REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 11 poz. 134

UPOWAŻNIENIE Nr 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2010 r.

zmieniające upoważnienie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 19 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) zarządza się, co następuje:

1. W upoważnieniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W razie nieobecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów w sprawach, o których mowa w pkt 1, upoważniam Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji.

2b. W razie nieobecności Dyrektora Departamentu Kadr do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów w sprawach, o których mowa w pkt 2, upoważniam Zastępcę Dyrektora Departamentu Kadr zajmującego stanowisko cywilne.”;

2) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w pkt 1-2b:”.

2. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-28
  • Data wejścia w życie: 2010-06-09
  • Data obowiązywania: 2010-06-09
  • Dokument traci ważność: 2011-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA