REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 2

Departament Wychowania i Promocji Obronności

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)), w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz.1807) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”, zwane dalej „Muzeum”.
§ 2.
Siedzibą Muzeum jest Dęblin.
§ 3.
Przedmiotem działania Muzeum jest:

1) pozyskiwanie oraz zachowanie przedmiotów i sprzętu związanych z historią i tradycjami Sił Powietrznych, należyte ich utrzymanie oraz udostępnianie do celów wychowawczych, dydaktycznych i naukowych;

2) gromadzenie pamiątek i materiałów dokumentacyjnych, ich katalogowanie i naukowe opracowywanie;

3) prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, edukacyjnej oraz popularyzacja wiedzy o historii oręża polskiego, w szczególności sił powietrznych.

§ 4.
Muzeum nadaje się statut – Muzeum Sił Powietrznych w organizacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.*
§ 5.
Po zakończeniu procesu organizowania Muzeum, otwarciu wystawy stałej i udostępnieniu Muzeum publiczności, Muzeum zostanie nadany statut zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz.504.

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-01-10
  • Data obowiązywania: 2012-02-10
  • Z mocą od: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-02-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA