REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 22 poz. 300

PEŁNOMOCNICTWO Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 listopada 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam:

Panu płk. lek. Piotrowi Dzięgielewskiemu
Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
– Szefowi Służby Zdrowia Wojska Polskiego

pełnomocnictwa do:

reprezentowania Ministra Obrony Narodowej, jako organu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, we wszystkich sprawach związanych z przekazaniem poza resort obrony narodowej niżej wymienionych szpitali:

1) 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach;

2) 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach;

3) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie;

4) 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu;

5) 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu;

6) 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu;

7) 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu;

8) 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu;

9) 24 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kudowie-Zdroju.

Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników spośród żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia lub pracowników wojska zatrudnionych w tym Inspektoracie, do poszczególnych rodzajów czynności.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Pełnomocnik, a w razie ustanowienia – dalszy pełnomocnik, składają oświadczenia i podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem pieczęci urzędowej Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1971 r. Nr 27, poz.252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 164, poz. 1166, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz. 662 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-17
  • Data wejścia w życie: 2010-11-29
  • Data obowiązywania: 2010-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA