| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 242/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
Do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załączniki do decyzji Nr 242/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 170)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE

Skala 2:1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

1. Odznaka pamiątkowa jest szczególnym i eksponowanym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, zwanym dalej „Oddziałem”, oraz zewnętrznym symbolem dokonań, solidarności i współpracy żołnierskiej, zapoczątkowanej i kontynuowanej przez żandarmów od 1918 r. od kiedy datuje się zorganizowanie i stacjonowanie żandarmerii na Lubelszczyźnie. Jest również wyrazem uznania i świadectwem tego, że noszący ją uzyskał ogólne uznanie Oddziału.

2. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest:

– podniesienie rangi i prestiżu w środowisku z tytułu pełnienia służby wojskowej w szeregach Oddziału oraz dumy z przynależności do niego,

– umocnienie więzi koleżeńskich i przywiązania kadry do Oddziału,

– upamiętnienie lat służby w szeregach Oddziału.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje Komendantowi Oddziału pełniącemu aktualnie obowiązki lub w chwili obejmowania stanowiska służbowego.

4. Odznakę pamiątkową Komendant Oddziału nadaje z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki:

– żołnierzom zawodowym po nienagannym przesłużeniu przez nich co najmniej pięciu lat w szeregach Oddziału,

– żołnierzom – bohaterom czasu pokoju za czyny wymagające męstwa i odwagi,

– wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Oddziału,

– byłym żołnierzom zawodowym nienagannie pełniącym służbę w Oddziale przez co najmniej dziesięć lat.

5. Odznakę wręcza się:

– w dniu Święta Żandarmerii Wojskowej,

– z okazji świąt wojskowych i państwowych,

– w dniu przekazania stanowiska Komendanta Oddziału,

– innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

6. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, które:

a. zostały prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo,

b. umyślnie lub z niskich pobudek popełniły wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne między innymi za:

– rażące zaniedbanie obowiązków służbowych,

– kradzież mienia,

– używanie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

– naruszenie zasad koleżeństwa.

7. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Komendant Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawienia prawa do jej noszenia. Decyzja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej jest ostateczna.

8. Egzemplarz odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją przekazany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego.

9. Ewidencję nadanych odznak pamiątkowych prowadzi Sekcja Wychowawcza Oddziału.

10. Fakt nadania odznaki pamiątkowej odnotowuje się w Rozkazie Dziennym Komendanta Oddziału oraz w Kronice Oddziału.

11. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

12. Odznaką pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z Oddziałem.

14. Koszt wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »