REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 24 poz. 331

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 473/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565), ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisze umowę z „PKP Intercity” S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:

1) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową, zwaną dalej „służbą wojskową”;

2) pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych i uczelniach wojskowych.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2011 r.

3. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:

1) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych – ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;

2) pełniących służbę wojskową w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej – ze środków tych jednostek;

3) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w uczelniach wojskowych – ze środków tych uczelni.

4. Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej dla:

1) żołnierzy pełniących służbę wojskową – przez wojskowe jednostki budżetowe, wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie wojskowe;

2) pracowników resortu obrony narodowej – przez wojskowe jednostki budżetowe i uczelnie wojskowe.

5. W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

6. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;

2) przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2011 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2012 r.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Z mocą od: 2010-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA