REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 125

Dowództwo Sił Powietrznych

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania resortowego Zespołu do określenia docelowych potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie wykorzystywania lotniska Bydgoszcz – Szwederowo

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8a i 12b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się resortowy Zespół Zadaniowy do określenia potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie wykorzystywania lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, zwanego dalej „lotniskiem”, oraz określenia jego stanu technicznego, umożliwiającego przyjęcie na nim samolotów wielozadaniowych F-16, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Spraw Sił Powietrznych;

2) zastępca przewodniczącego – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej Dyrektor do Spraw Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego F-16;

3) sekretarz – przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych;

4) członkowie Zespołu, reprezentujący:

a) Sztab Generalny Wojska Polskiego;

b) Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

c) Dowództwo Sił Powietrznych;

d) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych;

e) Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego F-16.

3. Do zadań Zespołu należy:

1) określenie docelowych potrzeb w zakresie wykorzystywania lotniska przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonanie analizy potrzeb rzeczowo-finansowych w zakresie właściwego przygotowania niezbędnej infrastruktury i urządzeń, umożliwiających przyjęcie samolotów F-16 na lotnisku, w tym oceny stanu technicznego drogi startowej i dróg kołowania;

3) przeprowadzenie kompleksowej oceny przygotowania lotniska w zakresie ochrony wysokościowej, strefy kontrolowanego podejścia do lądowania, stref bezpieczeństwa i zmiany dokumentów normujących funkcjonowanie lotniska;

4) ustalenie zakresu udziału strony cywilnej i wojskowej w modernizacji lotniska.

4. Szefowie i dyrektorzy komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 3 i 4, wyznaczą swoich przedstawicieli, w terminie czternastu dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji i przekażą przewodniczącemu ich imienny wykaz.

5. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracą Zespołu, a także określa i koordynuje jego działalność;

2) określa harmonogram prac oraz zadania dla osób wchodzących w skład Zespołu;

3) nawiąże współpracę i dokona uzgodnień z Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. w Bydgoszczy w zakresie wynikającym z pkt 3 niniejszej decyzji;

4) dokona rozwiązania Zespołu po zakończeniu jego prac.

6. Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do występowania do podmiotów cywilnych i wojskowych o skierowanie eksperta w celu wsparcia prac Zespołu lub o przedstawienie opinii, analiz oraz informacji w zakresie wynikającym z pkt 3 niniejszej decyzji.

7. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, poprzez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji protokół z realizacji zadań, o których mowa w pkt 3 decyzji.

8. Nadzór merytoryczny nad pracą Zespołu sprawuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej:
wz. Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
  • Data wejścia w życie: 2011-05-24
  • Data obowiązywania: 2011-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA