REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 7 poz. 75

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 17/PUM z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 18/PUM z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 20/PUM z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 21/PUM z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 22/PUM z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 23/PUM z dnia 17 lutego 2010 r. oraz Nr 25/PUM z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany decyzji o akredytacji OiB (nieogł.), ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 1;

2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Nr 1 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 21);

3) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Nr 2 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 31);

4) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Nr 3 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 41);

5) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Nr 4 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 51);

6) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 6;

7) zmieniony zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 71);

8) zmieniony zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik Nr 82);

9) zmieniony zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej, stanowiący załącznik Nr 93).

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu

do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji: M. Idzik

 

 

1 Poprzedni zakres akredytacji OiB został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 125).

2 Poprzedni zakres akredytacji OiB został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, którym rozszerzono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz rozszerzonych zakresów akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 15).

3 Poprzedni zakres akredytacji OiB został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 180).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 75)

Załącznik Nr 1

WYKAZ

Jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Laboratorium Badawcze Nr 1
Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Określa załącznik Nr 2

2.

Laboratorium Badawcze Nr 2
Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Określa załącznik Nr 3

3.

Laboratorium Badawcze Nr 3
Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Określa załącznik Nr 4

4.

Laboratorium Badawcze Nr 4
Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Określa załącznik Nr 5

 

Załącznik 2. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 19/MON/2009]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 19/MON/2009

Wydanie 1

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
LABORATORIUM BADAWCZE Nr 1
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 17

Stacje uzdatniania wody

Prawidłowość, jakość i kompletność wykonania podzespołów, części oraz głównych wymiarów

PB-94/LUW-001

PN-V-04022:2000 p. 4.1, 4.2, 4.3

Filtry do wody indywidualne

Wydajność eksploatacyjna stacji (zestawu) w zakresie
(1÷9 600) dm3/h

PB-94/LUW-013
PN-V-04022:2000 p. 4.16

Parametry jakość wody przed i po uzdatnieniu przy pomocy wojskowych stacji i zestawów oraz filtrów indywidualnych

Mętność od 0,5 NTU

PN-EN ISO 7027:2003

Twardość i magnez w zakresie powyżej 0,05 mmol/dm3

PB-94/LUW-026 w oparciu o normy PN-ISO 6059:1999, PN-ISO 6058:1999

Barwa w zakresie od 1 mg/dm3

PN-EN ISO 7887:2002 Rozdział 4

Zapach w zakresie (0-5)

PB-94/LUW-028 w oparciu o normę PN-C-04557:1972

Odczyn (pH) w zakresie (2-12)

PB-94/LUW-029

Chlor w zakresie od 0,03 mg/dm3

PN-ISO 7393-3:1994
PN-ISO 7393-2:1997

Substancje fosforoorganiczne (unieczynnienie enzymu w zakresie 20%-80%):

PB-94/LUW-034

a) soman od 3,3x10-7 mg/cm3

b) sarin od 1,1x10-6 mg/cm3

c) Vx od 3,0x10-7 mg/cm3

d) zamiennik bojowych związków trujących (difenylochlorofosforan) od 6,4x10-5 mg/cm3

Cyjanki w zakresie od 0,005 mg/dm3

PN-C-04603-01:1980

Chlorki w zakresie od 5 mg/dm3

PN-ISO 9297:1994

Siarczany w zakresie od 0,5 mg/dm3

PN-C-04566-10:1979

Luizyty w zakresie od 0,06 mg/dm3 (arsen od 0,02 mg/dm3)

PN-EN 26595:1999

iperyty w zakresie od 1 μg/cm3

PB-94/LUW-035

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

Materiały eksploatacyjne do stacji do uzdatniania wody

1. Węgle aktywne:

PB-94/LUW-010

 

- Zawartość wody od 0,1%

PN-C-97555-09:1984

- Gęstość nasypowa w zakresie (0,5÷1 500) g/dm3

PN-C-97554:1990

- Liczba metylenowa od 1 cm3

PN-C-97555-03:1982

- Liczba adsorpcji jodu w zakresie (3÷2 500) mg/g

PN-C-97555-04:1983

 

- Czas przebicia warstwy wobec jodu i błękitu metylenowego od 2 min.

PN-V-04022:2000 p. 4.13.3, 4.13.4

- Skład ziarnowy – analiza sitowa
(przesiew przez sita:0,385 mm, 0,75 mm)

PN-C-97555-01:1988

2. Środki chemiczne do uzdatniania wody

PB-94/LUW-011

2.1. Podchloryn wapnia:

PN-V-04022:2000 p.4.15.1

- Zawartość chloru czynnego od 0,5 %

2.2. Wymieniacz jonowy:

 

- Całkowita zdolność wymienna metodą dynamiczną w zakresie 0,1-4 val/dm3

PN-V-04022:2000 p.4.14.1

 

- Pozostałość na sicie 0,2 mm i przesiew przez sito 0,02 mm

PN-V-04022:2000 p.4.14.2

 

2.3. Siarczan glinu:

PN-V-04022:2000 p. 4.15.3

- Stan i masa opakowania w zakresie do 4,5 kg

PN-V-04022:2000 p. 4.15.3

- Wygląd siarczanu glinu

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 3. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 20/MON/2009]

Załącznik Nr 3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 20/MON/2009

Wydanie 1
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
LABORATORIUM BADAWCZE Nr 2
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 4

Miny lądowe

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6
(20.08.03)

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne

NO-06-A-107:2005 p. 2.13
(PB-97/L2-002, edycja 4, 31.03.05)

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.2
(PB-01/L2-004, edycja 8, 13.06.05)

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A-107:2005 p. 2.10 (PB-01/L2-005, edycja 9, 14.06.05)

Hermetyczność

NO-06-A-107:2005 p. 4.16 (PB-01/L2-007, edycja 7, 15.06.05)

Wytrzymałość na spadek

NO-06-A-107:2005 p. 2.11. (PB-01/L2-008, edycja 6, 20.08.03)

Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych

PB-00/L2-010, edycja 5 (20.08.03)

Nieusuwalność i nierozbrajalność

PB-97/L2-011, edycja 5 (20.08.03)

Niezawodność działania od celu

PB-97/L2-012, edycja 4 (20.08.03)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Odporność na rozminowanie sposobem wybuchowym

PB-97/L2-013, edycja 3
(20.08.03)

 

 

Odporność na działanie wybuchu sąsiedniej miny

PB-97/L2-015, edycja 4
(20.08.03)

 

 

Czułość

PB-97/L2-016, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Skuteczność działania

PB-00/L2-017, edycja 5
(23.09.02)

 

 

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne

NO-06-A-107:2005 p. 2.7.
(PB-01/L2-051, edycja 5, 16.06.05)

 

 

Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne

NO-06-A-107:2005 p. 4.7
(PB-01/L2-053, edycja 3, 20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.5
(PB-01/L2-054, edycja 4, 18.04.05)

 

Miny przeciwdesantowe

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6
(20.08.03)

 

 

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.2
(PB-01/L2-004, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A-107:2005 p. 2.10
(PB-01/L2-005, edycja 9, 14.06.05)

 

 

Hermetyczność

NO-06-A-107:2005 p. 4.16
(PB-01/L2-007, edycja 7, 15.06.05)

 

 

Wytrzymałość na spadek

NO-06-A-107:2005 p. 2.11.
(PB-01/L2-008, edycja 6, 20.08.03)

 

 

Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych

PB-00/L2-010, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Nieusuwalność i nierozbrajalność

PB-97/L2-011, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Niezawodność działania od celu

PB-97/L2-012, edycja 4
(20.08.03)

 

 

Czułość

PB-97/L2-016, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne

NO-06-A-107:2005 p. 2.7.
(PB-01/L2-051, edycja 5, 16.06.05)

 

 

Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne

NO-06-A-107:2005 p. 4.7
(PB-01/L2-053, edycja 3, 20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.5
(PB-01/L2-054, edycja 4, 18.04.05)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Skuteczność działania

PB-00/L2-017, edycja 5
(23.09.02)

 

Zapalniki do min

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6
(20.08.03)

 

 

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.2
(PB-01/L2-004, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A-107:2005 p. 2.10
(PB-01/L2-005, edycja 9) (14.06.05)

 

 

Hermetyczność

NO-06-A-107:2005 p. 4.16
(PB-01/L2-007, edycja 7, 15.06.05)

 

 

Wytrzymałość na spadek

NO-06-A-107:2005 p. 2.11.
(PB-01/L2-008, edycja 6, (20.08.03)

 

 

Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych

PB-00/L2-010, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Nieusuwalność i nierozbrajalność

PB-97/L2-011, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Niezawodność działania od celu

PB-97/L2-012, edycja 4
(20.08.03)

 

 

Odporność na rozminowanie sposobem wybuchowym

PB-97/L2-013, edycja 3
(20.08.03)

 

 

Odporność na działanie wybuchu sąsiedniej miny

PB-97/L2-015, edycja 4
(20.08.03)

 

 

Czułość

PB-97/L2-016, edycja 5
(20.08.03)

 

 

Skuteczność działania

PB-00/L2-017, edycja 5
(23.09.02)

 

 

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne

NO-06-A-107:2005 p. 2.7.
(PB-01/L2-051, edycja 5, 16.06.05)

 

 

Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne

NO-06-A-107:2005 p. 4.7
(PB-01/L2-053, edycja 3, 20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.5
(PB-01/L2-054, edycja 4, 18.04.05)

 

 

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

 

 

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A-107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Oględziny

NO-13-A206:2007

 

 

Badanie hermetyczności

NO-13-A206:2007

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Sprawdzenie rezystancji i energii odpalenia zapalników

NO-13-A206:2007

 

 

Sprawdzenie bezpiecznego natężenia prądu i rezystancji izolacji

NO-13-A206:2007

 

 

Sprawdzenie zdolności inicjalnej

NO-13-A206:2007

 

 

Badanie poprawności działania

NO-13-A206:2007

 

Wyrzutnie min

Oględziny, oraz sprawdzenie pakowania i cechowania

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie wymiarów gabarytowych

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie masy

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości całkowitej na transport

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie odporności na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie odporności na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie odporności na zwiększoną wilgotność

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości przenoszenia zestawu na krótkie odległości

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości i czasu przygotowania zestawu do użycia

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości ustawiania narzutowych pól minowych

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości miotania salw min przy użyciu sterownicy

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości miotania min pojedynczo przy użyciu sterownicy

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości miotania min przy użyciu zapalarki

NO-10-A225:2005

 

 

Sprawdzenie możliwości awaryjnego miotania min przy użyciu zapalarki

NO-10-A225:2005

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

Ustawiacze min na przyczepie

Kompletność

WT UMP-00.00.00

Sprawdzenie jakości wykonania i oznakowania

WT UMP-00.00.00

 

 

Materiały i podzespoły

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie wymiarów gabarytowych

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie mas

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie jakości powłok

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów sterowania

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie wymagań dotyczących spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ruchu drogowego, warunków technicznych pojazdów i pojazdów specjalnych oraz ich niezbędnego wyposażenia

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie działania sterownicy

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie zasilania sterownicy

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości sterownicy na wibracje sinusoidalne

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości sterownicy na wielokrotne udary mechaniczne

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie szczelności sterownicy

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie przygotowania ustawiacza do pracy

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odporności na podwyższoną temperaturę

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odporności na obniżoną temperaturę

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odporności na zwiększoną wilgotność

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odporności na opady atmosferyczne

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odporności na przeciążenia i wibracje powstałe podczas ruchu i transportu

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie łatwości ładowania i wyjmowania min z zasobnika i jego pojemności

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie elektropneumatycznego układu sterowania krokiem minowania

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie odbezpieczania min

WT UMP-00.00.00

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Sprawdzenie możliwości ustawienia min i wariantów minowania (kroków minowania)

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie prześwitu urządzenia minującego
UMP-03

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzanie czasu przygotowania ustawiacza do pracy

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie hamowania

WT UMP-00.00.00

 

 

Ocena BHP na stanowiskach roboczych obsługi

WT UMP-00.00.00

 

 

Sprawdzenie ustawiania pola minowego na powierzchni gruntu

WT UMP-00.00.00

 

 

Badanie możliwości ustawiania narzutowych pól minowych

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie odporności na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie odporności na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie odporności na zwiększoną wilgotność

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie odporności odporna na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę)

NO-10-A222:2004

 

 

Badanie odporności i wytrzymałości na transport

NO-10-A222:2004

 

 

Ocena dogodności i bezpieczeństwa obsługi

NO-10-A222:2004

 

Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym i gąsienicowym

Sprawdzenie jakości wykonania (oględziny)

KTW-10-A345

Sprawdzenie zabezpieczenia załogi

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wyposażenia w przyrządy obserwacyjne oraz ich ocena w zakresie kierowania pojazdem i obserwacji terenu

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów strzałowych

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów strzałowych

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie mechanizmu obrotnicy

KTW-10-A345

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Sprawdzenie możliwości przestawienia miotaczy z położenia transportowego w położenie robocze i odwrotnie

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie współdziałania kasety minowej z lufą miotacza

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie współdziałania poszczególnych podzespołów układu sterowania i kontroli

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie działania testera

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wartości prądu kontrolnego testera

KTW-10-A345

 

 

Badanie wytrzymałości testera na spadek

KTW-10-A345

 

 

Strugoszczelność testera

KTW-10-A345

 

 

Pomiar wymiarów gabarytowych

KTW-10-A345

 

 

Pomiar prędkości jazdy

KTW-10-A345

 

 

Pomiar zasięgu jazdy

KTW-10-A345

 

 

Pomiar minimalnego promienia skrętu

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie możliwości pokonywania przeszkód

KTW-10-A345

 

 

Ocena ergonomiczności w przedziale załogi

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie właściwości maskujących

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie możliwości obsługowych

KTW-10-A345

 

 

Transport po drogach i koleją

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości lufy miotacza

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie zgodności wykonania

KTW-10-A317

 

 

Sprawdzenie możliwości obsługowych

KTW-10-A345

 

 

Transport po drogach i koleją

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości lufy miotacza

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie zgodności wykonania

KTW-10-A317

 

 

Sprawdzenie możliwości obsługowych

KTW-10-A345

 

 

Transport po drogach i koleją

KTW-10-A345

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości lufy miotacza

KTW-10-A345

 

 

Pomiar kąta zejścia pojazdu bazowego

KTW-10-A317

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Sprawdzenie działania ustawiacza min w temperaturach eksploatacyjnych

KTW-10-A317

 

 

Sprawdzenie działania ustawiacza min w temperaturach eksploatacyjnych

KTW-10-A317

 

 

Badanie odporności ustawiacza min na działanie środków odkażających

KTW-10-A317

 

 

Badanie odporności ustawiacza min na działanie broni strzeleckiej

KTW-10-A317

 

 

Badanie możliwości transportowania ustawiacza min koleją i na przyczepie niskopodwoziowej

KTW-10-A317

 

 

Badanie ustawiania min na powierzchni gruntu

KTW-10-A317

 

 

Badanie ustawiania min maskowanych warstwą gruntu

KTW-10-A317

 

 

Badanie ustawiania min maskowanych śniegiem

KTW-10-A317

 

 

Badanie ustawiania min w wodzie

KTW-10-A317

 

 

Ocena przydatności dokumentacji eksploatacyjnej

KTW-10-A317

 

 

Sprawdzenie stanu pokryć ochronnych

KTW-10-A317

 

 

Ocena trwałości eksploatacyjnej ustawiacza min

KTW-10-A317

 

Zapalarki minerskie

Oględziny

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie wymiarów gabarytowych

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie masy

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie działania

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie czasu osiągnięcia gotowości wybuchowej zapalarki

KTW-12-A319

 

 

Pomiar napięcia maksymalnego

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie energii wyjściowej zapalarki

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie wydajności strzałowej

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie rezystancji izolacji

KTW-12-A319

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji

KTW-12-A319

 

 

Badanie wytrzymałości na transport

KTW-12-A319

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Badanie wytrzymałości na wibracje sinusoidalne o jednej częstotliwości

KTW-12-A319

 

 

Badanie wytrzymałości na wibracje sinusoidalne w zakresie częstotliwości

KTW-12-A319

 

 

Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia

KTW-12-A319

 

 

Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia

KTW-12-A319

 

 

Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

KTW-12-A319

 

 

Badanie wytrzymałości na niskie ciśnienie atmosferyczne

KTW-12-A319

 

 

Badanie wytrzymałości na spadek

KTW-12-A319

 

 

Badanie odporności na zwiększoną wilgotność

KTW-12-A319

 

 

Badanie odporności na opady atmosferyczne

KTW-12-A319

 

 

Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne

KTW-12-A319

 

Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A-107:2005 p. 2.10
(PB-01/L2-005, edycja 9, 14.06.05)

 

 

Wytrzymałość na spadek

NO-06-A-107:2005 p. 2.11.
(PB-01/L2-008, edycja 6, 20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne

NO-06-A-107:2005 p. 2.7.
(PB-01/L2-051, edycja 5, 16.06.05)

 

 

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6
(20.08.03)

 

 

Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A343

 

 

Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A343

 

 

Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

KTW-13-A343

 

 

Badanie odporności na zwiększoną wilgotność

KTW-13-A343

 

 

Badanie odporności na opady atmosferyczne

KTW-13-A343

 

 

Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne

KTW-13-A343

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

Wykrywacze przedmiotów zawierających materiały wybuchowe

Badanie przydatności podczas budowy, rozpoznania i usuwania pól minowych

KTW-13-A343

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

 

 

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.2
(PB-01/L2-004, edycja 8, 13.06.05)

 

 

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A107:2005 p. 2.10
(PB-01/L2-005, edycja 9, 14.06.05)

 

 

Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność

NO-06-A107:2005 p. 4.4
(PB-02/L2-006, edycja 7, 14.06.05)

 

 

Hermetyczność

NO-06-A107:2005 p. 4.16
(PB-01/L2-007, edycja 7, 15.06.05)

 

 

Wytrzymałość na spadek

NO-06-A107:2005 p. 2.11. (PB-01/L2-008, edycja 6, 20.08.03)

 

 

Odporność na opady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.18. (PB-00/L2-014, edycja 4, 15.06.05)

 

 

Czas pracy z jednym kompletem źródeł zasilania

PB-01/L2-025, edycja 5 (20.08.03)

 

 

Badanie działania wykrywaczy

PB-01/L2-043 edycja 3 (21.04.05)

 

 

Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.10
(PB-01/L2-052, edycja 7, 22.04.05)

 

 

Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.7
(PB-01/L2-053, edycja 3, 20.08.03)

 

 

Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.5
(PB-01/L2-054, edycja 4, 18.04.05)

Grupa 5

Stacje radiolokacyjne do wykrywania celów

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A-108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

 

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

 

Stacje radiolokacyjne do wykrywania i naprowadzania

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

 

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

 

Stacje radiolokacyjne do wykrywania i wskazywania celów

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

 

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

 

Stacje radiolokacyjne do kierowania ogniem

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

 

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

 

Radiolokacyjne stacje naprowadzania rakiet

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, Ed. 2, 21.04.05)

 

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

Urządzenia kierowania ogniem

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Grupa 6

Wóz dowodzenia

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Wóz rozpoznawczy

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Grupa 8

Ładunki rozminowania

Oględziny i sprawdzenie dokumentacji

NO-13-A217:2001

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-13-A217:2001

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-13-A217:2001

Badanie odporności na zwiększoną wilgotność

NO-13-A217:2001

Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę)

NO-13-A217:2001

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Wytrzymałość całkowita na transport

NO-06-A107:2005 p. 2.10
(PB-01/L2-005, edycja 9, 14.06.05)

Działanie obwodów elektrycznych pojemnika
PW-Ł WD/Z

PB-97/L2-009, edycja 3 (20.08.03)

Badanie skuteczności rozminowania

NO-13-A217:2001

Sprawdzenie możliwości umieszczenia na zaporze i wykonania przejścia

NO-13-A217:2001

Oględziny oraz sprawdzenie pakowania i cechowania

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wymiarów gabarytowych

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie masy

NO-13-A231:2005

Ocena dogodności i bezpieczeństwa obsługi

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wytrzymałości całkowitej na transport

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje sinusoidalne o jednej częstotliwości

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wytrzymałości na spadek

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wytrzymałości na spadek w opakowaniu transportowym

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie odporności na zwiększoną wilgotność

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie możliwości przemieszczania ładunku na krótkie odległości

NO-13-A231:2005

Sprawdzenie możliwości i czasu przygotowania ładunku do użycia

NO-13-A231:2005

Ładunki wybuchowe kumulacyjne

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.3

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.2

Skuteczność działania ładunku kumulacyjnego

NO-13-A227:2004

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

Ładunki wybuchowe klasyczne

Oględziny

Program i metodyka badań środków minersko-zaporowych po długoletnim okresie przechowywania

Badanie zdolności pobudzenia

Program i metodyka badań środków minersko-zaporowych po długoletnim okresie przechowywania

Badanie zdolności do pobudzenia innych MW

Program i metodyka badań środków minersko-zaporowych po długoletnim okresie przechowywania

Środki inicjujące

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

Badanie poprawności działania

Program i metodyka badań środków minersko-zaporowych po długoletnim okresie przechowywania

Sprawdzenie lontu na przestrzelenie

KTW-13-A306

Sprawdzenie odporności na działanie otwartego ognia

KTW-13-A306

Sprawdzenie wodoszczelności

KTW-13-A306

Sprawdzenie odporności lontu na obniżoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A306

Sprawdzenie odporności lontu na obniżoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A306

Badanie działania lontu

KTW-13-A306
PB-01/L2-064 edycja 2 (20.08.03)

Grupa 12

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe

Wymagania techniczne

KTW-13-A321

Buty do rozminowywania

Sprawdzenie budowy i wyposażenia butów

Wymagania techniczne dla butów przeciwminowych (zał. do Warunków przetargu DZSZ/111/X-18/UZ/PRZ/Z/2007)

Sprawdzenie własności użytkowych (niepowodowanie zadziałania min przeciwpiechotnych)

Wymagania techniczne dla butów przeciwminowych (zał. do Warunków przetargu DZSZ/111/X-18/UZ/PRZ/Z/2007)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 15

Kuchnie polowe

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Kasyno polowe

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Grupa 16

Zestawy do zdalnego sterowania wybuchami

Oględziny i sprawdzenie kompletacji

KTW-12-A318

Sprawdzenie wymiary gabarytowe

KTW-12-A318

 

Sprawdzenie masy

KTW-12-A318

 

Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.3
(PB-01/L2-003, edycja 8, 13.06.05)

 

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia

NO-06-A107:2005 p. 4.2
(PB-01/L2-004, edycja 8, 13.06.05)

 

Wytrzymałość całkowita na transport

KTW-12-A318

 

Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność

KTW-12-A318

 

Hermetyczność

KTW-12-A318

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Wytrzymałość na spadek

KTW-12-A318

Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych

PB-00/L2-010, edycja 5 (20.08.03)

Odporność na opady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.18. (PB-00/L2-014, edycja 4, 15.06.05)

Sprawdzenie działania zestawu

KTW-12-A318

Sprawdzenie łącznego czasu opóźnienia wprowadzania w stan gotowości bojowej

KTW-12-A318

Sprawdzenie czasu pracy i ilości sygnałów sterujących

KTW-12-A318

Zasięg sterowania radiowego

KTW-12-A318

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne o jednej częstotliwości

KTW-12-A318

Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne w zakresie częstotliwości

KTW-12-A318

Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne

KTW-12-A318

Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne

KTW-12-A318

Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

KTW-12-A318

System detonacji ciągłej

Oględziny

KTW-13-A336

Sprawdzenie wymiarów i połączeń elementów systemu

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie wytrzymałości podczas transportu w opakowaniu

KTW-13-A336

 

Badanie odporności całkowitej na niskie ciśnienie atmosferyczne podczas transportu lotniczego

KTW-13-A336

 

Badanie wytrzymałości na wibracje sinusoidalne

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie wytrzymałości na uderzenia w opakowaniu podczas upadku z wysokości 12 m

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie bezpieczeństwa i działania systemu w silnych polach elektromagnetycznych

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie prędkości detonacji

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie zdolności przenoszenia detonacji

KTW-13-A336

 

Sprawdzenie przenoszenia detonacji na przewód

KTW-13-A336

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Sprawdzenie odporności przewodu na działanie siły 250N

KTW-13-A336

Sprawdzenie odporności połączeń fabrycznych elementów systemu na działanie siły 80N

KTW-13-A336

Sprawdzenie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A336

Sprawdzenie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia

KTW-13-A336

Sprawdzenie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia

KTW-13-A336

Sprawdzenie wodoszczelności

KTW-13-A336

Sprawdzenie wrażliwość na przestrzelenie

KTW-13-A336

Sprawdzenie odporności na działanie otwartego ognia

KTW-13-A336

Sprawdzenie zdolności przebicia spłonki pobudzającej

KTW-13-A336

Sprawdzenie niezadziałania po upadku

KTW-13-A336

Sprawdzenie niezadziałania po uderzeniu masą

KTW-13-A336

Grupa 17

Zespoły prądotwórcze o mocy do 120 kW

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność

NO-06-A107:2005 p. 4.4
(PB-02/L2-006, edycja 7, 14.06.05)

Odporność na opady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.18. (PB-00/L2-014, edycja 4, 15.06.05)

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Możliwość uruchomienia i pracy

PB-02/L2-023, edycja 1 (23.09.02)

Działanie kolejności faz

PB-02/L2-024, edycja 1 (23.09.02)

Próba grzania

PB-02/L2-026, edycja 1 (23.09.02)

Praca przy obciążeniu asymetrycznym

PB-02/L2-027, edycja 2 (21.04.05)

Próba pracy ciągłej

PB-02/L2-029, edycja 2 (21.04.05)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Głośność pracy

PB-02/L2-030, edycja 1 (23.09.02)

Kształt krzywej napięcia

PN-EN-60034-1:2009 p. 28.2 (PB-02/L2-031, edycja 1, 23.09.02)

Praca przy przechyłach i pochyleniach

PB-02/L2-032, edycja 1 (23.09.02)

Możliwość uruchomienia przy temperaturze ujemnej

PB-02/L2-033, edycja 1 (21.04.05)

Praca przy przeciążeniu

PB-02/L2-034, edycja 1 (23.09.02)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia zespołów prądotwórczych

NO-06-A107:2005 p. 4.2
(PB-02/L2-039, edycja 7, 15.06.05)

Kontenerowe zespoły spalinowo-elektryczne dużej mocy do zasilania obozowisk

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

Odporność na opady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.18. (PB-00/L2-014, edycja 4, 15.06.05)

 

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

 

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

 

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

 

Możliwość uruchomienia i pracy

PB-02/L2-023, edycja 1 (23.09.02)

 

Działanie kolejności faz

PB-02/L2-024, edycja 1 (23.09.02)

 

Próba grzania

PB-02/L2-026, edycja 1 (23.09.02)

 

Praca przy obciążeniu asymetrycznym

PB-02/L2-027, edycja 2 (21.04.05)

 

Próba pracy ciągłej

PB-02/L2-029, edycja 2 (21.04.05)

 

Głośność pracy

PB-02/L2-030, edycja 1 (23.09.02)

 

Kształt krzywej napięcia

PN-88/E-06701 p. 28.2
(PB-02/L2-031, edycja 1, 23.09.02)

 

Praca przy przechyłach i pochyleniach

PB-02/L2-032, edycja 1 (23.09.02)

 

Możliwość uruchomienia przy temperaturze ujemnej

PB-02/L2-033, edycja 1 (21.04.05)

 

Praca przy przeciążeniu

PB-02/L2-034, edycja 1 (23.09.02)

 

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia zespołów prądotwórczych

NO-06-A107:2005 p. 4.2
(PB-02/L2-039, edycja 7, 15.06.05)

Polowe elektrownie siłowe i oświetleniowe

Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy do 1500 kg

PB-01/L2-001, edycja 6 (20.08.03)

Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność

NO-06-A107:2005 p. 4.4
(PB-02/L2-006, edycja 7, 14.06.05)

Odporność na opady atmosferyczne

NO-06-A107:2005 p. 4.18. (PB-00/L2-014, edycja 4, 15.06.05)

Wytrzymałość elektryczna izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.3
(PB-02/L2-019, edycja 1, 23.09.02)

Jakość połączeń metalicznych

PB-02/L2-020, edycja 2 (21.04.05)

Rezystancja izolacji

NO-06-A108:2005 p. 3.2
(PB-02/L2-021, edycja 2, 21.04.05)

Możliwość uruchomienia i pracy

PB-02/L2-023, edycja 1 (23.09.02)

Działanie kolejności faz

PB-02/L2-024, edycja 1 (23.09.02)

Próba grzania

PB-02/L2-026, edycja 1 (23.09.02)

Praca przy obciążeniu asymetrycznym

PB-02/L2-027, edycja 2 (21.04.05)

Próba pracy ciągłej

PB-02/L2-029, edycja 2 (21.04.05)

Głośność pracy

PB-02/L2-030, edycja 1 (23.09.02)

Kształt krzywej napięcia

PN-88/E-06701 p. 28.2
(PB-02/L2-031, edycja 1, 23.09.02)

Praca przy przechyłach i pochyleniach

PB-02/L2-032, edycja 1 (23.09.02)

Możliwość uruchomienia przy temperaturze ujemnej

PB-02/L2-033, edycja 1 (21.04.05)

Praca przy przeciążeniu

PB-02/L2-034, edycja 1 (23.09.02)

Pomiar prądu upływu

PB-02/L2-035, edycja 1 (23.09.02)

Działanie zabezpieczeń przed zwarciem

PB-02/L2-036, edycja 2 (23.09.02)

Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia zespołów prądotwórczych

NO-06-A107:2005 p. 4.2
(PB-02/L2-039, edycja 7, 15.06.05)

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 4. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 21/MON/2009]

Załącznik Nr 4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 21/MON/2009
Wydanie 1

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
LABORATORIUM BADAWCZE NR 3
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Grupa
wyrobów
*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Grupa 17

Sprzęt inżynieryjny do prac drogowych, fortyfikacyjnych
i utrzymania lotnisk

Wymiary wyrobów w położeniu transportowym i roboczym

PB/LB3/01, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Czas przygotowania, uruchomienia
i zakończenia pracy wyrobu

PB/LB3/02, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Warunki użytkowania

PB/LB3/04, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność transportowa

PB/LB3/06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Prędkość robocza i transportowa maszyn do robót ziemnych

PN-ISO 6014:1999

Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Ergonomiczność kabiny operatora
i członków załogi

PB/LB3/09, Edycja II,
z dn. 01.08.2004r.

Poziom dźwięku na stanowisku pracy oraz emitowany przez sprzęt

PN-M-47015:1986
PN-M-47016:1986

– równoważny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (15–135) dB

– maksymalny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (30–135) dB

Wydajność maszyny (sprzętu)

PB/LB3/03, Edycja IV
z dn. 01.08.2004 r.

Widoczność ze stanowiska operatora

PN-ISO 5006-1:1997

Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora

PN-ISO 10263-3:1998
PN-ISO 10263-4:1998
PN-ISO 10263-5:1998

Oznakowania i światła zewnętrzne

PN-ISO 12509:1997

Siła uruchamiająca elementy sterownicze na stanowisku operatora

PN-M-47028:1984

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

Podatność użytkowa pokryć lotniskowych stosowanych do napraw pasów startowych i dróg kołowania

PB/LB3/PL 01,
Edycja II
z dn. 01.08.2004 r.

Sprawdzenie:

– gabarytów,

– masy,

– wytrzymałości na rozerwanie,

– odporności na niskie, wysokie, zmienne temperatury,

– odporności na środki do odladzania,

– wielkości ugięć,

– faktury nawierzchni,

– podatności transportowej.

Podatność użytkowa maszyn do rowów

PN-V-92000:1999

 

Sprawdzenie:

– przystosowania do eksploatacji
w niskich temperaturach,

– zarysu i profilu rowu,

– najmniejszego promienia skrętu przy kopaniu,

– wydajności,

– prędkości jazdy,

– prześwitu,

– nacisku średniego i maksymalnego,

– pojemności zbiorników,

– zdolności pokonywania przeszkód,

– możliwości transportowania,

– możliwości holowania,

– hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz,

– oznakowania i oświetlenia,

– znakowania

– przechowywania

Podatność użytkowa maszyn gąsienicowych do wykopów

PN-V-92001:2003

 

Sprawdzenie:

– przystosowania do eksploatacji
w niskich temperaturach,

– głębokości kopania,

– wydajności jednostkowej,

– prędkości jazdy,

– prześwitu,

– nacisku średniego i maksymalnego,

– pojemności zbiorników,

– zdolności pokonywania przeszkód,

– możliwości transportowania,

– możliwości holowania,

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz,

 

– oznakowania i oświetlenia,

– znakowania

– przechowywania

Podatność użytkowa maszyny inżynieryjno-drogowej

KTW-38-A310:1999

 

Sprawdzenie:

– dokumentacji

– podstawowych parametrów i charakterystyk (gabaryty, masy, pojemność zbiornika, wyposażenie, itp.),

– podstawowych parametrów wysięgnika-manipulatora,

– podstawowych parametrów urządzenia spycharkowego,

– podstawowych parametrów wciągarki głównej,

– podstawowych parametrów wciągarki pomocniczej,

– podstawowych parametrów konstrukcyjnych urządzenia holowniczego,

– gabarytów skrzyni ładunkowej,

– podstawowych parametrów urządzeń do spawania i cięcia metali,

– parametrów i charakterystyk oraz właściwości użytkowych maszyny (prędkość jazdy, zasięg, promień skrętu, itp.),

– parametrów funkcyjno-użytkowych wysięgnika-manipulatora,

– parametrów funkcyjno-użytkowych wysięgnika-manipulatora,

– parametrów funkcyjno-użytkowych urządzenia spycharkowego,

– funkcjonowania urządzenia do blokowania podwozia,

– funkcjonowania stanowiska strzeleckiego,

– warunków przechowywania.

Podatność użytkowa uniwersalnej maszyny inżynieryjnej

KTW-38-A330:2000

Sprawdzenie:

– dokumentacji;

– podstawowych parametrów technicznych (gabaryty, masy, pojemność zbiornika,

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– wyposażenie, liczebność załogi, itp.),

 

– prędkości jazdy,

– promienia skrętu,

– zdolności pokonywania przeszkód,

– zasilania narzędzi hydraulicznych ręcznych,

– czasu wymiany osprzętu,

– wydajności osprzętu,

– żurawia z osprzętem,

– przydatności narzędzi hydraulicznych,

– temperatury w układzie hydraulicznym,

– poziomu hałasu,

– odporności na działanie czynników specjalnych,

– w zakresie maskowania,

– zdolności transportowych,

– możliwości trałowania.

Sprzęt desantowo-przeprawowy
i mostowy

Wymiary wyrobów w położeniu transportowym i roboczym

PB/LB3/01, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Czas przygotowania, uruchomienia
i zakończenia pracy wyrobu

PB/LB3/02, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Warunki użytkowania

PB/LB3/04, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność transportowa

PN ISO 6014:1999

 

PB/LB3/06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Ergonomiczność kabiny operatora
i członków załogi

PB/LB3/09, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Poziom dźwięku na stanowisku pracy oraz emitowany przez sprzęt

PN-M-47015:1986

– równoważny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (15–135) dB

PN-M-47016:1986

– maksymalny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (30–135) dB

Siła holowania

PB/LB3/P 07, Edycja III
z dn. 01.08.2004 r.;

Szczelność

PB/LB3/P 03, Edycja III
z dn. 01.08.2004 r.;

Podatność użytkowa parków pontonowych:

PB/LB3/PP 01,
Edycja II
z 01.08.2004 r.

 

Sprawdzenie:

– warunków budowy, użytkowania
i manewru mostem i promem,

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– tempo montażu/demontażu,

 

– wytrzymałości nawierzchni jezdni,

– nośności,

– wyporności,

– wysokości nawodnej części,

– prześwitu,

– przedziałów i komór wypornościowych pontonów,

– prędkości jazdy w terenie,

– prędkości przejazdu po moście,

– przyczepności przeprawianych pojazdów,

– statycznej siły uciągu,

– zasięg jazdy,

– prędkość pływania,

– możliwości holowania i pchania,

– szczelności,

– poziomu hałasu w przedziale załogi,

– warunków przewozu obsługi parku,

– wyposażenia,

– możliwości i warunków transportu.

Podatność użytkowa samobieżnych parków mostowo-promowych

KTW-19-A311:1999

 

Sprawdzenie:

– możliwości budowy mostu i promu,

– czas budowy,

– nośności mostu i promu,

– prędkości pływania promu,

– trwałości nawierzchni,

– prędkości jazdy po lądzie,

– możliwości pokonywania terenu,

– wyjazdu i wjazdu do/z wody,

– prześwitu,

– statycznej siły uciągu,

– zasięgu jazdy,

– możliwości pokonywania przeszkód wodnych,

– możliwości holowania innych pojazdów pływających,

– szczelności kadłuba,

– czasu przygotowania do pływania,

– poziomu hałasu w przedziale załogi,

– holowania (pchania) promów
i członów mostowych,

– prędkości jazdy po moście,

– przyczepności,

– konstrukcji przedziałów wodoszczelnych i komór wypornościowych

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– wyposażenia,

 

– możliwości transportowych,

– możliwości jazdy w terenie,

– możliwości holowania na lądzie,

– przewozu osób wchodzących
w skład obsługi,

– instalacji elektrycznej,

– oznakowania.

Mosty zmechanizowane (samobieżne)

NO-23-A501:2004

 

Sprawdzenie:

– możliwości budowy, eksploatacji
i demontażu,

– tempa budowy i demontażu,

– pochylenia jezdni,

– nośności,

– warunków przejazdu,

– podatności obsługowej,

– bezpieczeństwa użytkowania,

– parametrów użytkowych pojazdów bazowych,

– poziomu hałasu,

– możliwości holowania pojazdów bazowych,

– trwałości eksploatacyjnej,

– odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych
i specjalnych,

– możliwości transportowania,

– możliwości przewożenia wyposażenia dodatkowego zapewniającego bezpieczeństwo,

– liczebności obsługi,

– warunków przejazdu po moście,

– instalacji i urządzeń elektrycznych,

– skuteczności maskowania,

– wyposażenia, dokumentacji eksploatacyjnej.

Podatność użytkowa mostów składanych:

NO-54-A-203:2008
PB/LB3/M 01, Edycja II
z dn. 01.08.2004 r.;

 

Sprawdzenie:

– możliwości budowy, eksploatacji
i demontażu,

– tempa budowy i demontażu,

– pochylenia jezdni,

– możliwości przejścia z położenia transportowego w robocze
i odwrotnie,

– liczebności obsługi,

– nośności,

– warunków przejazdu po moście

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– podatności obsługowej,

 

– bezpieczeństwa użytkowania,

– parametrów użytkowych pojazdów bazowych,

– poziomu hałasu,

– możliwości holowania pojazdów bazowych,

– trwałości nawierzchni,

– instalacji i urządzeń elektrycznych,

– odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych
i specjalnych,

– skuteczności maskowania,

– możliwości transportowych,

– wyposażenia,

– dokumentacji eksploatacyjnej.

Podatność użytkowa mostów składanych FFB:

KTW-54-A329:1999

 

Sprawdzenie:

– możliwości budowy, eksploatacji
i demontażu,

– warunków budowy, użytkowania
i demontażu,

– tempa budowy i demontażu,

– pochylenia jezdni,

– możliwości przejścia z położenia transportowego w robocze
i odwrotnie,

– liczebności obsługi,

– nośności,

– warunków przejazdu po moście,

– podatności obsługowej,

– bezpieczeństwa użytkowania,

– parametrów użytkowych pojazdów bazowych,

– hałasu,

– możliwości holowania pojazdów bazowych,

– trwałości mostu i nawierzchni,

– w zakresie elektrotechniki,

– odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych
i specjalnych,

– skuteczności maskowania,

– możliwości transportowych,

– wyposażenia pomocniczego.

Podatność użytkowa kutrów:

PB/LB3/K 01,
Edycja II
z dn. 01.08.2004 r.

 

Sprawdzenie:

– gabarytów,

– przystosowania do pływania,

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– czasu przejścia ze stanu transportowego do pływania
i odwrotnie,

 

– szczelności kadłuba,

– geometrii zanurzenia,

– czasu pracy na wodzie,

– prędkości pływania,

– siły uciągu,

– możliwości transportowych,

– poziomu hałasu.

Podatność użytkowa silników zaburtowych

KTW-28-A334:2000
PB/LB3/S 01, Edycja II
z 01.08.2004 r.

 

Sprawdzenie:

– dokumentacji technicznej

– zgodności części składowych
z ZTT,

– kompletności i zgodności z DK,

– gabarytów,

– masy,

– wyposażenia,

– usytuowania płyty antykawitacyjnej względem dna łodzi,

– czasu montażu i demontażu silnika zaburtowego do łodzi,

– siły uciągu,

– prędkości pływania,

– zużycia paliwa,

– poziomu hałasu

– odporności na działanie czynników specjalnych.

Podatność użytkowa łodzi saperskich

NO-19-A-205:2004

 

Sprawdzenie:

– wymagań dotyczących pracy wyrobu,

– dokumentacji,

– zgodności wykonania konstrukcji
z dokumentacją,

– ukompletowania

– gabarytów,

– masy,

– nośności,

– prędkości pływania,

– możliwości montażu środków napędu,

– szczelności,

– wyporności,

– stateczności,

– warstwy antypoślizgowej,

– stanu powierzchni zewnętrznych,

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

– możliwości konserwacji i napraw bieżących,

 

– mocowania wyposażenia łodzi,

– odporności na narażenia mechaniczne,

– cechowania,

– odporności na czynników specjalnych.

Podatność użytkowa łodzi pneumatycznych:

NO-19-A-205:2004

 

Sprawdzenie:

– wymagań dotyczących pracy wyrobu,

– dokumentacji

– gabarytów i masy,

– możliwości montażu,

– możliwości zamocowania silnika zaburtowego,

– szczelności, wyporności,

– stateczności,

– możliwości pływania z silnikiem zaburtowym,

– pływania przy pomocy wioseł,

– wytrzymałości na transport,

– wytrzymałości na spadek,

– wpływu temperatury,

– odporności na MPS i środki specjalne,

– odporności spodniej i bocznej części łodzi na ścieranie,

– możliwości napraw,

– bezpieczeństwa użytkowania.

 

Warsztaty ruchome, zestawy, narzędzia ręczne oraz napędy ogólnego przeznaczenia
w zakresie sprzętu inżynieryjnego

Wymiary wyrobów w położeniu transportowym i roboczym

PB/LB3/01, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Czas przygotowania, uruchomienia
i zakończenia pracy wyrobu

PB/LB3/02, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

Warunki użytkowania

PB/LB3/04, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Podatność transportowa

PB/LB3/06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Poziom dźwięku na stanowisku pracy oraz emitowany przez sprzęt

PN-M-47015:1986
PN-M-47016:1986

– równoważny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (15–135) dB

– maksymalny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (30–135) dB

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze

 

 

 

Podatność użytkowa pilarek spalinowych

PB/LB3/PS 01
Edycja II
z dn. 01.08.2004 r.

 

 

 

Sprawdzenie:

 

– dokumentacji technicznej,

 

– kompletności i zgodności urządzeń
i podzespołów z DK,

 

– gabarytów,

 

– masy,

 

– mocy silnika,

 

– poziomu hałasu,

 

– wyposażenia,

 

– podatności obsługowo-naprawczej,

 

– wydajności,

 

– czasu przygotowania do pracy,

 

– pojemności zbiornika paliwa,

 

– czasu wymiany i regulacji łańcucha,

 

– odporności na oddziaływania warunków klimatycznych,

 

– odporności na oddziaływania mechaniczne,

 

– odporności na oddziaływanie MPS i środków specjalnych,

 

– wymagań ergonomicznych
i estetyki technicznej,

 

– czasu rozruchu silnika.

 

Sprzęt i środki
do wydobywania, uzdatniania i oceny jakości wody
w warunkach polowych:

Wymiary wyrobów w położeniu transportowym i roboczym

PB/LB3/01, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Czas przygotowania, uruchomienia
i zakończenia pracy wyrobu

PB/LB3/02, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Warunki użytkowania

PB/LB3/04, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

 

– zestawy studzienno wiertnicze;

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

– zbiorniki na wodę pitną

Podatność transportowa

PB/LB3/06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Możliwość holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Poziom dźwięku na stanowisku pracy oraz emitowany przez sprzęt

PN-M-47015:1986
PN-M-47016:1986

 

– równoważny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (15–135) dB

 

– maksymalny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (30–135) dB.

 

Grupa 15

Sprzęt do czasowego przechowywania, transportu i dystrybucji wody pitnej:

Zbiorniki na wodę

NO-47-A200:2006;

 

 

 

 

Sprawdzenie:

Metodyka badań Modułu Polowego Magazynu Wody

 

– dokumentacji technicznej,

 

– zgodności części składowych
z ZTT,

 

 

– zbiorniki miękkie

– kompletności i zgodności

 

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

do czasowego przechowywania wody o dużej pojemności

z dokumentacją konstrukcyjną,

 

- parametrów i własności użytkowych wyposażenia,

- wartości mocy pobieranej przez urządzenia zestawu ze źródła zasilania,

- odporności na MPS,

- odporności na środki dezaktywacji i odkażania stosowane przy zabiegach specjalnych,

- odporności na narażenia klimatyczne,

- odporności na narażenia mechaniczne,

- czasu niezbędnego do przestawienia wyrobu ze stanu transportowego w stan roboczy i do uruchomienie go oraz odwrotnie,

- wymaganej liczby obsługi,

- możliwości rozwijania i pracy zestawu,

- wymagań estetyki technicznej i ergonomii pracy,

- spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy,

- możliwości podłączenia do polowego sprzętu do transportu i uzdatniania wody oraz sprzętu w punktach logistycznych,

- możliwości opróżniania zbiornika z wody,

- instalacji elektrycznej,

- możliwości przewozu transportem kolejowym, samochodowym, powietrznym i wodnym,

- zamienności wymienialnych części składowych,

- maskowania w zakresie widzialnym,

- skuteczności środków obsługi technicznej,

- wymagań dotyczących technologiczności,

- wymagań dotyczących surowców i materiałów,

- stopnia normalizacji i unifikacji, wymagań dotyczących konserwacji i pakowania oraz znakowania,

- wymagań dotyczących przechowywania.

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 12

Sprzęt desantowo-przeprawowy:

Cykle temperaturowe;

PN-EN ISO 12402-3: 2007;

Zgniatanie i ściskanie;

PN-EN ISO 12402-4: 2007;

- kamizelki ratunkowe do 150 N

Obciążenie pionowe;

PN-EN ISO 12402-5: 2007;

Obciążenie poziome;

 

- kamizelki asekuracyjne

Wyporność;

Odporność na palenie

Wolna burta (odległość od powierzchni wody do ust osoby ubranej w kamizelkę);

 

Sprawdzenie:

- dokumentacji technicznej

- zgodności części składowych z ZTT kompletności i zgodności z DK

Grupa 6

Pojazdy pancerne gąsienicowe i kołowe:

Wymiary wyrobów w położeniu transportowym i roboczym

PB/LB3/01, Edycja IV,
z dn. 01.08.2004 r.

- transporter opancerzony,

Czas przygotowania, uruchomienia i zakończenia pracy wyrobu

PB/LB3/02, Edycja IV
z dn. 01.08.2004 r.

- bojowy wóz piechoty,

Warunki użytkowania

PB/LB3/04, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

- wóz dowodzenia,

Podatność obsługowo-naprawcza

PB/LB3/05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

- wóz rozpoznawczy,

 

- wóz inżynieryjny,

Podatność transportowa

PB/LB3/06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

- wóz zabezpieczenia technicznego.

Możliwość holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Poziom dźwięku na stanowisku pracy oraz emitowany przez sprzęt

PN-M-47015:1986;
PN-M-47016:1986.

Pojazdy samochodowe:

- równoważny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (15–135) dB
maksymalny poziom dźwięku A
LAeq w zakresie (30–135) dB.

 

- pojazdy ewakuacji technicznej,

Pomiar maksymalnej siły uciągu i możliwości holowania

PB/LB3/08, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

- pojazdy pływające.

Czas przygotowania do pływania

NO-23-A500:2009, p.4.3.
PB/LB3/P 02, Edycja II,
z dn. 01.08.2004 r.

Szczelność

NO-23-A500:2009, p.4.2.
PB/LB3/P 03, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Stateczność

NO-23-A500:2009, p.4.5.3.
PB/LB3/P 05, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Siła uciągu

NO-23-A500:2009, p.4.8.
PB/LB3/P 06, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Siła holowania

NO-23-A500:2009, p.4.9.
PB/LB3/P 07, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

Prędkość pływania

NO-23-A500:2009, p.4.10.
PB/LB3/P 08, Edycja III,
z dn. 01.08.2004 r.

 

Załącznik Nr 4 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Podatność użytkowa pojazdów gąsienicowych pływających

NO-23-A500:1999

 

Sprawdzenie:

- działania urządzeń odwadniających,

- szczelności kadłuba,

- czasu przygotowania pojazdu do pływania,

- podstawowych wymiarów,

- pochyłów,

- kątów wejścia i wyjścia pojazdu z wody,

- manewrowości podczas pływania,

- siły uciągu na wodzie,

- siły potrzebnej do holowania pływającego pojazdu,

- prędkości pływania,

- zachowania się pojazdu na sfalowanej powierzchni wody,

- sterowności podczas pływania,

- możliwości holowania innego pojazdu,

- podatności na holowania,

- zachowania się pojazdu na płyciznach

- warunków ewakuacji załogi z pływającego pojazdu,

- zachowanie się pojazdu pływającego w czasie strzelania z broni pokładowej,

- warunków pracy załogi pojazdu podczas pływania,

- czasu pokonywania przeszkody wodnej.

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 5. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 14/MON/2009]

Załącznik Nr 5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 14/MON/2009
Wydanie 1

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
LABORATORIUM BADAWCZE Nr 4
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 4

Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych

Badania funkcjonalno-użytkowe i sprawdzenie podstawowych parametrów taktyczno-technicznych urządzeń do:

Program i metodyka badań kwalifikacyjnych prototypu Wynośnego Wyposażenia Rozpoznawczego Kołowego Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego z dnia 16.10.2006 r. zatwierdzony przez Dyrektora DPZ MON
p. 3.4

- lokalizacji oraz rozpoznania rodzajów i wielkości zapór inżynieryjnych

- oznakowania przejść w polach minowych

Grupa 6

Pojazdy pancerne gąsienicowe i kołowe:

Badania funkcjonalno-użytkowe i sprawdzenie podstawowych parametrów taktyczno-technicznych sprzętu do rozpoznania

Program i metodyka badań kwalifikacyjnych prototypu Wynośnego Wyposażenia Rozpoznawczego Kołowego Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego z dnia 16.10.2006 r. zatwierdzony przez Dyrektora DPZ MON
p. 3

- wóz dowodzenia,

- wóz rozpoznawczy,

- wóz zabezpieczenia technicznego,

- wóz inżynieryjny

Grupa 14

Tkaniny

Wodochłonność (nasiąkliwość)

NO-10-A504:2000
p. 2.2.2

Odporność na media agresywne

NO-10-A504:2000
p. 2.2.4

 

Załącznik Nr 5 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Palność

NO-10-A504:2000
p. 2.2.6

Odporność na oddziaływanie cieplne

NO-10-A504:2000
p. 2.2.7

Mrozoodporność

NO-10-A504:2000
p. 2.2.8

Wytrzymałość na zrywanie i wydłużenie

NO-10-A504:2000
p. 2.1.3

Wytrzymałość na rozdarcie

NO-10-A504:2000
p. 2.1.2

Wytrzymałość połączeń

NO-10-A504:2000
p. 2.1.5

Wytrzymałość oczek tkaniny sieciowej

NO-10-A504:2000
p. 2.1.2

Charakterystyki spektralne

NO-10-A504:2000
p. 2.3.4

Współczynnik maskowania

NO-80-A200:2009
p. 3.5

Kontrast optyczny

NO-80-A200:2009
p. 3.4

Grupa 11

Sprzęt i środki do maskowania przed systemami rozpoznania

Wymiary i charakterystyki wagowe

NO-10-A504:2000
p. 2.2.1
NO-10-A220:2004
p. 3.2.1.2

Grupa 17

Sprzęt i środki do maskowania i pozoracji

Skuteczność maskowania obiektu w zakresie optycznym

NO-80-A200:2009
p-3.1

Skuteczność maskowania obiektu w zakresie termalnym

NO-10-A220:2004
p. 3.2.5
NO-10-A221:2004
p. 4.9

Skuteczność maskowania obiektu w zakresie mikrofalowym

NO-10-A207:2000
p. 3.4.2
NO-1-A220:2003
p. 3.2.4

Udział procentowy barw w układzie kamuflażu

NO-10-A504:2000
p. 2.3.1

Gęstość optyczna zapełnienia

NO-10-A504:2000
p. 2.3.2

Farby do malowania maskującego

Rozlewność

PN-C-81507:1989

Zawartość składników podstawowych

PN-EN ISO 3251:2008

Stopień wyschnięcia i czas wysychania

PN-C-81519:1979

Zdolność pokrycia powłok malarskich

PN-C-81536:1989

Odporność powłok lakierniczych na uderzenie

PN-EN ISO 6272-1:2005

Elastyczność powłok lakierniczych

PN-EN ISO 1519:2002

Twardość powłok

PN-EN ISO 1522:2008

Przyczepność powłok do podłoża oraz przyczepność międzywarstwowa

PN-EN ISO 2409:2008

 

Załącznik Nr 5 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Kontrast optyczny

NO-80-A200:2009
p. 3.4

Barwa powłok lakierniczych

PN-ISO 7724-2:2003

Połysk

PN-EN ISO 2813:2001

Charakterystyki spektralne

NO-10-A504:2000
p. 2.3.4

Współczynnik maskowania

NO-80-A200:2009
p.3.5

Odporność na podwyższone i niskie temperatury

NO-80-A200:2009
p. 3.10

Odporność powłok na działanie wody

PN-C-81521:1976

Odporność powłok na działanie mediów agresywnych

PN-EN ISO 2812-1:2008
PN-EN ISO 2812-3:2008

Możliwość nanoszenia farb na istniejące powłoki malarskie

NO-80-A200:2009
p.3.7

Sprzęt optyczno-elektroniczny

Badania funkcjonalno-użytkowe i sprawdzenie podstawowych parametrów taktyczno-technicznych

Program i metodyka badań kwalifikacyjnych prototypu Wynośnego Wyposażenia Rozpoznawczego Kołowego Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego z dnia 16.10.2006 r.

Lornetki pryzmatyczne

p. 3.2.1

Lornetki noktowizyjne

p. 3.2.2

Lornetki do obserwacji nocnej – termowizyjne

p. 3.2.3

Gogle noktowizyjne

p. 3.2.5

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Załącznik 6. [Wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)]

Załącznik Nr 6

WYKAZ

Jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)

Lp.

Nazwa jednostki certyfikującej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Określa załącznik Nr 7

2.

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

Określa załącznik Nr 8

3.

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademia Marynarki Wojennej

Określa załącznik Nr 9

 

Załącznik 7. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 18/MON/2009]

Załącznik Nr 7

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 18/MON/2009
Wydanie 1

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
OŚRODEK CERTYFIKACJI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 4

Miny lądowe:

NO-13-A004:2001

Amunicja saperska – Znakowanie

- przeciwpancerne (klasyczne, narzutowe, przeciwburtowe),
- przeciwpiechotne,
- specjalne

NO-13-A205:2007

Amunicja saperska – Miny przeciwpancerne klasyczne z zapalnikami niekontaktowymi – Wymagania i metody badań

 

NO-13-A209:2008

Amunicja saperska – Miny przeciwpancerne narzutowe – Miny niekontaktowe niekasetowe

NO-13-A210:2008

Amunicja saperska – Miny przeciwburtowe z układem do wybuchowego formowania pocisku

nr arch. WITI 0143/II

Jednolita metodyka badań i oceny min przeciwpiechotnych

KTW-13-A320

Miny specjalne

NO-13-A228:2004

Amunicja saperska – Miny przeciwtransportowe – Wymagania i badania

Miny przeciwdesantowe

NO-13-A218:2001

Miny przeciwdesantowe denne – Wymagania ogólne i metody badań

Zapalniki do min:

NO-13-A206:2007

Amunicja saperska – Zapalniki elektryczne mostkowe

- mechaniczne,

- elektryczne,

KTW-13-A308

Zapalniki kontaktowe do min przeciwpancernych

- lontowe

 

NO-13-A211:2008

Amunicja saperska – Zapalniki niekontaktowe magnetyczne do min

 

NO-13-A207:2007

Amunicja saperska – Zapalniki lontowe i zapały elektryczne

Wyrzutnie min

KTW-13-A345

Transporter minowania narzutowego inżynieryjnego systemu minowania

NO-10-A225:2005

Przenośne miotacze min – Wymagania i badania

 

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

Wyrzutnie ładunków wybuchowych

NO-13-A217:2001

Wydłużone ładunki rozminowania – Wymagania ogólne i metody badań

Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym

NO-13-A216:2001

Mechaniczne ustawiacze min klasycznych – Wymagania ogólne

Samobieżne ustawiacze min na podwoziu gąsienicowym

KTW-13-A345

Transporter minowania narzutowego inżynieryjnego systemu minowania

Ustawiacze min na przyczepie

NO-10-A222:2004

Ustawiacze min narzutowych. Wymagania i badania

Pojazdy torujące gąsienicowe

KTW-38-A310

Maszyna inżynieryjno-drogowa

Trały przeciwminowe

NO-13-A203:2007

Trały przeciwminowe mechaniczne wykopowe – Trały koleinowe i czołowe

NO-13-A204:2008

Trały elektromagnetyczne – Wymagania ogólne

Zapalarki minerskie

KTW-12-A319

Zapalarki minerskie

Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego

KTW-13-A343

Zestaw minersko-rozpoznawczy ZMR-89

KTW-63-A338

Zestaw do oznakowania stref niebezpiecznych – ZOSN

Wykrywacze przedmiotów zawierających materiały wybuchowe

NO-13-A212:2000

Wykrywacze indukcyjne (ręczne)

Grupa 6

Wóz inżynieryjny

NO-23-A202:2003

Wymagania dotyczące brodzenia i pływania lądowych pojazdów bojowych i wsparcia

NO-23-A203:2004

Pojazdy rozpoznania inżynieryjnego – Wymagania dotyczące wyposażenia

Pojazdy podpontonowe

NO-54-A201:1998 + A1:2007

Parki pontonowe – Wymagania ogólne

Pojazdy pływające

NO-23-A202:2003

Wymagania dotyczące brodzenia i pływania lądowych pojazdów bojowych i wsparcia

Grupa 8

Ładunki rozminowania

NO-13-A217:2001

Wydłużone ładunki rozminowania – Wymagania ogólne i metody badań

NO-13-A231:2005

Przenośne ładunki rozminowania – Wymagania i badania

Ładunki wybuchowe klasyczne

NO-13-A223:2003

Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g – Wymagania ogólne

Ładunki wybuchowe kumulacyjne

NO-13-A227:2004

Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń – Wymagania ogólne i badania

Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty, systemy detonacji ciągłej)

NO-13-A207:2007

Amunicja saperska – Zapalniki lontowe i zapały

 

NO-13-A222:2003

Amunicja saperska – Lont prochowy specjalny – Podstawowe parametry i metody badań

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

KTW-13-A306

Lont detonujący

KTW-13-A336

System detonacji ciągłej

Grupa 12

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe

KTW-13-A321

Pojemnik przeciwodłamkowy do transportu niewypałów i niewybuchów

Kamizelki asekuracyjne

PN-EN ISO 12402-5:2007

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) – Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN ISO 12402-8:2008

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 8: Wyposażenie – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 12402-4:2007

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 – Wymagania bezpieczeństwa

Kamizelki ratownicze

PN-EN ISO 12402-3:2007

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 – Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN ISO 12402-2:2007

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 – Wymagania bezpieczeństwa

Koła ratunkowe

PN-EN 14144:2006

Koła ratunkowe. Wymagania, badania

Ubrania do pracy w wodzie

KTW-84-A326

Ubranie do pracy w wodzie

ZTT z 24.10.2005 r.

Założenia taktyczno-techniczne na kołowy transporter rozpoznania inżynieryjnego KTRI z 24.10.2005 r., zatwierdzone przez dyrektora DPZ

Schrony przewoźne (składane i monolityczne):

NO-54-A205:2000

Polowe obiekty fortyfikacyjne – Rodzaje i ogólne wymagania dotyczące rozwiązań funkcjonalnych

- przeciwodłamkowe,

- lekkie,

- kontenerowe

Zunifikowane wejście do schronów polowych

NO-54-A206:2001

Wejścia do obiektów fortyfikacyjnych z elementów prefabrykowanych – Typy i podstawowe wymiary

Grupa 16

Zestawy do zdalnego sterowania wybuchami

NO-13-A215:2001

Urządzenia do zdalnego radiowego sterowania wybuchami – Wymagania ogólne

Systemy detonacji ciągłej

KTW-13-A306

Lont detonujący

KTW-13-A336

System detonacji ciągłej

 

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 17

Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego (jednofazowe i trójfazowe)

WBN-86/0612-06

Zespoły prądotwórcze i ruchome elektrownie z silnikami spalinowymi. Ogólne wymagania techniczne

Polowe elektrownie siłowe

NO-61-A207:2004

Inżynieryjne elektrownie siłowe – Ukompletowanie

Polowe elektrownie oświetleniowe

NO-61-A206:2004

Zestawy oświetleniowe – Ukompletowanie

Osprzęt elektryczny obiektów inżynieryjnych

NO-61-A200:2006

Specjalne urządzenia elektrotechniczne – Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe wojskowych polowych sieci elektroenergetycznych – Ogólne wymagania

WBN-86/0612-08

Gniazda wtyczkowe i wtyczki elektroenergetyczne niskonapięciowe dla obiektów techniki wojskowej. Ogólne wymagania techniczne

Koparki jednonaczyniowe

PN-EN 474-5 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

KTW-38-A330

Uniwersalna maszyna inżynieryjna

Koparki wieloczerpakowe

PN-EN 474-10 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

PN-V-92000:1999

Maszyny gąsienicowe do robót ziemnych. Maszyny do rowów. Wymagania ogólne i metody badań

Koparki frezowe

PN-V-92001:2003

Maszyny gąsienicowe do wykopów. Wymagania ogólne i metody badań

Ładowarki

PN-EN 474-3: + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

KTW-38-A330

Uniwersalna maszyna inżynieryjna

Spycharki

PN-EN 474-2 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

KTW-38-A330

Uniwersalna maszyna inżynieryjna

Równiarki

PN-EN 474-8 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

Zgarniarki doczepne

PN-EN 474-7 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

 

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

Spycharkoładowarki

PN-EN 474-4 + A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

WT 405C/Inż., wyd. z listopada 2005

„Spycharko-ładowarka SŁ-34C Rys. 265-00-0008 – Warunki Techniczne na wykonanie i odbiór”

Wielozadaniowe maszyny inżynieryjne

KTW-38-A310

Maszyna inżynieryjno-drogowa

KTW-38-A330

Uniwersalna maszyna inżynieryjna

WT 291-1/2005

Uniwersalna maszyna inżynieryjna – Koparko-ładowarka 9.50-TIER II

Parki pontonowe

NO-54-A201:1998 + A1:2007

Parki pontonowe – Wymagania ogólne

KTW-19-A311

Samobieżny park mostowo-promowy

Pontony

NO-54-A201:1998 + A1:2007

Parki pontonowe – Wymagania ogólne

Promy specjalne

NO-54-A201:1998 + A1:2007

Parki pontonowe – Wymagania ogólne

Kutry wojskowe śródlądowe

NO-54-A201:1998 + A1:2007

Parki pontonowe – Wymagania ogólne

Łodzie wojskowe

NO-19-A205:2004

Łodzie wojskowe – Wymagania ogólne

Specjalne przyczepy do transportu kutrów i łodzi

NO-23-A201:2007

Przyczepy do transportu łodzi wojskowych – Wymagania ogólne

Silniki zaburtowe

KTW-28-A334

Silnik zaburtowy

Mosty zmechanizowane i podpory

NO-54-A202:2007

Mosty zmechanizowane – Wymagania ogólne

NO-54-A203:2008

Mosty składane – Wymagania ogólne

Środki do maskowania w zakresie optycznym, termalnym, UV i radiolokacyjnym (farby do malowania maskującego, zestawy do maskowania termalnego, środki do

NO-80-A200:2009

Farby specjalne do malowania maskującego

NO-10-A207:2000

Pokrycia maskujące przeciwradiolokacyjne – Ogólne wymagania i badania

NO-10-A208:2000

Pokrycia i komplety maskujące – Wymagania ogólne

aktywnego maskowania sprzętu wojskowego, zestawy do maskowania pojedynczego żołnierza)

NO-10-A221:2004

Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania

Sprzęt do pozoracji (makiety, odbijacze radiolokacyjne)

NO-10-A220:2004

Makiety pneumatyczne – Wymagania i badania

 

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

Sprzęt do rozpoznania przeszkód wodnych, w tym:
- urządzenia do określania parametrów przeszkód wodnych w zakresie pomiaru: prędkości nurtu, głębokości, szerokości, rodzaju i profilu dna, spadków brzegów;
- urządzenia do wykrywania przeszkód podwodnych

ZTT z 24.10.2005 r.

Założenia taktyczno-techniczne na kołowy transporter rozpoznania inżynieryjnego KTRI z 24.10.2005 r., zatwierdzone przez dyrektora DPZ

KTW-52-A325

Urządzenia do pomiaru prędkości cieków wodnych

KTW-58-A324

Profiloechografy

Sprzęt do rozpoznania dróg i przeszkód terenowych (zestawy do rejestracji zobrazowań widma widzialnego i w podczerwieni)

KTW-58-A323

Lornetki noktowizyjne

KTW-58-A322

Noktowizory kierowcy

Przyrządy do określenia stopnia przejezdności gruntu

ZTT z 24.10.2005 r.

Założenia taktyczno-techniczne na kołowy transporter rozpoznania inżynieryjnego KTRI z 24.10.2005 r., zatwierdzone przez dyrektora DPZ

Pilarki spalinowe

PN-EN ISO 11681-1:2009

Maszyny dla leśnictwa. Wymagania bezpieczeństwa i badania pilarek łańcuchowych przenośnych. Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych.

Przecinarki do betonu

KTW-38-A330

Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna

Zestaw narzędzi ręcznych do działań specjalnych

WITI 445/III

Wymagania Techniczne na zestaw narzędzi ręcznych do działań specjalnych

Sprężarki powietrza

PN-EN 1012-1:1999

Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa. Sprężarki

PN-EN 1012-1:1999/Ap1:2002

Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania

Zestawy studzienno-wiertnicze

PN-G-02305-5:2002

Wiertnice małośrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa

 

Załącznik Nr 7 (cd.)

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

Stacje uzdatniania wody

PN-V-65000:1998 + Az1:2006

Zaopatrywanie wojsk w wodę. Wojskowe stacje uzdatniania wody. Ogólne wymagania

PN-V-65001:1999 + Az1:2006

Zaopatrywanie wojsk w wodę. Wojskowe zestawy uzdatniania wody. Wymagania ogólne

NO-04-A002:2001

Zaopatrywanie wojsk w wodę. Wymagania jakościowe

NO-04-A003:2001

Awaryjne zaopatrywanie wojsk w wodę. Organizacja i zasady urządzania punktów wodnych

NO-46-A001:1999 + A1:2008

Wojskowe stacje i zestawy uzdatniania wody – Instalacja wodna zewnętrzna – Typy. Podstawowe parametry. Znakowanie

NO-46-A801:2003

Wojskowe stacje i zestawy uzdatniania wody – Ochrona przed korozją i starzeniem – Wymagania ogólne

Polowe laboratoria kontroli jakości wody

NO-46-A800:2008

Wojskowe stacje i zestawy uzdatniania wody – Przechowywanie oraz zasady rotacji materiałów eksploatacyjnych