REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 9 poz. 102

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 162/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 9-14 otrzymują brzmienie:

„9. Za zbieranie, redagowanie i wydawanie Kroniki WP odpowiedzialny jest dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

10. Dowódcy jednostek wojskowych corocznie w terminie do końca każdego kwartału, przesyłają do dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej informacje o najistotniejszych wydarzeniach dotyczących działalności jednostki wojskowej w danym okresie.

11. W przypadku konieczności uzupełnienia, bądź rozszerzenia otrzymanych informacji dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej może zwrócić się do dowódcy jednostki wojskowej o dodatkowe dane.

12. Nakłady finansowe związane z przygotowaniem Kroniki WP pokrywa Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach posiadanego budżetu.

13. Przepisy decyzji nie naruszają praw autorskich opracowanych informacji przekazanych do Kroniki WP.

14. Szczegółowe zasady prowadzenia kronik i przygotowywania informacji do Kroniki WP określa „Poradnik metodyczny dla prowadzących kroniki jednostek wojskowych oraz Kronikę Wojska Polskiego”, opracowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.”.

2) Uchyla się pkt 15.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
  • Data wejścia w życie: 2010-06-08
  • Data obowiązywania: 2010-06-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA