REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 89

UPOWAŻNIENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), upoważniam

Pana Jacka OLBRYCHTA
– Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Obrony Narodowej

do upoważniania audytorów Biura Audytu Wewnętrznego do przeprowadzania audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz, w miarę potrzeby i w związku z przeprowadzanym audytem, pomocniczo w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 656, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1502 i Nr 216, poz. 1676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
  • Data wejścia w życie: 2010-04-15
  • Data obowiązywania: 2010-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA