,

c) za skarpety zimowe – skarpety zimowe koloru czarnego lub koloru khaki,

d) za buty specjalne – trzewiki.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA