REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 139

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 208/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565) ustala się, co następuje:

1. W okresie od dnia 26 czerwca do dnia 31 sierpnia 2010 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów, z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych, w wieku od 8 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej „wypoczynkiem".

2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu o § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

3. Wypoczynek organizowany jest na bazie Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego w Solinie oraz Wojskowych Domów Wypoczynkowych w Unieściu i Waplewie, zwanych dalej „WZW/WDW”.

4. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwani dalej „dowódcami”, wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych.

5. Do zadań osób, o których mowa w pkt 4, należą w szczególności bezpośrednie kontakty z WZW/WDW w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz nadzór nad prawidłowym jego przebiegiem.

6. Terminy wypoczynku ustali Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych w uzgodnieniu z dyrektorami WZW/WDW.

7. Dowódcy, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych do siedzib dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okręgów wojskowych (korpusów), bądź innych ustalonych uprzednio miejsc, z których zostaną odebrane przez WZW/WDW i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

8. Transport na kolonie i obozy z ustalonych punktów zbiórek zapewniają WZW/WDW. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między WZW/WDW, a osobami wyznaczonymi do koordynacji przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 4.

9. Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez WZW/WDW, nie może przekraczać 1.100 zł – w odniesieniu do kolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych oraz 1.500 zł – w odniesieniu do kolonii i obozów specjalistycznych oraz z poszerzonym programem pobytu, w szczególności z jazdą konną, nauką żeglowania czy survivalem.

10. Po zakończeniu wypoczynku, WZW/WDW wystawiają rachunki, z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające wojskową jednostkę budżetową, zaopatrującą żołnierza zawodowego, którego dziecko korzystało z wypoczynku.

11. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 9 i 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82 i Nr 11, poz. 118).

12. Traci moc decyzja Nr 153/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 94).

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: Bogdan Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-06-15
  • Data obowiązywania: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA