REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 143

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 214/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania analizy stanu organizacyjno-finansowego w jednostkach badawczo-rozwojowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1076) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komisję, zwaną dalej „Komisją”, w celu opracowania analizy stanu organizacyjno-finansowego oraz oceny stanu badań naukowych i prac rozwojowych, a także oceny uzasadnienia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego łączenia następujących jednostek badawczo-rozwojowych:

1) Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, zwanego dalej „WITU”;

2) Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, zwanego dalej „WITPiS”;

3) Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, zwanego dalej „WITI”;

4) Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu, zwanego dalej „WIŁ”;

5) Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie, zwanego dalej „WIChiR”;

6) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, zwanego dalej „ITWL”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – płk Józef MAKUCHOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Ryszard JERUZALSKI – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

3) Sekretarz Komisji – ppłk Marek GROBELNY – starszy specjalista Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Polityki Zbrojeniowej;

4) Członkowie:

a) dr inż. Ryszard KOSTROW – Dyrektor WITU,

b) dr inż. Andrzej CHACHULSKI – Dyrektor WITPiS,

c) dr inż. Leszek BOGDAN – Dyrektor WITI,

d) dr inż. Krzysztof ŁYSEK – Dyrektor WIŁ,

e) dr inż. Roman JÓŹWIK – Dyrektor WIChiR,

f) dr inż. Ryszard SZCZEPANIK – Dyrektor ITWL,

g) prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI – Przewodniczący Rady Naukowej WITU,

h) doc. dr hab. inż. Lech STARCZEWSKI – Przewodniczący Rady Naukowej WITPiS,

i) prof. dr hab. inż. Jan ZARZYCKI – Przewodniczący Rady Naukowej WITI,

j) dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – Przewodniczący Rady Naukowej WIŁ,

k) prof. dr hab. inż. Michał KRAUZE – Przewodniczący Rady Naukowej WIChiR,

I) dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL – Przewodniczący Rady Naukowej ITWL,

m) Marek MAKUSZEWSKI – przedstawiciel pracowników WITU,

n) Włodzimierz CICHOCKI – Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska przy WITPiS,

o) Marian CYGANIK – przedstawiciel pracowników WITI,

p) Jarosław SKOCIŃSKI – przedstawiciel pracowników WIŁ,

q) Krzysztof MAJEWSKI – przedstawiciel pracowników WIChiR,

r) Janusz PARUCKI – Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska przy ITWL,

s) Grzegorz KANIOWSKI – Szef Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Polityki Zbrojeniowej,

t) Henryka KRÓLIKOWSKA – główny specjalista Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Polityki Zbrojeniowej,

u) Adam FISZER – starszy specjalista Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Polityki Zbrojeniowej,

v) Janina WIŚNIEWSKA – radca prawny Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego, inni przedstawiciele komórek lub jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2 oraz innych instytucji.

4. W pracach Komisji uczestniczy członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wskazany przez ten Komitet w odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącego Komisji, po wejściu w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

5. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnią wspólnie Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej i Dyrektor WITU.

6. Przewodniczący Komisji przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej opracowaną analizę, o której mowa w pkt 1 decyzji, w terminie do dnia 15 września 2010 r.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-09
  • Data obowiązywania: 2010-07-09
  • Z mocą od: 2010-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA