| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

DECYZJA Nr 76/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 4a oraz art. 13c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)), ustala się co następuje:

1. W „Wykazie Garnizonów” stanowiącym załącznik do decyzji Nr 533/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) uchyla się ppkt 2,11 i 36,

b) po ppkt 60 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt 61 w brzmieniu:

„61) Chełmno.”;

2) w pkt 2 uchyla się ppkt 6 i 22;

3) w pkt 3 uchyla się ppkt 4;

4) w pkt 4 uchyla się ppkt 1;

5) w pkt 6:

a) uchyla się ppkt 3, 5, 10, 13, 17, 18, 25, 26 i 29,

b) po ppkt 30 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt 31 w brzmieniu:

„31) Ostróda”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej:

wz. Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz.1601.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2002 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »