REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 128

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 166/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 maja 2011 r.

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 22. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego święta 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1.22. Baza Lotnictwa Taktycznego:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) 4. eskadry lotniczej (1919),

b) 4. eskadry wywiadowczej „Toruńskiej” (1920),

c) 141. i 142. eskadry myśliwskiej 4. pułku lotniczego (1928-1939),

d) 306. dywizjonu myśliwskiego „Toruńskiego” (1940),

e) 1. Polskiej Dywizji Lotniczej (sierpień-październik 1944),

f) 4. Mieszanej Dywizji Lotniczej (1944-1945),

g) 1. Pomorskiej Mieszanej Dywizji Lotniczej (1945-1946),

h) 1. pułku lotnictwa myśliwskiego „Warszawa” (1943-1946),

i) 7. pułku lotnictwa bombowego (1950-1951),

j) 45. Ruchomych Warsztatów Remontu Lotniczego „PARM-5” (1952-1957),

k) 9. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967),

I) 29. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952-1969),

m) 26. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952-1989),

n) 14. batalionu budowy lotnisk (1952-1999),

o) 41. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952-2000),

p) 45. Polowych Warsztatów Lotniczych (1957-1995),

q) 30. Ruchomych Warsztatów Naprawy Samochodów (1965-1992),

r) 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985),

s) 13. batalionu radiotechnicznego (1968-1990),

t) 84. batalionu łączności (1968-1992),

u) 26. batalionu radiotechnicznego (1971-1995),

v) Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej (1978-1983),

w) 49. eskadry lotniczej (1979-1990),

x) Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988),

y) 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991),

z) 14. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych (1999-2007),

aa) 14. batalionu remontu lotnisk (2007-2010),

ab) 41. eskadry lotnictwa taktycznego (2001-2010),

ac) 22. Bazy Lotniczej (2001-2010);

2) Przejmuje sztandar rozformowanej 22. Bazy Lotniczej.

2. Ustanawia się doroczne święto 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 22 kwietnia.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
  • Data wejścia w życie: 2011-06-08
  • Data obowiązywania: 2011-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA